Norske Skog i innspurten med redningsforslag

Papirprodusenten skal i løpet av dagen få på plass forslaget til en finansiell redningsplan som letter byrden av milliardgjelden.

REFINANSIERING: Norske Skog jobber med en plan som skal redusere gjelden. Her Norske Skog Saugbrugs i Halden i forbindelse med offisiell åpning av biogassanlegg.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
Publisert:

Gjennom sommeren har selskapet stadig utsatt forhandlingsfristene i de kompliserte gjeldsforhandlingene med kreditorene og fått pusterom ved å utsette rentebetalinger.

I tillegg har Norske Skog fått innvilget et lån som skal sikre driften mens forhandlingene pågår.

Ved den siste utsettelsen ble en ny frist for et revidert forslag til finansiell redningsplan satt til onsdag, altså i dag.

Den planen gjelder fortsatt, og det som gjenstår er mer tekniske detaljer, ifølge Norske Skog-sjef Lars Sperre.

– Vi har kommunisert at vi fortsatt er i en prosess med å ferdigstille transaksjonsdokumenter og jobber fortsatt med det. Vi skal gi et rekapitaliseringsforslag i tråd med de prinsippene som tidligere er kommunisert, sier konsernsjefen til E24.

– Vi forholder oss til den tidsrammen som allerede er kommunisert. Vi har sagt i løpet av onsdag, sier han.

Onsdag la også selskapet frem resultatet for andre kvartal, som viste et underskudd på over 500 millioner.

Refinansieringsprosessen i Norske Skog har trukket ut i langdrag. Blant de større utfordringene er fordelingen av verdiene som ligger i selskapet mellom kreditorene som har pantesikkerhet for sine lån, kreditorene som sitter på usikrede lån og aksjonærene.

Les også

Norske Skog-sjefen: – Hadde de trodd Norske Skog ville forsvinne ville de aldri investert

I tillegg til den tyngende gjelden, der mye stammer fra papirprodusentens oppkjøpsraid på slutten av 90-tallet, har selskapet slitt med fallende papirmarkeder i lengre tid.

Slik kan redningsforslaget bli

Sperre sier prosessen er komplisert med mange parter involvert.

– I tilbudet er betingelsene basert på det forslaget som ble kommunisert fra eierne av seniorgjelden. Vi har jobbet med å utvikle det til et helhetlig transaksjonsforslag. Selve forslaget blir ganske likt som det fra senior obligasjonseiere.

Forslaget fra seniorgruppen av kreditorer som Sperre viser til, består i korte trekk av følgende hovedelementer:

  • Den sikrede obligasjonsgjelden byttes inn i et nytt lån med lavere rente som ikke forfaller før i 2021, eller en kombinasjon av ny gjeld og aksjer. Slik situasjonen er nå har Norske Skog det første låneforfallet i desember 2019.
  • Den nye sikrede gjelden skal ikke overstige 350 millioner euro, samtidig som gjelden uten pantesikring byttes inn i aksjer. Dermed reduseres gjeldsbelastningen betydelig fra dagens netto rentebærende gjeld på 6,6 milliarder kroner.
  • For dagens aksjonærer blir det i dette forslaget ikke mye igjen. Det legges opp til at de vil sitte med en eierandel på fem prosent etter transaksjonene.
  • Forslaget legger også opp til at det hentes inn friske penger gjennom en emisjon på 70 millioner euro.
Les også

Christen Sveaas mot styreplass i Norske Skog

Ulike syn

Det har i tautrekkingen om hvem som skal sitte igjen med hva etter en refinansiering versert flere forslag, både fra Norske Skog og de ulike lånegruppene.

Forslagene har inneholdt elementer som konvertering av deler av milliardgjelden til aksjer, samtidig som forfallet på andre deler av gjelden forskyves frem i tid og rentebetalingene reduseres.

I starten av juni la Norske Skog frem sitt refinansieringsforslag. Deretter har forhandlingsfristene stadig blitt utsatt, og både pantsikrede og usikrede långivere har kommet på banen med alternative forslag.

Ifølge Sperre er det i hovedsak to elementer der gruppene har hatt ulike meninger.

– Det ene er hvor mye gjeld et rekapitalisert Norske Skog skal ha. Det andre er synet på hvordan egenkapitalen som blir igjen skal fordeles mellom de ulike interessegruppene.

Les også

Plan B for Norske Skog

Hindres av høy gjeld

Norske Skog har understreket at selskapet har en lønnsom drift, men at gjeldsbyrden og rentebetalingene er for høye slik at det ikke er rom for å satse mer innen nye områder.

Selskapet har lagt en strategi der vil investere i prosjekter i grønne industrier som blant annet biogass og trepellets.

Norske Skog produserer blant annet avis- og magasinpapir, og har i dag totalt syv papirfabrikker fordelt på regionene Australia og Europa, hvorav to er i Norge.

Les også

Norske Skog-aksjen mer enn doblet på få dager

Les også

Sveaas kjøper i Norske Skog

Les også

Storeier selger alt i Norske Skog

Her kan du lese mer om