Telia tilbyr tilgang i bytte mot godkjenning av Phonero-kjøp

Telia tilbyr å åpne dørene for mindre konkurrenter som vil leie nettilgang, i bytte mot at de får kjøpe Phonero.

FORLENGER BEHANDLING: Telia kommer med nytt tilbud for å få landet oppkjøpet av Phonero.
Publisert:

I kampen om å bli en større aktør i bedriftsmarkedet la Telia i fjor 2,3 milliarder kroner (på kontant- og gjeldfri basis) på bordet for å kjøpe konkurrenten Phonero.

Etter at oppkjøpet ble annonsert i november har Telia vært i dialog med Konkurransetilsynet som må godkjenne oppkjøpet og fusjonen.

Tilsynet opplyser mandag at Telia har foreslått å åpne nettet sitt til konkurrerende operatører (såkalte MVNO-operatører) som kan leie nettilgang på forhåndsdefinerte vilkår. Dette er ment som et avhjelpende tiltak i forsøket på å få Phonero-kjøpet godkjent.

Telia leier allerede ut nettilgang til aktører som Ice, Get og NextGenTel, men dette er individuelt fremforhandlede avtaler med forskjellige vilkår. Tilgangen de nå tilbyr vil være åpen for alle og basert på et sett med faste vilkår.

– Vi kan bekrefte at vi har levert inn forslag til avhjelpende tiltak som omhandler MVNO-tilgang, men utover det som Konkurransetilsynet bekrefter ønsker vi ikke å gå nærmere inn i detaljer på hva dette innebærer på nåværende tidspunkt, skriver kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia Norge i en uttalelse til E24.

Ifølge Telia og tilsynet vil denne åpne tilgangen være åpne for gamle og nye grossistkunder i tre år, hvis Phonero-fusjonen blir godkjent.

– Konkurransetilsynet skal nå gjøre en vurdering av hva de avhjelpende tiltakene som er kommet fra Telia har å si for oppkjøpets virkning på konkurransen i dette markedet, sier seniorrådgiver Marita Skjæveland i avdeling finans og kommunikasjon.

Konkurransetilsynet skriver at de ikke kan gi mer konkret informasjon om saken før de har vurdert Telias forslag.

10. mars er nå satt som ny frist i saken fra tilsynets side.

Les også

ICE trapper opp mobilkampen: Lanserer datarulling i Norge

Solgte bedriftskunder til Ice

Phonero-oppkjøpet er langt ifra det eneste Telia har gjort i det norske markedet opp gjennom årene.

VIL KJØPE SEG STØRRE: Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge.

Så sent som i starten av 2015 fikk Telia klarsignal av Konkurransetilsynet for å kjøpe den norske virksomheten til Tele2 for et milliardbeløp. Med på kjøpet fikk de OneCall og MyCall.

Klarsignalet kom etter en lengre prosess mellom Telia og tilsynet. I desember 2014 fikk Telia først nei, men etter å ha kommet med nye avhjelpende tiltak fikk de til slutt ja.

Blant tiltakene var at konkurrenten Ice skulle sikres tilgang til mobilmaster og at de skulle få kjøpe Network Norways snaue 100.000 bedriftskunder.

Network Norway hadde noen år tidligere blitt fusjonert med Tele2.

I etterkant har Ice mistet mange av bedriftskundene sine, og kjemper nå for å vokse både der og i privatmarkedet, samtidig som selskapet bygger ut sitt landsdekkende 4G-nett.

Telia har heller ingen dominerende posisjon i bedriftsmarkedet, men med Phonero-kjøpet vil markedsandelen deres omtrent dobles til 27 prosent.

Telenor er helt dominerende i bedriftsmarkedet, både når det gjelder antall kunder og andel av omsetningen. Telenor har om lag to tredjedeler av det norske bedriftsmarkedet, litt avhengig av hvordan man måler.

Les også

Mobilkonkurrenter lever i skyggen av Telenor: – Har problemer med å ha en fornuftig inntjening

Tilsynets dilemma

Konkurransetilsynet står overfor et dilemma når de nå behandler oppkjøpssøknaden fra Telia.

Når Konkurransetilsynet skal vurdere markedssituasjonen må de egentlig vurdere om den beste måten å sikre konkurransen på er å skape en stor utfordrer til Telenor, eller om Telenor og Telia samlet sett har en for stor posisjon i markedet.

Både Konkurransetilsynet her i Norge og EUs konkurransemyndigheter (ESA) har i flere år gransket Telenors posisjon. I november varslet Konkurransetilsynet om at de har kommet til en foreløpig konklusjon om at Telenor har begått «misbruk av dominerende stilling» i markedet. Sammen med den foreløpige konklusjonen kom et varsel om en bot på 906 millioner.

Spørsmålet i Phonero-saken er om det er best for konkurransen om Telia og Phonero konkurrer hver for seg, mot Telenor og hverandre, eller om det er best for konkurransen om de sammen får konkurrere mot Telenor.

På den ene siden vil oppkjøpet sikre Telia en betydelig andel av markedet, og man vil derfor skape en betydelig utfordrer til Telenor, som er så dominerende i dette segmentet fra før. På den andre siden vil fusjonen med Phonero gjøre at det blir én aktør mindre blant de viktige aktørene i bedriftsmarkedet.

– Vi mener selvsagt fortsatt at en sammenslåing vil være bra for konkurransen. Det vil styrke vår posisjon, og vi vil bli en sterkere utfordrer til Telenor som fortsatt dominerer med sin de facto markedskontroll på over 80 prosent av bedriftsmarkedet, skriver Henning Lunde i Telia og legger til:

– Naturlig nok mener vi de avhjelpende tiltakene bør bidra til å redusere Konkurransetilsynets eventuelle bekymring for konkurransen, og vi ser nå frem til en fortsatt god dialog med Konkurransetilsynet.

Konkurransebildet og markedsforholdene i bedriftsmarkedet er også svært forskjellige sammenlignet med privatmarkedet. Mens privatkunder hovedsakelig bestemmer abonnementstype og operatør selv, er det ofte innkjøpsavdelinger eller en innkjøper som kjøper inn mobiltjenester for hele avdelinger eller hele bedriften i bedriftsmarkedet.

Dette bidrar i seg selv til at prisbildet er mer uoversiktlig, fordi prisene ofte forhandles frem, med spesielle vilkår for hver enkelt kunde, eller kundegruppe.

I bedriftsmarkedet er det også langt flere aspekter enn pris som er viktige, blant annet teknisk omfattende tjenester, høye krav til oppetid og integrasjon med bedriftenes øvrige systemer.

Disse aspektene gjør det ofte vanskeligere for små aktører å konkurrere med de store i bedriftsmarkedet.

Les også

Telia kjøper norsk konkurrent

Les også

Beklager sommerens trøbbel, nå skal flere bedriftskunder kapres

Les også

Christen Sveaas håver inn på Phonero-salg

Publisert: