Nordea vokste på Apple Pay, høyere oljepris og sterkere norsk økonomi

Samtidig som Nordea kutter kostnader, vokser inntektene i både privat- og bedriftsmarkedet.

FRISTET NYE KUNDER: Den 20. juni kunne Nordea Norge-sjef Snorre Storset (t.v.) og sjef for privatmarkedet i Norge, John Sætre, annonsere at Apple Pay var lansert i Norge. Den nyheten fikk mange til å ringe for å bli kunde i banken.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– Totalt fikk vi 9.000 nye kunder i privatmarkedet i andre kvartal, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge.

– Det er mange tusen flere enn vanlig, og vi merket et taktskifte mot slutten av kvartalet så vi tilskriver mye av dette Apple Pay

Torsdag la den nordiske storbanken frem resultatene for andre kvartal, og banken opplevde fremskritt på flere fronter.

– Vi er godt fornøyd med kvartalet. Nå ser vi en positiv utvikling og et godt momentum i både privat- og bedriftsmarkedet, sier Snorre Storset når han skal oppsummere kvartalet.

Apple Pay ble lansert 20. Juni, altså 10 dager før andre kvartal var over. Fra start var det Nordea og Santander som sto klare med Apples betalingstjeneste, mens Sbanken (tidligere Skandiabanken) har sagt at de også skal tilby tjenesten snart.

Nordea merket umiddelbart at kundesenteret begynte å bli nedringt av nye kunder, og de første dagene meldte banken at de fikk inn syv ganger så mange nye kunder per dag som de vanligvis gjør.

– Det er ikke det samme tempoet nå, men det er fortsatt høyere pågang av nye kunder, sier Storset.

Les også

Nordea kjøper opp Gjensidige Bank for 5,5 milliarder

– En markant forbedring

Nordea rapporterte om netto renteinntekter på 1,07 milliarder euro, noe som er ned 9,0 prosent fra samme periode i fjor. Ser man på utviklingen i lokal valuta i de landene der Nordea opererer opplevde de derimot en vekst på 2,0 prosent.

Totalt økte driftsinntektene med 6,0 prosent til 2,54 milliarder euro, mens resultat etter skatt økte fra 743 millioner til 1,09 milliarder euro.

Ifølge bankanalytikerne i DNB Markets viste Nordeas resultater i andre kvartal «en markant forbedring fra tidligere kvartal», blant annet ved å overraske med en sterkere netto renteinntekt og lavere kostnader enn det som var ventet.

– Kostnadene falt med åtte prosent mot fjoråret justert for valutaeffekter og sammen med et jevnt fallende antall årsverk ligger Nordea foreløpig godt an sammenlignet med kostnadsmålet på 4,9 milliarder euro for 2018, skriver DNB Markets.

Nordea hadde kostnader på totalt 1,15 milliarder euro i andre kvartal, noe som er 11,0 prosent ned fra samme tid i fjor og 8,0 prosent ned fra første kvartal.

Samtidig har kjernekapitaldekningen økt fra 19,2 til 19,9 prosent på ett år.

– Vi følger planene som er lagt, både når det gjelder kostnadene, compliance og kapitaldekningen vår. Vi har bygget et sterkt fundament for å kunne ta inn flere kunder i tiden fremover, sier Nordea Norge-sjef Snorre Storset.

Han peker på at Nordea i fjor høst uttalte at kostnadsnivået hadde nådd toppen og at det skulle nedover.

– Nå viser vi at vi leverer på det. I tillegg er kjernekapitalen vår oppe i 19,9 prosent, så vi er en av de best kapitaliserte bankene i Europa nå, sier han.

Les også

DNB med knallresultat i andre kvartal

Reverserer «oljetap»

Det er ikke bare lavere kostnader og Apple Pay-lanseringen som ga Nordea et løft i det norske markedet mellom april og juni.

Nordea Norge-sjefen sier at de som bank nå merker at bedriftene tør å satse og gjøre nyinvesteringer på en måte de ikke har gjort tidligere.

– Vi lånte ut 4,2 milliarder kroner med til bedrifter i andre kvartal enn vi gjorde i kvartalet før, sier han og forklarer at oppgangen er bred:

– Det skjer på tvers av bransjer, fra energi, servicebedrifter, transport og sjømat. Så utviklingen er god og det er veldig positivt at så mange bedrifter ønsker å investere for å skape verdier og sikre mer sysselsetting, sier Storset.

VEKSTFAKTOR: Nordeas konsernledelse mener Apple Pay var en strek bidragsyter til kundeveksten.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Mens Nordea totalt sett opplevde at netto tap på utlån falt med 44 prosent til 59 millioner euro, bidro også bedre tider i oljebransjen til at banken i Norge kunne reversere 230 millioner kroner som tidligere var satt av til tap på utlån.

– Vi har gjennom de siste to årene jobbet intensivt med omstruktureringer for flere av våre kunder, og nå ser vi at flere klarer å se lys i tunnelen, sier Storset og fortsetter:

– Vi tror i hvert fall bunnen er nådd for denne gang. Vi ser at det er flere deler av oljerelatert sektor som går bedre, og det har jo blant annet kommet en del store kontrakter til en del viktige leverandørbedrifter i andre kvartal.

Selv om flere selskaper i oljesektoren gjør det bedre er det samtidig noen som henger igjen ennå:

– Innen offshore (rigg og supply, journ.anm.) er det fortsatt overkapasitet, så det vil ta lengre tid før vi får en bedring også der.

– Så dere låner også ut nye penger til oljebransjen?

– Ja, vi har store kunder i oljerelatert sektor og vi er alltid interessert i å finansiere gode prosjekter, sier Storset.

Les også

Danske Bank holder lånedøren åpen for oljeprosjekter: – Optimismen går inn i en ny fase

Nordmenn er fortsatt sultne på boliglån

Selv om kredittstatistikken fra Statisk sentralbyrå de siste månedene har vist at gjelden til norske husholdninger ikke vokser like fort lenger, så endte gjeldsveksten i mai på 5,8 prosent på årsbasis.

Nordmenn øker altså gjelden langt mer enn inntektene øker hvert år.

I kvartalsrapporten fra Nordea melder banken også om at utlånene til det norske boligmarkedet øker. I andre kvartal økte Nordea utlånene med 5,7 prosent på årsbasis, tilsvarende en oppgang på 13 milliarder kroner.

– Stemningen i boligmarkedet har igjen vært positiv, og vi har til dels sett kraftig prisvekst. Vi tror på en mer nøktern utvikling videre fremover, med moderat prisvekst, sier Storset.

Ifølge Nordea Norge-sjefen opplevde banken at utlån til bolig økte noe mer enn markedet generelt, som implisitt betyr at banken økte markedsandelen sin.

Les også

– Det er vanskelig å finne et kvartal med bedre resultater i Akers historie

Les også

– Det handler ikke bare om pris

Les også

– Vi har klart å levere et overskudd og redusere enhetskostnadene

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Nordea

Flere artikler

  1. Lånevekst og dempet coronatap for Nordea

  2. Nordea setter til side milliarder til lånetap

  3. Nordea tar tap på nær én milliard i Norge: – For tidlig å si hvordan det utvikler seg

  4. Nordea flyter på norsk økonomi – tror 2019 blir gullår

  5. Kraftig resultatfall for Nordea: – Ikke tilfredsstillende