Trolig nytt forlik i Terra-saken

De åtte Terra-kommunene og Terra Securities forsikringsselskap ACE møtes til nok et rettsmeklingsmøte i november, for å se om det er mulig å bli enige om et forlik.

FORLIK: Det blir trolig nytt forlik i Terra-saken.
Publisert: Publisert:

– Det nye er at partene er blitt enige om å møtes til rettsmekling 12. og 13. november i Oslo for å se om man kan bli enige om forlik og stoppe saken før den havner i lagmannsretten, sier rådmann i Bremanger, Tom Joensen, til NRK.

I juni i fjor inngikk Terra-kommunene forlik med DNB, en avtale som innebærer at kommunene kun må betale inn 650 millioner kroner – halvparten av det opprinnelige kravet. Banken godtok dermed et regnskapsmessig tap på 159 millioner kroner.

– Hvis vi kunne komme ut av det på det samme erstatningsnivået som i tingrettsdommen, så bør vi kunne akseptere det. Vi ønsker å bli ferdig med denne saken, fordi den tar enormt med tid og ressurser, sier Joensen.

Etter råd fra meglerforetaket Terra Securities investerte åtte kommuner i kompliserte låneprodukter i USA. Investeringene i sju av dem var lånefinansiert av DNB, nå DNB, med sikkerhet i framtidige kraftinntekter. Da Terra Securities gikk konkurs i 2007, måtte kommunene akseptere flere hundre millioner kroner i tap som følge av investeringer i produkter de i ettertid hevdet de ble forledet til å kjøpe.

Les også

– Arbeidsledighet er tøft uansett hvor det skjer

Les også

Terra-kommuner punger ut 650 millioner i forlik

Les også

Citigroup inngår milliardforlik

Publisert: