Seadrill tror inntektene når bunnen i 2017

Riggselskapet tror inntektene faller i år, men at de deretter vil stige frem mot 2020 på grunn av økt aktivitet og høyere rater. Selskapet lettet tirsdag på sløret om gjeldsforhandlingene.

HØYERE RATER: Seadrill forventer stigende riggrater og økt aktivitet for selskapets rigger de neste årene, noe som vil løfte inntektene betydelig etter et kraftig fall i år. Dette er riggen West Elara.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

I en melding tirsdag forteller Seadrill hvordan det går med forhandlingene med selskapets kreditorer.

Riggselskapet legger også frem tall som skal underbygge et forslag til redningsplan.

Seadrill har hentet inn anslag fra eksperter for å finne ut hvilke dagrater og hvilken oppetid selskapets rigger kan forvente de neste fem årene.

Ifølge planen forventer selskapet en kraftig økning i dagratene:

 • Flytere stiger fra 180.000 dollar per dag i år til 420.000 dollar per dag i 2020
 • Jackup-rigger for vanlig miljø stiger fra 84.000 dollar per dag i år til 112.000 dollar per dag i 2020
 • Jackup-rigger for tøft miljø stiger fra 133.000 dollar per dag i år til 215.000 dollar per dag i 2020

Også riggaktiviteten skal øke fra dagens lave nivå, ifølge notatet som selskapet la frem tirsdag:

 • Flytere: Oppetiden øker fra 55 prosent i 2017 til 89 prosent i 2020
 • Jackup-rigger for vanlig miljø: Fra 58 prosent i 2017 til 90 prosent i 2020
 • Jackup-rigger for tøft miljø: Fra 55 prosent i 2017 til 88 prosent i 2020

Kostnadene for å drive flyteriggene blir på rundt 166.000 dollar per dag i 2020, mens kostnadene for jackup-rigger for vanlig miljø skal ligge på 70.000 dollar per dag og jackup-rigger for tøft miljø på 150.000 dollar per dag, ifølge selskapet.

Rigger som ikke er i bruk koster rundt 10.000 dollar per dag, skriver Seadrill.

SPÅR VEKST: Fra 2018 snur markedet til det bedre, ifølge Seadrills anslag over dagrater og oppetid for selskapets rigger.

Bedring frem mot 2020

Hvis Seadrills antagelser stemmer, vil selskapets inntekter falle i år, men ta seg noe opp igjen i de kommende årene. Det kan bidra til en sunnere drift. Seadrill er tungt belånt, og med fallende inntekter vil det slite med å betjene dagens gjeld.

Seadrill anslår at selskapets kontraktsinntekter vil falle til 1,75 milliarder dollar i 2017, men ta seg opp igjen og stige til 3,05 milliarder dollar i 2020. Fjorårets inntekter anslås til 2,82 milliarder dollar.

Les også

Seadrill vil hente minst én milliard dollar i ny kapital

Det betyr at selskapet fortsatt har noen svært tøffe år foran seg, men at det ser en lysning mot slutten av tiåret.

I 2015 var Seadrills kontraktsinntekter på hele 3,96 milliarder dollar. Året før var de på 4,51 milliarder dollar, og i 2013 var de på hele 4,89 milliarder dollar, ifølge selskapets årsrapport for 2015.

Etter at meldingen ble lagt fram falt Seadrill-aksjen 21,5 prosent til 17,60 kroner.

– Kan bli fest

Hvis Seadrill har rett i sine anslag, kan det etter hvert bli gode tider for oljeservice, tror nettmegleren Nordnet.

– Skulle utnyttelsesgraden på flåten til Seadrill gå fra 55 prosent i 2017 til 89 prosent i 2020, da blir det fest i oljeservice de neste årene, sier investeringsøkonom Tom Haugland i Nordnet i en kommentar.

– En ting er sikkert: dersom man tror på dagrate-anslagene til Seadrill om at flyterigger vil løfte seg fra dagens 180.000 dollar til 420.000 dollar per dag i 2020, bør man løpe og kjøpe BW Offshore og Songa Offshore, sier han.

Har forhandlet lenge

Det siste året har Seadrill forhandlet med de sikrede bankene sine om å utsette nedbetalingen og endre vilkårene for 66,6 milliarder kroner (8 milliarder dollar) i sikret gjeld.

Den usikrede obligasjonsgjelden i Seadrill og North Atlantic er på til sammen 2,31 milliarder dollar, ifølge Seadrill.

Selskapet tok formell kontakt med en komite av obligasjonseiere i desember, og ble enige om å presentere flere forslag offentlig innen 31. januar.

Det er disse forslagene som nå er kjent, ett fra selskapet og ett fra de usikrede obligasjonseierne.

Seadrills forslag

Dette er Seadrills forslag til å løse selskapets utfordringer:

 • Selskapet ønsker å utvide løpetiden på sine banklån fra 2021 til 2023, redusere de faste avdragene og justere lånebetingelsene
 • Seadrill ønsker også å utvide løpetiden på usikrede krav, slik at disse forfaller i perioden fra 2025 til 2028
 • Og sist, men ikke minst, ønsker Seadrill å hente minst én milliard dollar i ny kapital, tilsvarende rundt 8,3 milliarder kroner

– I andre halvdel av i fjor begynte vi å ta kontakt med potensielle nye investorer, inkludert Hemen Holdings Ltd., skriver Seadrill i en melding.

Selskapet sier at redningsplanen vil gi tre fordeler:

 • Betydelig innskudd av friske penger
 • Utsettelse av nedbetalingen skal legge til rette for en snuoperasjon
 • En mer bærekraftig kapitalstruktur

Kan bli utvannet

Seadrill håper å kunne inngå en avtale om en redningsplan innen 30. april, da lånet knyttet til riggen West Eminence forfaller.

Seadrill har nødplaner i bakhånd hvis det ikke blir noen avtale.

Tidligere restruktureringer i andre selskaper har vist at det kan være komplisert og tidkrevende å bli enige om hvordan byrden ved en redningsplan skal fordeles, og at banker, selskap og obligasjonseiere ikke alltid blir enige.

«Vi venter at en omfattende avtale som vil være basert på å hente betydelig ny kapital sannsynligvis vil resultere i betydelig utvanning av nåværende interessenter og potensielt medføre tap for andre finansielle interessenter,» skriver Seadrill.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Seadrill
 2. Shipping
 3. Olje og gass
 4. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Seadrill vil hente minst én milliard dollar i ny kapital

 2. Slik kan oljeprisen stikke kjepper i hjulene for Seadrill

 3. Slik avgjøres Seadrills skjebne

 4. Disse kan tape mest på Seadrills kriseløsning

 5. Pareto Securities kutter rigg-kursmålene – John Fredriksens Seadrill barberes med over 200 kroner