Avviklingsgevinster blåser opp Gjensidiges kvartalsresultat

Avviklingsgevinster på 1,4 milliarder kroner gir solid resultathopp for Gjensidige

Foto: Berit Roald NTB scanpix
  • Hans Henrik Torgersen
Publisert:

Gjensidige Forsikring leverte sine kvartalstall torsdag morgen. Tallene viser et overskudd på forsikringsresultatet på 1,9 milliarder kroner. Resultatet ble påvirket av høye avviklingsgevinster, som står for 1,4 milliarder av resultatet.

Justert for dette ble forsikringsresultatet på 530,3 millioner kroner – mot et forventet resultatet på 615 millioner, ifølge estimater fra Infront Data for TDN Direkt.

– Forbedringen i forsikringsresultatet fra fjerde kvartal 2017 var et resultat av betydelig høyere avviklingsgevinster, som en følge av en grundig gjennomgang av våre skadereserver. I tillegg bidro premievekst og bedre underliggende lønnsomhet, særlig for motorvogn i Norge, til resultatforbedringen. Vår virksomhet utenfor Norge viser fortsatt god fremgang, og vår strenge kostnadsdisiplin har ført til en nedgang i kostnadsandelen, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

– For 2018 er vi ikke fornøyde med de underliggende resultatene, selv når de justeres for ekstraordinære væreffekter. Det foreslåtte aksjeutbyttet er likevel på nivå med fjorårets, og bekrefter vårt løfte om å tilstrebe et høyt og stabilt nominelt utbytte til våre aksjonærer, sier Baastad.

Finansavkastning i minus

Selskapet leverte en combined ratio på 68,6, sammenlignet med 90,7 prosent i siste kvartal av 2017.

Finansavkastningen endte på minus 231 millioner kroner – og driftsresultatet etter skatt og avviklet virksomhet endte på 1,304 milliarder.

Selskapet foreslår det samme utbyttet for 2018 som de hadde i 2017, på 7,10 kroner per aksje.

Premieinntektene endte på 6,081 milliarder kroner for fjerde kvartal i 2018, sammenlignet med 5,969 milliarder i samme periode i 2017.

Lavere enn ventet forsikringsresultat

På forhånd viste estimatene en forventning om et resultat, eksklusive bankvirksomheten, på 591 millioner kroner for fjerde kvartal 2018, mot 996 millioner kroner i samme kvartal året før. Tallene gjelder videreført virksomhet, basert på estimater hentet inn av TDN Direkt fra åtte analytikere.

Forsikringsresultatet var ventet å ende på 615 millioner kroner, mot 555 millioner kroner i samme periode året før.

Man ventet premieinntekter på 6,023 milliarder kroner – opp fra 5,97 milliarder året før.

Såkalt combined ratio (utbetalinger og kostnader i forhold til inntjent forsikringspremie) var på forhånd ventet å endre på 89,8 prosent, mot 90,7 prosent for fjerde kvartal av 2017.

Her kan du lese mer om

  1. Gjensidige Forsikring

Flere artikler

  1. Forsikringskjemper med sprikende resultater

  2. – Lite rom for overraskelser

  3. IAG-sjefen: – Vil ikke gå i budkrig om Norwegian

  4. Annonsørinnhold

  5. «Det er i sjøen, på sjøen og under sjøen det har skjedd i aksjemarkedet»

  6. – Det var tungt i dag, og det blir nok tungt i morgen