Giek kan bli storeier i Røkke og Fredriksens supplygigant

Gjennom sin egen garantietat blir staten medeier i John Fredriksens og Kjell Inge Røkkes nye supplygigant.

BLIR SUPPLY-REDERE: Næringsminister Monica Mæland og Giek-sjef Wenche Nistad er i ferd med å bli aksjonærer i Farstad Shipping.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
 • Johann D. Sundberg
Publisert:,

På Sunnmøre vokser kritikken mot Giek som mange mener er for stivbente i sin håndtering av gjeldskrisen som så godt som hele offshoreskipnæringen er rammet av.

Konkret er Giek beskyldt for å ha stått i veien for et lokalt alternativ for overtagelsen av Farstad Shipping. I stedet blir Farstad slukt og lagt inn i den nye supplygiganten kontrollert av Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksens Hemen Holding.

Olympic Ships hovedeier Stig Remøy har også hevdet at Giek skal ha advart investorer mot å gå inn med kapital i hans supplyrederi.

E24 kan i dag melde at Gieks bidrag til løsningen Røkke og Fredriksen har lagt på bordet for Farstad Shipping ikke er uvesentlig.

Les også

– Har opplevd at Giek er vanskeligere enn bankene

Giek blir aksjonær

I et av vedleggene til innkallingen til den ekstraordinære generalforsamling i Farstad Shipping i slutten av uken, fremkommer Giek som en av ni finansinstitusjoner som skal ettergi i alt 1.211 millioner kroner i renter og gjeld.

Som motytelse får kreditorene i alt drøyt 1,5 milliarder nye aksjer i Farstad Shipping som skal tegnes til en gjennomsnittskurs på rundt 80 øre.

Ifølge restruktureringsplanen skal Farstad Shipping, sammen med Fredriksens Deep Sea Supply, innfusjoneres i det Aker-dominerte Solstad Offshore.

De vel 1,5 milliarder Farstad Shipping-aksjene vil da bli omgjort til vel 42,7 millioner aksjer i det ny Solstad Farstad.

Det tilsvarer 14,6 prosent av aksjene i det nye selskapet.

Det gjør at långiverne som gruppe vil bli den tredje største aksjonæren i det nye selskapet.

- Ingen kommentar

Hverken Giek eller Farstad Shipping vil i dag opplyse om hvor stor andel av aksjene som långiverne får som skal gå til Giek.

– Ingen kommentar, er alt kommunikasjonssjef Allon Groth i Giek vil si.

Det er imidlertid allerede kjent at Giek deltok i finansieringen av mange av de skipene Farstad Shipping fikk levert fra norske verft i 2012, 2013, 2014 og 2015 da nybyggingsprisene var på sitt høyeste.

Les også

Eksportkreditt roser omstillingsevnen til norske verft – men spår flere restruktureringer i offshore

Giek kan bli storaksjonær

Gieks deltagelse skjer ved at de utsteder en garanti for at kjøperen av skipene betaler lånene de har tatt opp for å kjøpe skipene.

Eksportkreditt Norge er en långiver for flere av skipene som ble levert i 2014 og 2015, ifølge gamle pressemeldinger fra Farstad Shipping, men som nå ikke står oppført som en av långiverne som blir Farstad Shipping-aksjonær gjennom ettergivelse av gjeld og renter.

I OPPLAG: Mange av Farstad Shippings supplyskip ligger i opplag fordi det ikke er oppdrag til de.

Foto: Halvard Alvik NTB scanpix

Giek har selv sagt at et typisk engasjement for de er at de garanterer for 70 prosent av lånet som skipskjøperen tar opp ved levering av skip, mens private banker garanterer for resten.

Hvis det mønsteret er fulgt i finansieringen av Farstad Shippings flåte kan det godt vise seg at Giek blir en av Solstad Offshores største aksjonærer.

Vil begrense tap

Kommunikasjonssjef Groth i Giek sier regjering og storting har gitt Giek to hovedmål: det ene å utløse eksport, det andre å gå i økonomisk balanse på lang sikt. Dette er også et vilkår alle statlige garantiinstitutt under OECD følger, og som sikrer at det ikke gis ulovlig statsstøtte.

Innenfor offshoreskip-næringen vil det typiske engasjementet for Giek være at de, sammen med kommersielle banker, garanterer for et lån til kjøperen av et nytt skip. Giek garanterer i mange tilfeller for 70 prosent av beløpet, mens private banker står for 30 prosent. Gieks rettigheter og plikter i transaksjonene er på de samme vilkår som bankenes.

En mye benyttet långiver er Eksportkreditt Norge.

– Har dere i det hele tatt anledning til å ettergi gjeld?

– Ja, det har vi, men vi har en plikt til å sette i verk egnede tiltak for å søke å unngå tap. Giek har også en plikt til å søke å delta på minst like gode vilkår som de øvrige kreditorer og medgarantister. Først vil det ofte være snakk om lettelser av lånevilkår og utsettelse av avdrag. Kun unntaksvis kan det bli snakk om ettergivelse av gjeld, eller såkalt «haircut», som i realiteten innebærer et tap for fellesskapet sier Groth.

Dersom det eksempelvis blir ettergitt gjeld så vil Giek, og bankene som har stilt garantier, måtte betale långiveren det ettergitte beløp.

Les også

Nordea-skip gikk fra en gjeldstynget kunde til en annen

Groth sier at Giek, etter å ha utløst eksport med en ny garanti, har det som en viktig arbeidsoppgave å følge opp kunden som har fått garantien. Dette skjer over flere år, til garantien er avsluttet.

– Alle garantier er utstedt basert på vilkår som er nedfelt i låne- og garantiavtalene. Låntagerne må rapportere til oss regelmessig at de oppfyller disse vilkårene. Dersom risikoen øker for at lånevilkår kan bli brutt, må debitor ta kontakt for å drøfte eventuelle lettelser og endringer i lånevilkårene, forteller Groth.

– Vil det si at det er tenkelig at dere tar kontakt med en kunde som er i ferd med å foreta en investering dere mener er for risikabel?

– Dersom en kunde har til hensikt å foreta en investering som krever forhåndssamtykke i henhold til avtale som er inngått med oss, og som vil svekke kundens gjeldsbetjeningsevne med hensyn til lån som vi garanterer for, så vil vi selvsagt ikke gi samtykke, sier Groth.

Han vektlegger imidlertid at Giek blir kreditor når man må innfri en garanti og dekke en banks tap. Så må Giek iverksette inndrivelse av det misligholdte lånet, gjerne i form av realisasjon av de aktiva som er stilt som sikkerhet i form av pant.

– Som enhver profesjonell kreditor gjør Giek det vi kan for at det netto tapet vi eventuelt får blir så lite som mulig. Der jobber vi på akkurat samme måte som vanlige banker, sier han.

– Hver krone vi klarer å redde tilbake, er en krone spart for fellesskapet. Og det gir oss kapasitet til å fortsette å stille nye garantier, legger han til.

– Vil dere for eksempel kunne bli sittende med aksjer etter en refinansiering?

– Ja, det kan vi.

Han understreker imidlertid at Giek per i dag ikke eier aksjer i børsnoterte rederier. Dersom de blir det, så vil det etter hvert bli offentlig gjennom selskapenes aksjonærregistre.

Voldsomme offshore-garantier

Og i Farstad Shipping blir Giek aksjonær, om planen for restrukturering blir gjennomført.

Årsrapporten for 2015 viser at 87 prosent, eller 87,2 milliarder kroner, var gitt i garantier til leveranser tilknyttet olje- og gassnæringen.

I en illustrasjon i årsrapporten fremkommer det at to prosent av Gieks garantier er mislighold, mens hele 50 prosent er «under overvåkning».

«Gieks portefølje er konsentrert rundt et lite antall store engasjementer, med liten bransjemessig spredning. Dette medfører høy konsentrasjonsrisiko for porteføljen,» heter det i årsrapporten.

Risikoen for tap har også gått opp for Nærings- og fiskeridepartementet som må ta regningen om Gieks garantier misligholdes i så stor grad at pengene tar slutt.

«Den største utfordringen fremover for Giek vil være å minimere tap i porteføljen og samtidig få tilvekst av nye garantier som kan kompensere for brått bortfall av inntekter, samt å kompensere for tapskostnader,» heter det i departementets budsjettproposisjon for 2017.

«For å håndtere risikoen på en god måte, er det nødvendig at Giek har tett porteføljeovervåkning, god kvalitet i kredittvurderingsarbeidet og målrettet arbeid for å minimere tap,» heter det videre.

Les også

Farstad-gevinst korrigeres i Aksje-NM

Les også

Aker og Hemen mener de har laget verdens beste offshorerederi

Les også

Farstad-planen setter arbeidsplasser i spill: Ordfører frir til Røkke og Fredriksen

Her kan du lese mer om

 1. Farstad Shipping
 2. Deep Sea Supply
 3. Solstad Offshore
 4. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Giek blir aksjonær i Havila

 2. Staten har solgt seg ut av Røkke og Fredriksens supplyselskap

 3. Staten er involvert i Seadrill-lån på nær 50 milliarder kroner

 4. Annonsørinnhold

 5. Dette gjør Giek med supply-aksjene

 6. Fire av Gieks 20 største kunder ga offshoresmell