Nå er USAs gjeld over 20.000 mrd. dollar

Samme dag som USA økte gjeldstaket sitt, passerte landets samlede gjeld for første gang milepælen på 20.000 milliarder dollar.

TIL VÆRS: Grafen i rødt er utviklingen av USAs gjeld til markedet som andel av brutto nasjonalprodukt. Stigningen til høyre i grafen gjelder helt frem til 2030, ifølge Kongressens budsjettkontor CBO. Landets gjeld til markedet er på 14.600 milliarder dollar. Legger man til landets gjeld til trygdesystemet har USAs gjeld nå passert 20.000 milliarder dollar.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Fredag skrev USAs president Donald Trump under på en lov som forlenger landets gjeldstak med tre måneder, ifølge Washington Post.

Samme dag passerte USAs gjeld for første gang 20.000 milliarder dollar.

Den 8. september nådde landets gjeld ganske nøyaktig på 20.162.176.797.904,13 dollar, en oppgang på hele 317 milliarder dollar (2.500 milliarder kroner) fra dagen før.

Det viser tall fra landets finansdepartement, Debt to the Penny.

USAs gjeld tilsvarer nå drøyt 156.600 milliarder kroner, eller tjue ganger det norske Oljefondet, som er verdens største statsfond.

Årsaken til at gjelden øker, er blant annet dyre kriger i Afghanistan og Irak, store skattelettelser og økonomisk stimulans etter finanskrisen, ifølge en oversikt fra Marketwatch.

Gjelden varierer en del, og mange hadde ventet at gjelden skulle overstige 20.000 milliarder dollar allerede før jul.

Les også

Washington-tenketank til E24: – Gjelden svekker USA

President Donald Trump unnlot ikke å peke på at gjelden gikk ned i den første måneden han satt ved makten. Men nå peker den oppover igjen.

– Alvorlig finansiell situasjon

– Det å passere 20.000 milliarder dollar i gjeld er nok en indikator på nasjonens alvorlige finansielle situasjon, sier Michael A. Peterson, direktør for tenketanken Peter G. Peterson Foundation, til The Hill.

For ti år siden var USAs gjeld på under det halve av dagens nivå, og mange mener gjeldsveksten etter finanskrisen har ført landet inn på en sti som ikke er bærekraftig.

STIGER MYE: Slik har USAs gjeld til markedet utviklet seg, som andel av landets brutto nasjonalprodukt, ifølge den amerikanske Kongressens uavhengige budsjettkontor, CBO. Frem mot 2030 vil andelen øke enda mer.

Årsaken er at renteutgiftene etter hvert vil kunne spise mer av de offentlige budsjettene, slik at det blir mindre penger igjen til gode formål.

Det neste tiåret vil USA betale 6.000 milliarder dollar i renter alene, ifølge Peterson.

– Det er mer enn vi kommer til å investere i barna våre. Sånn sett har vi bestemt oss for å bruke mer på fortiden vår enn på fremtiden, sier Peterson.

Den amerikanske kongressens uavhengige budsjettkontor CBO har anslått at USAs gjeld vil fortsette å vokse til 31.000 milliarder dollar i løpet av de neste ti årene.

STIGER STADIG: USAs gjeld passerte for første gang 20.000 milliarder dollar den 8. september 2017, ifølge tall fra landets finansdepartement.

Skylder til seg selv

Av USAs totale gjeld er rundt 5.500 milliarder gjeld mellom ulike deler av statsapparatet, såkalte «intergovernmental holdings».

Denne gjelden utgjøres særlig av fond avsatt til trygdesystemet og har ikke betydelig påvirkning på landets finanser.

Den viktigste delen av USAs gjeld er de 14.600 milliarder dollarene landet skylder til markedet.

Denne gjelden er utstedt i form av obligasjoner og andre verdipapirer, og eies av individer, selskaper, lokale myndigheter, banker samt utenlandske investorer, banker og nasjoner.

Les også

Mener USA bruker for mye: – Mangler 206.000 milliarder dollar

For ti år siden var USAs gjeld til markedet på 5.100 milliarder dollar, og kongressens budsjettkontor venter at den stiger til 25.500 milliarder innen 2027.

Det betyr i så fall at USAs gjeld til markedet vil stige til 91 prosent av USAs brutto nasjonalprodukt, ifølge tenketanken Committee for a Responsible Federal Budget.

I dag er gjelden til markedet på 76 prosent av BNP, som er det høyeste nivået siden andre verdenskrig, ifølge tenketanken.

HØYT NIVÅ: Slik har USA gjeldsutvikling vært, ifølge kongressens budsjettkontor CBO og tenketanken Committee for a Responsible Federal Budget.

Skylder sentralbanken penger

43 prosent av USAs gjeld til markedet er eid av utenlandske aktører som Kina, Japan, Irland og Caymanøyene, mens 40 prosent eies av innenlandske private og offentlige aktører, og 17 prosent eies av USAs sentralbank, Federal Reserve, ifølge CRFB.

Hvis man trekker fra statens finansielle eiendeler, som særlig består av utestående studentlån, så er gjelden til markedet på 13.200 milliarder dollar, eller 69 prosent av BNP, ifølge CRFB.

Flere republikanere mener at gjeldstaket ikke burde ha blitt økt uten å gjøre reformer som kutter i statens utgifter. Neste gjeldstak nås trolig en gang i 2018.

– Før Kongressen blir enig om å øke gjeldstaket igjen er det avgjørende at vi vedtar nye lover som endrer den bekymringsfulle trenden, heller enn å ignorere årsaken til landets gjeldsproblemer, sier Mark Walker, som sitter i Representantenes hus for republikanerne, til The Hill.

Les mer: Mener USA bruker for mye: – Mangler 206.000 milliarder dollar

FLERE KREDITORER: Slik fordeler USAs gjeld til markedet (14.600 mrd. dollar) seg på kreditorene, ifølge Committee for a Responsible Federal Budget.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. USA
 2. Donald Trump
 3. Rente
 4. Amerikansk politikk
 5. Barack Obama
 6. Demokratene, USA
 7. Republikanerne, USA

Flere artikler

 1. Venter ny gjeldsrekord i USA i 2023

 2. Obamas finansminister om USAs gjeld: – En tikkende bombe

 3. Spår kraftig gjeldsvekst i USA: Gjeld på to ganger BNP i 2051

 4. Verkebyllen som kan bli et mareritt

 5. Den amerikanske statsgjelda fortsetter å øke