Unicare-gründere raser mot fransk storeier: – Dette er et kynisk og godt planlagt ran

Investeringsfondet G Square Capital sikrer full kontroll i Unicare ved å hive ut minoritetsaksjonærene. De norske gründerne hevder de blir ranet for verdier på opp mot 288 millioner kroner.

STÅR RIBBET IGJEN: Tom Tidemann og Una Aas sitter igjen med verdiløse aksjer i Unicare, etter at hovedeier G Square Capital har tatt full kontroll i selskapet.
  • Lage Bøhren
Publisert: Publisert:

– Dette er så grisete og så langt ifra god forretningsskikk som det er mulig å komme, sier Tom Tidemann til E24.

Sammen med Una Aas bygget han opp det private helse- og omsorgskonsernet Unicare, før gründerne solgte aksjemajoriteten til det London-baserte private equity-fondet G Square Capital i 2016.

Aas og Tidemann beholdt en eierandel på 32 prosent, men nå er aksjene deres blitt verdiløse. Unicare har nemlig gjennomført en kriseemisjon hvor bare G Square fikk kjøpe aksjer.

G Square begrunner dette med at ingen andre enn fondet var villige til å støtte Unicare med kapital. Men det er blank løgn, ifølge Tidemann og Aas.

– Vi hadde midler tilgjengelig, hvis de bare hadde spurt. Tvert om har våre henvendelser med forslag til både G Square og meglerhuset Carnegie, som var engasjert for å få på plass finansieringen, ikke blitt besvart, sier Tidemann.

– Klare brudd på aksjeloven

Covid-19-pandemien har skapt en økonomisk krise for Unicare, med sine rundt 20 driftssteder og 1.200 ansatte i Norge.

Årsaken er de strenge smittebegrensende tiltakene, som har ført til at Unicare ikke får levert alle de helse- og omsorgstjenestene som konsernet er forpliktet til under gjeldende rammeavtaler med norske helseforetak.

I slutten av mars risikerte eierne å miste kontrollen over selskapet, siden det ikke hadde midler til å gjøre opp et obligasjonslån på 350 millioner kroner.

I tolvte time kom pengene likevel på plass, ved at G Square lånte Unicare 250 millioner kroner og samtidig skjøt inn 100 millioner i ny egenkapital.

Les også

Kriserammet helsegigant nekter å betale millionkrav fra meglerhus

Det er måten denne redningsaksjonen ble utført på som Tidemann og Aas er sterkt kritiske til.

Mens G Square og gründerne i alle år har eid Unicare gjennom holdingselskapet Care Holdco, ble den nevnte emisjonen gjennomført i datterselskapet Care Bidco, som er konsernspissen for Unicare-gruppen.

G Square stilte som betingelse for å skyte inn penger i Care Bidco at den gamle aksjekapitalen ble skrevet ned til null, siden det anså den verdijusterte egenkapitalen i selskapet som tapt.

Med et pennestrøk ble dermed aksjene til Tidemann og Aas i Care Holdco verdiløse. Samtidig sikret G Square full kontroll over alle verdier ved å investere 100 millioner kroner og bli den nye eneeieren av Care Bidco.

– Vi anser dette som klare brudd på aksjelovens bestemmelser om likebehandling av aksjonærer og handel med nærstående, sier Tidemann.

– Vil dere ta saken til retten?

– Det må vi vurdere de nærmeste dagene, sier Tidemann.

Les også

Gründer og aksjonær: – Kjører Unicare i grøften

Protest til ingen nytte

Torsdag denne uken ble det gjennomført en ekstraordinær generalforsamling i Care Holdco.

På agendaen sto blant annet et vedtak om å ikke benytte selskapets fortrinnsrett til å tegne aksjer i Care Bidco-emisjonen, samt å gi styret ansvarsfrihet i forbindelse med dette grepet.

Tidemann leste opp et protestbrev på vegne av minoritetsaksjonærene under den digitale seansen, men til ingen nytte.

– Jeg ble satt på mute midt i innlegget, sier Tidemann.

Styreleder og G Square-sjef Laurent Ganem banket gjennom alle forslagene med sitt nødvendige flertall på over 2/3 av aksjene.

Forholdet mellom Tidemann og Ganem har vært svært turbulent de siste årene, og resultert i en rekke opprivende og offentlige konflikter.

«Tom Tidemann fremsetter en rekke usannheter og misvisende påstander», skriver G Square-sjef Laurent Ganem i en e-post til E24.

AVVISER PÅSTANDENE: G Square-sjef Laurent Ganem.

Han fastholder at G Square bestemte seg for å innfri obligasjonslånene for å redde Unicare fra konkurs og dermed unngå at kreditorene skulle tiltre sine pant og gjennomføre en oppløsning av konsernet.

«Innfrielsen var ikke vår ønskede løsning, og det skjedde etter en lang offentlig prosess der selskapet sammen med sine interessenter prøvde å få på plass andre restruktureringsløsninger», skriver Ganem, og legger til:

«Hvis Tidemann virkelig hadde alternativ finansiering på plass, ville det vært naturlig for han å informere om dette før tidsfristen for obligasjonslånene utløp, heller enn flere uker etter forfall».

Et mulig søksmål fra Tidemann er en prosess han imøteser «med stor ro».

«Alt er gjennomført i tråd med gjeldende lovgivning og i full offentlighet. Våre grep er gjennomført for å bevare Unicare som en pålitelig leverandør av helse- og omsorgstjenester, fordi vi har tro på selskapets fremtid, på ledelsen og våre kompetente ansatte», skriver Ganem.

Avviste å selge Sverige – nå er det til salgs

I september i fjor foreslo Tidemann for Ganem å løse gjeldsfloken ved å selge den svenske virksomheten. Dette ble avvist av Ganem, som i stedet uttrykte en plan om å vokse i Sverige.

– I forrige uke ble jeg så kontaktet av en svensk helseaktør som hadde hørt fra sine finansielle rådgivere at Unicare Sverige var til salgs, sier Tidemann.

Henvendelsen skal ha kommet fra Laurent Ganem. G Square-sjefen er blitt forelagt denne påstanden, og avviser den ikke direkte.

– Planen er nok å gjennomføre dette salget nokså umiddelbart. Dermed vil Ganem få igjen de 350 millionene som han «skyter inn» nå, og selskapets negative egenkapital vil være gjenopprettet. Men denne gevinsten vil han beholde for seg selv, og ikke dele med minoritetsaksjonærene, sier Tidemann.

VURDERER SØKSMÅL: Vi anser dette som klare brudd på aksjelovens bestemmelser om likebehandling av aksjonærer og handel med nærstående, sier Tom Tidemann.

Unicare omsatte for rekordhøye 1,33 milliarder kroner i 2020, og leverte et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) og «konsernavgift» på 133,4 millioner.

En betydelig nedskrivning på 120 millioner kroner bidro imidlertid til et underskudd på 88 millioner. Bokført egenkapital var dermed negativ med nær 22 millioner ved utgangen av fjoråret.

– Laurent Ganem og G Square har, med støtte fra styret og den øvrige ledelsen, bevisst forsøkt å fremstille selskapets situasjon som mye mer negativ enn det som er tilfellet. Vi kjenner til minst to solide aktører som har henvendt seg til Carnegie og sagt de kan bidra til å finne en løsning, men ingen har fått svar, sier Tidemann.

Unicare-gründerne anslår selv verdien av konsernet til opp mot 900 millioner, og mener derfor de er blitt robbet for verdier på rundt 288 millioner.

– G Square har ikke hatt noe ønske om å få til en refinansiering. De har gjennom bevisst og planlagt feilinformasjon, tvunget frem en situasjon der obligasjonseierne måtte avvise G Squares svake forslag til refinansiering, sier Tidemann.

«Jeg kan bekrefte at Carnegie har bistått selskapet i forbindelse med forfallet av et obligasjonslån og refinansieringen av denne. Prosessen er nå avsluttet og obligasjonslånet er innfridd. Det er ikke naturlig for oss å kommentere på forhold mellom aksjonærer», skriver Carnegies sjef for corporate finance, Petter Hagen, i en e-post til E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Unicare
  2. Obligasjonslån
  3. Carnegie

Flere artikler

  1. Unicare i fare for å bli avviklet om selskapet ikke får på plass refinansiering

  2. Kriserammet helsegigant nekter å betale millionkrav fra meglerhus

  3. Forbrukerrådet kontaktet Økokrim etter Nordic-tiltale: – De lurte kundene

  4. – Ser ut som man har investert hos verdens mest uheldige mennesker

  5. Småinvestorer ble forespeilet kjempeavkastning: Nå går de til sak for denne tomten