Børsnotering kan bli utsatt

Børsnoteringen av Media Norge kan bli utsatt. Schibsted vurderer endringer i fusjonsavtalen. Målet er å redusere risikoen for økonomiske tap for Schibsted

Publisert:

Schibsted vil unngå en økonomisk smell gjennom Media Norge-fusjonen ved å skaffe seg muligheten til å børsnotere selskapet senere og ta seg bedre tid med nedsalget på nærmere 30 prosent av aksjene i det nye Media Norge. Prislappen for det nye selskapet kan fort bli tre milliarder kroner, slik at Schibsteds aksjesalg alene kan nærme seg milliarden.
Kravene fra Medietilsynet og Klagenemnda for eierskap i mediene inneholder ingen detaljer om hvor raskt Schibsted må selge nærmere 30 prosent av aksjene i Media Norge etter etableringen av avishuset til høsten. Myndighetene har heller ingen krav til tidspunktet for den varslede børsintroduksjonen.
- Vedtakene inneholder ingen opplysninger om dette, sier områdeleder Gudbrand Guthus i Medietilsynet til Aftenposten.
- Vi holder på å vurdere salgsprosessene i forbindelse med Media Norge-etableringen i disse dager, sier konserndirektør Birger Magnus i Schibsted. Magnus vil ikke spekulere noe rundt tidspunktet for Schibsteds salg av aksjer i Media Norge som konsernet må kvitte seg med.
- Det viktige for oss nå er å komme i gang med etableringen av selve Media Norge. Vi ønsker å få dette til slik vi har avtalt og jobber etter dette, sier Magnus.
Halvert kurs.

Schibsted kjøpte seg opp i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad på høye kurser for å sikre seg flertall for mediefusjonen. Bytteforholdet innebærer at Schibsted får nærmere 80 prosent av aksjene ved etableringen av Media Norge. Hovedaksjonæren har imidlertid forpliktet seg til et raskt nedsalg for å redusere sin eierandel til 50,1 prosent. Senere kan Schibsted kjøpe seg opp igjen, men dette er regulert i fusjonsavtalen.
- Schibsted har forpliktet seg til å redusere eierandelen til 50,1 prosent så snart som mulig, men ikke senere enn 24 dager etter gjennomføring av fusjonen, heter det i børsmeldingen fra desember 2006. Schibsted skal også få overført 700 millioner kroner som fusjonsvederlag.
Passer dårlig.

Det er denne stramme tidsplanen som nå passer Schibsted svært dårlig.
De andre fusjonspartnerne i Media Norge har forståelse for at Schibsted vil foreta justeringer i prinsippavtalen mellom partene.
- Vi har et åpent sinn til denne saken, sier styreleder Jan Einar Greve i Bergens Tidende.

Publisert:

Her kan du lese mer om