Rentemøte i Fed: – Kraftige overraskelser kan gi mer uro

Det forventes at Fed vil signalisere renteheving i mars. Joachim Bernhardsen i Nordea sier markedet vil studere begrunnelsen nøye - og at en eventuell saktere oppgang ikke trenger å være positivt om det skyldes svakere vekstutsikter.

Analytikerne forventer at USAs sentralbanksjef Jerome Powell vil gi klarere hint om renteheving i mars.
Publisert:

Bekymringer knyttet til fremtidige rentehevinger har skapt uro i markedene siden nyttår.

Flere ganger har frykten for økte renter i USA tynget tek-indeksen Nasdaq, og forrige uke var den verste tek-uken på Wall Street siden 2020.

Dagen i dag har imidlertid vært preget av grønne tall i både på de europeiske og amerikanske børsene.

Tirsdag startet den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) sitt todagersmøte, og det er stor spenning knyttet til hvilke uttalelser de vil komme med etter møteslutt onsdag klokken 20.00 norsk tid.

Markedet forventer signaler om renteøkning i mars.

Seniorstrateg i Nordea, Joachim Bernhardsen, tror det skal mer til enn den siste tidens børsuro for å endre Feds planer.

– Arbeidsmarkedet er stramt, lønnsveksten har tatt seg opp og det er utsikter til sterkt vekst i amerikansk økonomi. Fed har snudd ganske raskt fra å signalisere lave renter lenge til renteoppgangen som varsles nå. Det indikerer at Fed har et sterkt ønske om å bremse farten i økonomien før den overopphetes, sier han.

Derfor mener også han at Fed etter alt å dømme vil signalisere at renten settes opp i mars ved kveldens rentemøte.

– I den grad markedsuroen kan føre til mer varsomhet fra Fed handler det nok mer om at sentralbanksjefen Jerome Powell, legger an en mer forsiktig tone på pressekonferansen i kveld, forklarer Bernhardsen.

Les også

Vil heve renten raskere om nødvendig: – Høy inflasjon er en alvorlig trussel

– Kraftige overraskelser kan gi mer uro

Seniorstrategen sier en medvirkende årsak til den siste markedsuroen er en viss frykt for at Fed kommer til å sette opp renten og kvele veksten i økonomien.

– Eventuelle overraskelser fra Fed kommer helt sikkert til å påvirke markedet. Så kraftige overraskelser på oppsiden kan gi mer uro i finansmarkedene, understreker Bernhardsen.

Han sier samtidig at det er viktig hvordan Fed eventuelt begrunner at de går raskere eller saktere frem, og at en saktere renteoppgang, eller ingen renteoppgang ikke trenger å være positivt for finansmarkedet om det skyldes svakere vekstutsikter.

KRAFTIGE SVINGNINGER: Grafen viser Nasdaq-indeksen, som har vært svært volatil i vinter.

Den siste tiden har sentralbanken snakket om å trappe ned på kjøpene av verdipapirer og obligasjoner.

– Renteoppgangen er ganske godt kommunisert, men det er flere ubesvarte spørsmål om hvordan Fed vil bygge ned sin beholdning av verdipapirer. De har vært gode til å gradvis dryppe informasjon til markedet så de tilpasser seg gradvis, men foreløpig har vi lite informasjon rundt såkalt «quantitative tightening».

Les også

Nestsjefen i Fed går av etter trading-skandale

Bred forventning om renteheving i mars

– Jeg tror vi kan forvente et klarere hint om renteheving i mars, sier Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.

En «normal» renteheving regnes å være «en kvarting», altså 0,25 prosentpoeng. Det er en slik renteheving markedet er innstilt på, forklarer Gonsholt Hov.

– Markedet har priset inn renteheving i mars, og totalt fire rentehevinger i løpet av 2022, sier han.

Det betyr at et signal om renteheving i mars ikke vil gi særlige utslag på markedene, mener Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets.

– Hvis det blir en kvart prosent økning så tror jeg ikke markedet vil reagere. Men kommer det mer, så vil markedet reagere negativt på det, sier han.

Den amerikanske sentralbanken har åtte møter i året. Referatet fra det forrige rentemøtet ble publisert 5. januar, hvor det kom frem at det var en sjanse for at rentehevingen kunne komme tidligere enn forventet. De tre toneangivende indeksene på Wall Street falt bratt like etterpå.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.

Redd for at inflasjonen vil bite seg fast

– Frem til i fjor høst var Fed av den oppfatning at inflasjonen var midlertidig. Men etter uttalelser fra Fed-representanter og møtereferater fra Fed-møter er det tydelig at de nå er redd for at inflasjonen kan bite seg fast, sier Gonsholt.

Gonsholt beskriver det som en 180 graders dreining fra Fed og en kraftig omlegging av strategien deres.

– Den amerikanske sentralbanken har blitt mer «haukete», sier han.

I pengepolitikk er «hauker» gjerne mer villig til å heve rentene for å stagge inflasjon enn det «duer» er.

Gonsholt forklarer at utviklingen i arbeidsmarkedet, og Fed sin ordlyd knyttet til den, vil gi klare signal for hvilken renteheving sentralbanken bestemmer seg for. Inflasjonen må være høy og arbeidsledigheten lav for at sentralbanken vil heve renten.

Konsumprisindeksen steg med 7 prosent i desember, den høyeste siden 1982.

Les på E24+

Pengeårets største festbrems

Forventer uttalelser om balansen

Etter sentralbankens rentemøte i desember, varslet Fed at de vil kutte de månedlige støttekjøpene med 30 milliarder dollar fra januar av.

Fed har kjøpt verdipapirer i markedet for minst 120 milliarder dollar i måneden siden juni i fjor, for å stimulere økonomien etter pandemi-nedturen. Det er ventet at Fed har avsluttet sine enorme støttekjøp av verdipapirer i mars.

Referatet fra rentemøtet i desember inneholdt også signaler fra Fed-medlemmer om at de vurderte å bygge ned balansen. Det er gjennom denne balansen, på nesten 9.000 milliarder dollar, at Fed har utført kvantitative lettelser. En innstramming vil derfor legge en demper på økonomien, isolert sett.

Knut A. Magnussen tror balansen vil bli nevnt på pressekonferansen.

– Det kommer til å bli sagt noe om det på pressekonferansen, da dette er et tema de begynte å drøfte i desember. Men jeg er usikker på om de vil legge frem en detaljert plan på det nå, sier han.

Les også

Nasdaq-comeback på positiv Wall Street

Publisert:
Gå til e24.no