Havila advarer om konkurs hvis ikke redningsplanen godkjennes

Supplyrederiet mener konkurs er sannsynlig om ikke obligasjonseiere gir grønt lys for den foreslåtte restruktureringen.

ADVARER: Havila Shipping mener det mest trolige alternativet til forslaget til restrukturering er konkurs.
Publisert:

Havila Shipping har i hele år arbeidet med en plan om finansiell restrukturering. I forrige uke møtte den siste redningsplanen motstand fra enkelte obligasjonseiere som hevdet de hadde nok støtte til å velte Havilas plan.

I en børsmelding skriver Havila mandag at det mest sannsynlige utfallet er «begjæring av oppbud / konkurs dersom restruktureringsplanen ikke blir godkjent av de usikrede obligasjonseierne».

Strides om kontrollen

Meldingen kommer i kjølvannet av at en minoritetsgruppe av obligasjonseiere i lånet Havi 08 lanserte et konkurrerende forslag til restrukturering.

Mens de usikrede obligasjonene i Havilas forslag vil måtte ta et tap på 85 prosent, ville gruppen heller at obligasjonene skulle konverteres til egenkapital. Dermed ville gjeldshaverne få kontrollen over majoriteten av aksjene.

Havilas plan innebærer derimot at dagens hovedaksjonær Havila Holding, eid av Sævik-familien, beholder kontrollen over aksjemajoriteten.

I et brev fra gruppen argumenteres det for at det er i selskapets beste interesse, og for å unngå ytterligere mulige tap for kreditorene, at styret presenterer en delvis konvertering som et alternativ til konkurs.

Største aksjonær må stemme for et slikt forslag for å beskytte interessene til selskapet og kreditorene, mener de.

Gruppen hevdet i forrige uke at obligasjonseiere som representerer over en tredjedel av obligasjonene har bekreftet at de ikke vil stemme for forslaget fra Havila. Skulle det bli en realitet innebærer det at flertallet Havila trenger ikke eksisterer, og at redningsplanen blir torpedert.

Det alternative forslaget var full konvertering av usikret gjeld til egenkapital, alternativt delvis konvertering av 40 millioner kroner til en pris som gir kontroll på over to tredjedeler av aksjene. Det betyr at gjeldshaverne tar kontrollen over Havila, istedenfor Sævik-familien.

Avviser obligasjonseiernes plan

Styret i Havilas konklusjon er at de ikke vil støtte planen til obligasjonseierne i Havi 08.

De skriver at planen er «ufullstendig, klart betinget, og inneholder ikke kommitterte, nødvendige, bærekraftige elementer fra alle interessentene knyttet til en restrukturering av Utsteder» (Havila).

De hevder også at den alternative planen «ikke vil få støtte fra sikrede og usikrede banker, og at den derfor ikke vil kunne gjennomføres, selv om planen skulle få tilslutning i obligasjonseiermøte».

Les også

Kampen om Havila: – Det er bare to
muligheter: Konkurs eller vår plan

Les også

Dette må til før rederiene rister av seg stormen

Les også

Slik er brikkene i supply-puslespillet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om