Rekordresultat for Handelsbanken

Handelsbanken bedrer marginene og opplever sitt beste resultat noensinne, og er nå tredje største bank i landet. 

REKORDKVARTAL: Handelsbanken-sjef Dag Tjernsmo kan skilte med bankens beste resultat noensinne. Grep om kostnadene og utlånsvekst er forklarende faktorer bak det forbedrete resultatet.

Knut Falch
  • Henrik Wiedswang Horjen
Publisert:

Der bankene var nede i en kraftig bølgedal i 2011 med høye kostnader, er det nå helt andre tider i bransjen. Handelsbanken har virkelig fått vind i seilene, og leverer sitt beste resultat i historien.

Resultatene fra andre kvartal viser at banken både øker topp- og bunnlinje. Banken rapporterer om solid driftsresultat på 604 millioner kroner og vekst både i privat- og bedriftsmarkedet.

Driftsresultatet er forbedret med 96 millioner kroner fra første kvartal. Banken har økt driftsresultatet hvert kvartal siden andre kvartal 2011 da resultatet var på under en tredjedel fra i dag.

Den solide veksten har ført til at Handelsbanken nå er Norges tredje største bank, og med det har vippet Danske Bank ned fra pallen.

LES OGSÅ: Svakere kvartal for Nordea

Vokser i privatmarkedet

- Det er gledelig at vi biter så kraftig fra oss i privatmarkedet, sier administrerende direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken Norge i en melding.

Til E24 utdyper den administrerende direktøren hva som har vært suksessoppskriften for banken.

- For vår del ligger det mye i måten å jobbe på. Kostnadslederskap har vært i fokus for vårt vedkommende, og vi ser at vi har klart å drive effektivt ved å ha hatt lavere kostnader per inntektskrone, sier Tjernsmo til E24.

Bankens totale utlån vokste i kvartalet med 2,8 milliarder til 182,5 milliarder kroner. Resultatregnskapet viser også at banken har kuttet kraftig på kostnadssiden. Tapene på utlån er på et nært historisk lavt nivå, og er redusert med nesten 40 prosent fra første kvartal.

Bankens egenkapitalrentabilitet, avkastningen på egenkapitalen, økte i kvartalet med fire prosentpoeng til 18,3 prosent.

«Tap under kontroll»

Banken vokser i tillegg både på privat- og bedriftsmarkedet. I privatmarkedet opplevde banken en volumvekst på 1,7 milliarder kroner, tilsvarende 2,4 prosent. Veksttakten de siste 12 måneder har vært på solide 6,3 prosent.

– Vi har god inntjening og kostnader og tap under kontroll. Når vi samtidig opplever å vinne nye gode kunder, er dette et resultat vi er godt fornøyd med, sier Tjernsmo.

– Vi vokser slik vi ønsker både hos bedrifter og privatkunder, ved at fornøyde kunder med god og ordentlig økonomi anbefaler oss til andre med god og ordentlig økonomi, sier Tjernsmo.

Banken har vært besvisste sin satsing på en bestemt gruppe kunder.

- Vi har rettet oss mot kunder med en god og ordentlig økonomi, og er derfor opptatt av å ta inn de kundene som virkelig vil trives med Handelsbankens måte å drive bank på.

- Vi er derfor ikke en bank for alle, men for kvalitetskundene i markedet. Disse har ofte en litt større og mer komplisert økonomi enn snittet, og som derfor verdsetter vår måte å drive bank på, sier kommunikasjonsdirektør Lars Sæthre til E24.

Åpner nye filialer

Kan vi forvente at dere vil øke resultatet tilsvarende hva dere har gjort fremover?

- Måten vi jobber på er langsiktig der vi legger sten på sten. I løpet av 25 år har vi rukket å bli Norges tredje største bank, og vi er opptatt av å jobbe langsiktig fremfor å ta kvartalsvise klyv.

- Slik jeg ser det er det ingen grunn til at vår veksttakt ikke skal fortsette. Vi har kapasitet og kan vokse videre i motsetning til mange andre, sier sier Tjernsmo til E24.

Handelsbanken har valgt å satse tungt på personlig rådgivning. Mens bankvesenet generelt har nedbemannet og stengt 2.200 filialer siden 1987, vil Handelsbanken i løpet av 2013 åpne nye kontorer i Oslo og Trondheim.

LES OGSÅ:

Publisert:

Flere artikler

  1. Handelsbanken holder ikke tritt med DNB og Nordea

  2. Handelsbanken vil ta markedsandeler i Norge

  3. Låneetterspørselen til nyinvesteringer faller:- Mange er usikre på den økonomiske situasjonen

  4. Annonsørinnhold

  5. – Steintøff konkurranse i det norske markedet

  6. - Det må være lønnsomt