Gruveselskap anker børsbøter

IGE Resources: Føles urimelig at selskapet skal straffes for enkeltpersoners handlinger.

FIKK BOT: IGE Resources påklager overtredelsesgebyret fra Oslo Børs.
Publisert:

Det svenske gruveselskapet IGE Resources gjorde en ulovlig dårlig jobb med å informere markedet da selskapet dro på gulljakt i Afrika. Dette konkluderte Oslo Børs med i slutten av august.

Børsens styre valgte å bøtelegge selskapet for brudd på opplysningsplikten. IGE Resources ble ilagt to bøter på til sammen 865.200 kroner.

Les også: IGE Resources straffes for brudd på informasjonsplikten

Mandag opplyser selskapet at bøtene ankes.

- Styret i IGE Resources har vedtatt å anke overtredelsesgebyrene på totalt 865.200 kroner for brudd på plikten til å oppgi innsideinformasjon til markedet og for brudd på plikten til å offentliggjøre en detaljert børsmelding, skriver selskapet i en børsmelding.

I en melding til E24 opplyser selskapet at dagens IGE-styre er enig med børsstyrets konklusjon, og at det dermed ikke er denne som ankes. Siden den omdiskuterte gulljakten har det imidlertid vært store utskiftninger i selskapet, og selskapet mener at vedtaket burde vært levert til det forrige styret og den daværende direktøren.

IGE beskriver det forrige styrets valg som «personlige og udemokratiske».

- På bakgrunn av dette er det nåværende styrets umiddelbare reaksjon at det føles urimelig at selskapet skal straffes for enkeltpersoners overføringer og misbruk av selskapets daværende kontantbeholdning på over 50 millioner svenske kroner.

Turbulens

Informasjonen det er snakk om, er tilknyttet de økonomiske forpliktelsene som fulgte en avtale om å kjøpe selskapet Ghana Gold. Selve intensjonsavtalen ble kjent den 29. januar i år, men det ble ikke samtidig opplyst at det allerede 23. januar var betalt 50 millioner svenske kroner i forskudd.

Oslo Børs mener at IGE skulle varslet om utbetalingen samme dag som den fant sted, altså 23. januar. Forskuddet utgjorde 72,3 prosent av selskapets pengebeholdning. Som sikkerhet for forskuddsbetalingen ble det stilt aksjer i Advanced Mineral Technologies.

Børsen reagerte også på uklarhet rundt eierskapet i Ghana Gold.

I etterkant av intensjonsavtalen har det vært betydelig turbulens i IGE. Selskapets revisor har trukket seg, og leverte samtidig en anmeldelse til det svenske svaret på Økokrim. Kjøpet av Ghana Gold ble aldri realisert, og selskapets styre har senere gått ut og varslet at de vil kreve forskuddet tilbakebetalt.

E24 får opplyst at saken først skal behandles på nytt av styret ved Oslo Børs, før den eventuelt oversendes Børsklagenemda.

Les også: Gruvesjef må gå på dagen

Les også: Letter på sløret om gullprosjekt i Ghana

Les også: IGE vil lete etter gull og diamanter i Kongo

Publisert:

Her kan du lese mer om