Agasti
overtar Wunderlich

Samler nordisk og amerikansk virksomhet.

SAMLER VIRKSOMHETEN: Agasti - her ved konsernsjef Alfred Ydstebø, skifter navn til Agasti Wunderlich.
Publisert: Publisert:

Finanskonsernet Agasti Holding (tidligere Acta) vokser seg større.

Det skjer ved at Agasti kjøper 70,8 prosent av amerikanske Wunderlich Investment Company og etablerer den eneste Nordisk/USA-baserte investeringsbanken med integrert virksomhet innen Capital Markets, Investment Management og Wealth Management.

Majoritetsposten i Wunderlich kjøpes fra Coil Investment Group – som kontrolleres av Agasti-sjef Alfred Ydstebø - og oppgjøret skjer i form av nyutstedte Agasti-aksjer.

Agasti skifter samtidig navn til Agasti Wunderlich, og skriver at selskapet blir en av de største uavhengige formuesforvalterne i Norden.

Agasti Wunderlich får etter transaksjonen rundt 700 ansatte, 46 kontorer fordelt på 20 kontorer i Norge og Sverige og 26 kontorer fordelt på 15 stater i USA.

- Vi vil fra dag én ha på plass et crossboarder-team og en unik kjennskap og plasseringsevne mot 1.200 institusjonelle kunder i USA, som også omfatter noen av de største private equity-aktørene. Agasti Wunderlich vil være den eneste nordiske aktøren som tilbyr dette, kommenterer Agasti i en børsmelding.

Det nye selskapet får en samlet omsetning på rundt 1 milliard kroner, total forvaltningskapital på nærmere 100 milliarder kroner fordelt på 74.000 formuende privatpersoner og mer enn 1.400 institusjonelle investorer.

Agasti har også sikret seg betingede tegninger fra selskapets største aksjonærer samt noen utvalgte aksjonærer i Wunderlich for å gjennomføre en rettet emisjon på 54 millioner kroner til kurs 1,35 kroner per aksje. Dette innebærer en premie på 10,7 prosent, sammenlignet med sluttkurs 23. mai.

Les også: Agasti gjør rettet emisjon

Publisert: