Høy olje- og gasspris løftet Okea – tjente 213 millioner

Oljeselskapet produserte mindre i første kvartal, men overskuddet steg kraftig fra samme periode i fjor.

TALLSLIPP: Okea legger frem resultater torsdag. Her fra Draugen-feltet.
Publisert:

Oljeselskapet legger torsdag frem den finansielle fasiten for årets tre første måneder.

  • Kvartalsrapporten viser et resultat etter skatt på 213,3 millioner kroner, opp fra 22,6 millioner i første kvartal i fjor.
  • I samme periode økte driftsresultatet til 1,35 milliarder kroner fra 67,7 millioner.
  • Øverst i regnskapet landet inntektene på 1,51 milliarder kroner, opp fra 524 millioner i fjorårsperioden.

Lavere produksjon

Okea produserte imidlertid mindre. I første kvartal var netto produksjon på 14.908 fat oljeekvivalenter per dag, ned fra 16.557 fat om dagen i første kvartal i fjor.

Okea skriver at fra Yme-feltet ble påvirket av produksjonsavbrudd i kvartalet som følge av arbeid med igangkjøring og oppstart av ytterligere brønner.

Okea opplyser også at Yme var stengt i påsken på grunn av av en «mindre oljelekkasje». Ifølge selskapet var lekkasjen i et rør fra subsea lagringstank.

Mens dette utbedres vil feltet fra starten av mai produserer direkte til et tankskip, ifølge Okea.

Prishopp

Selskapet oppnådde en gjennomsnittlig oljepris på 89,6 dollar per fat i kvartalet, opp fra 49,5 dollar fatet i samme periode i fjor.

Prisen var lavere enn snittet i markedet for kvartalet, etter at Okea solgte olje fra to felt i januar - før prisene steg mot slutten av kvartalet.

Oppnådd gasspris var på 1,12 dollar per kubikkmeter, mot 0,24 dollar for et år siden.

Publisert:

Her kan du lese mer om