Driften i pluss for Norske Skog

Endelig er driftsresultatet i pluss for Norske Skog. Et saftig valutatap bidro til at bunnlinjen fortsatt er i minus.

DRIFTEN I PLUSS: Norske Skog har klart å få driften i pluss men leverer fortsatt underskudd på bunnlinjen.
Publisert:

Norske Skog annonserte sine regnskapstall for andre kvartal torsdag morgen og melder fornøyd at gjelden er redusert og at marginene er stabile.

Driften i pluss

Selskapet klarte endelig å levere et driftsresultat i pluss. Driften bragte inn 118 millioner til selskapet i andre kvartal. I samme periode i fjor gikk driften 202 millioner i minus mens det ble et driftstap på hele 587 millioner i årets første kvartal.

Forrige gang Norske Skog hadde driften i pluss var i første kvartal 2011 hvor driften bidro med 225 millioner i pluss.

Underskuddet på bunnlinjen ble kraftig redusert for selskapet i andre kvartal og endte 91 millioner i minus. I samme periode i fjor lå sluttresultatet på minus 280 millioner.

Saftig valutatap

Selskapet har ikke vært så heldige med sine valutahandler i kvartalet.

Av finansutgifter på 242 millioner stod et saftig valutatap for hele 176 millioner. Til sammenligning tjente selskapet 213 millioner på valutaplasseringer i første kvartal.

Fra første til andre kvartal reduserte selskapet sine renteutgifter fra 148 til 140 millioner.

Mindre gjeld

I rapporten skriver selskapet at gjelden så langt i år er redusert med én milliard kroner, hovedsaklig gjennom salg av eiendeler og bidrag fra en positiv kontantstrøm som har ligget på henholdsvis 357 og 423 millioner i første og andre kvartal i år.

AksjeLongname: Norske SkogindustrierTicker: NSGMarked: OSEOrganiasonsnummber: 911750961TSID:Trade time: 2012-08-01 17:30:00Last: 4.19Close: 4.12Periode: intraday

I andre kvartal ble gjelden redusert fra 7,1 til 6,9 milliarder.

Selger i Nederland

Selskapet har undertegnet en salgskontrakt med nederlandske H2 Equity Partners om salg av Parencofabrikken i Nederland. Salget vil vises i regnskapet for tredjekvartal da avtalen ble signert etter andre kvartalsslutt.

Transaksjonen forventes å bringe inn rundt 220 millioner kroner ifølge selskapet.

Norske Skog skriver i rapporten sin at salget av Norske Skog Bio Bio i Chile og Follum industriområde ble ferdigstilt i kvartalet.

Selskapet skriver at de forventer at marginene vil være de samme for resten av året. Salgsvolumet vil øke noe på grunn av sesongmessige variasjoner.

Les også:

Publisert:

Her kan du lese mer om