Ledigheten på stedet hvil

Desember-tallene fra SSB viser en arbeidsledighet på 4,1 prosent - i tråd med analytikernes forventninger.

JOBB: Landets sysselsetting er sakte men sikkert på vei oppover.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
  • Sindre Hopland
Publisert: Publisert:

Onsdag morgen har SSB sluppet tall for arbeidsledigheten i Norge for desember som holder seg uendret på 4,1 prosent.

Det vil si at 113.000 personer stod utenfor arbeid i fjorårets siste måned.

Tallene er et tremåneders glidende gjennomsnitt fra november til januar.

Sysselsettingen steg med 1.000 personer fra november til desember.

Stiger forsiktig

Onsagens tallslipp var i tråd med analytikernes konsensus.

– Ledigheten var som ventet uendret i desember. AKU-tallene svinger en del fra måned til måned, men er på en nedadgående trend, skriver økonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Hun mener sysselsettingen vil fortsette å stige forsiktig fremover.

– AKU gir inntrykk av et betydelig svakere sysselsettingsbilde enn nasjonalregnskapet, som trolig er en mer presis kilde.

Antall sysselsatte var 2.661.000 eller 66,9 prosent av befolkningen i den målte perioden.

– Tallene endrer nok ikke sentralbankens vurderinger av arbeidsmarkedet nevneverdig og Norges Bank legger mer vekt på de registrerte ledighetstallene fra NAV, skriver Fjære.

Ledighetsnivået har minket fra toppen på 4,9 prosent sommeren 2016, men arbeidsledigheten i Norge har ikke vært under 4,0 prosent siden desember 2014.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet
  2. Norge
  3. Oljebransjen

Flere artikler

  1. Arbeidsledigheten faller videre

  2. Ledigheten i Norge er uendret

  3. SSB: Arbeidsledigheten faller til laveste nivå siden 2014

  4. Ledigheten faller i januar

  5. Arbeidsledigheten går litt ned