Oljefondet solgte seg for første gang ut av selskaper grunnet skatterisiko

Fondet kvittet seg i fjor med syv selskaper som «betalte svært lav skatt og hadde svært lite offentlig tilgjengelig informasjon om skatteforhold», ifølge Norges Bank.

Oljefondet-sjef Nicolai Tangen og Norges Bank-sjef Øystein Olsen.

Håkon Mosvold Larsen
  • Eivind Bøe
Publisert:

Det går frem av et et svar på Finansdepartementets brev fra desember om hvordan Oljefondet vil rapportere tydeligere om hvordan det følger opp sine krav til at selskaper er åpne om skatteforhold.

I svaret skriver Norges Bank at Oljefondet i 2020 for første gang gjorde risikobaserte nedsalg knyttet til skatt og åpenhet. Oljefondet solgte seg i fjor ut av syv selskaper som «betalte svært lav skatt og hadde svært lite offentlig tilgjengelig informasjon om skatteforhold», står det.

Fondet opplyser ikke om selskapsnavn.

Sentralbanken skriver at at den gjorde analyser som tok utgangspunkt i seks indikatorer for skatterisiko, som er relativt godt tilgjengelig på tvers av porteføljen.

«Indikatorene vi så på var inntektsandel utenfor hjemlandet, tilstedeværelse i lavskatteland og lukkede jurisdiksjoner, antallet datterselskaper her, om effektiv skatteprosent for selskapet lå under 10 prosent, gjennomsnittet av effektiv skatteprosent for selskapet over tid og gjennomsnittet til selskaper i samme bransje», skriver Norges Bank i brevet.

Med denne metoden satt de igjen med om lag 130 selskaper. For å bedømme risikobildet ytterligere så de nærmere på disse selskapene, herunder informasjon i årsrapporter og annen selskapskommunikasjon som kunne forklare selskapenes utslag på indikatorene.

«Vi sjekket også tredjepartsdata for skattekontroverser og egne vurderinger av selskapenes skatterapportering opp mot forventningsdokumentet. Det ga oss et inntrykk av hvorvidt selskaper med høy underliggende risikoeksponering hadde satt i verk tiltak for å håndtere risikoen», skriver sentralbanken.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Oljefondet

Flere artikler

  1. Oljefondet økte med nye 100 milliarder på Cayman Islands i fjor

  2. Oljefondet har droppet 314 selskaper på ni år

  3. Oljefondet har aksjer for 1100 milliarder kroner i lavskattland. SV vil selge alt.

  4. Oljefondet har kjøpt seg opp: Eier Nikola-aksjer for over to milliarder

  5. Norske banker har investert i selskap som skal ha finansiert militærregimet i Myanmar