Girish Rishi blir ny Cognite-sjef

IT-selskapet Cognites medgrunnlegger og sjef John Markus Lervik overlater ledelsen til Girish Rishi. – Giresh har en imponerende erfaring, sier styreleder Øyvind Eriksen.

Fra venstre: Cognites nye konsernsjef Girish Rishi, grunnlegger og nåværende konsernsjef John Markus Lervik og styreleder Øyvind Eriksen.
Publisert: Publisert:

Cognites nåværende og nye konsernsjef møter E24 på hovedkontoret på Fornebu, sammen med Aker-sjef og Cognite-styreleder Øyvind Eriksen.

– Jeg er opprømt. John Markus og teamet har bygget et veldig suksessrikt selskap de siste fem årene. Min rolle blir å akselerere selskapets vekst i samarbeid med John Markus og teamet, sier Girish Rishi til E24.

Storeieren Aker sikter fortsatt mot en notering av Cognite på Nasdaq-børsen i USA, men har ikke noe nytt å si om når noteringen kommer.

Den nye toppsjefen i Cognite har blant annet ledet selskapet Blue Yonder i USA, og omtales av Cognite som en person med «stor erfaring innen programvare og teknologi for bedrifter».

– Girish har en imponerende erfaring fra å oppskalere globale programvareselskaper til et nytt nivå. Hans og John Markus’ erfaring, kompetanse og nettverk utfyller hverandre, sier styreleder Øyvind Eriksen i Cognite til E24.

– Med de to får vi et veldig sterkt partnerskap på toppen av Cognite. Sammen vil de ta selskapet videre med ambisjon om å bli global leder innen industriell programvare, sier han.

Lervik blir i selskapet

Nåværende Cognite-sjef John Markus Lervik skal fortsatt sitte i ledelsen. Han skal drive med forretningsutvikling i rollen som direktør med ansvar for strategi og utvikling, opplyser Cognite.

– Vi er 700 ansatte nå, og forhåpentligvis vokser vi til å bli tusener av ansatte globalt, sier Lervik til E24.

– Vi må lykkes i USA for å bli en vinner. Dette er ikke kompetanse som er min styrke eller forkjærlighet. Jeg håper å sette avtrykk på et smalere område, sier han.

Lervik sier at han vil jobbe videre ut fra sine styrker og interesser. Han skal videreutvikle selskapets markedsstrategi og se etter muligheter innen selskapets viktigste vekstområder.

Aramco og Accenture er gode eksempler på hva vi har fått til, men det finnes mange andre store vekstmuligheter, sier Lervik.

Lervik trekker frem at suksessrike selskaper som Google, Snowflake og ServiceNow har vært gjennom en lignende omstilling som den Cognite står i nå.

– Der har også grunnleggerne fortsatt i selskapet med spesifikke ansvarsområder, mens man henter inn en konsernsjef som kan hjelpe selskapet til neste nivå, sier Lervik.

Les også

Saudi Aramco kjøper Aker BPs andel i teknologiselskapet Cognite

Planer om USA-notering

Aker-konsernet har lenge hatt planer om å notere Cognite på teknologibørsen Nasdag i USA.

– Da Aker og John Markus etablerte Cognite, la vi også en langsiktig strategi for selskapet. Skifte av konsernsjef når selskapet var gjennom den første fasen var en del av denne planen, sier styreleder Eriksen.

– En annen del av planen var – og er fortsatt – en notering i USA. Men vi har så langt ikke bestemt tidspunktet. En børsnotering vil bli foranlediget av Cognites utvikling og markedsutsiktene, sier Eriksen.

Cognite hadde i fjor en anslått markedsverdi på rundt 1,6 milliarder dollar (13,3 milliarder kroner med den tidens kurs). Selskaper med verdi på over én milliard dollar regnes som såkalte enhjørninger.

Eriksen vil beholde Cognite i Norge, hvor selskapet er registrert.

– Hovedkontoret vårt forblir her, men vi skal også ha sterk tilstedeværelse andre steder, med kontor i Austin, Texas, økt satsing i Midtøsten gjennom satsingen med Saudi Aramco, og kontor i Tokyo, sier Eriksen.

Les også

Aker vil ta Cognite på børs i USA

– Forventer å utvide

Cognite driver med analyse av data og legger til rette for digitalisering i flere typer industri. Selskapets viktigste produkt er programvaren Cognite Data Fusion.

Selskapet sikter mot nye markeder, med USA-kontor i Houston, Texas og Tokyo i Japan, samtidig som de satser i Midtøsten sammen med Saudi Aramco.

– Vi forventer å utvide til flere markeder. Vi er i dag i olje og gass, kraft og industri, og forventer videre ekspansjon innen industri. Jeg ser for meg et økosystem av partnere, slik vi har allerede har sett med Accenture og Saudi Aramco, sier Rishi.

Skal ikke bo i Norge

Rishi er tidligere konsernsjef i selskapet Blue Yonder, som han var med på å selge til Panasonic. Selskapet driver med styring av leverandørkjeder.

– Er det et lignende selskap?

– Det er også et softwareselskap, men for et litt annent marked. Programvaren var for leverandørkjeder. Cognites fokus er på produksjonsintensive industrier tungindustrien, for å bidra til bærekraft og høy kvalitet og effektivitet i driften, sier Rishi.

Han har også jobbet for Symbol Technologies, Tyco og Motorola.

– Flytter du til Oslo?

– Planen er at jeg skal tilbringe mye tid i Oslo, sier Rishi.

– Jeg vil være ofte i Norge, men for øyeblikket planlegger jeg ikke å bo her fast, legger han til.

Saudi Aramco på eiersiden

Kjell Inge Røkkes Aker er største eier i Cognite med 50,5 prosent. Nylig kjøpte den saudiarabiske oljekjempen Saudi Aramco en andel på 7,5 prosent i Cognite fra Aker BP.

I fjor hentet Cognite 1,2 milliarder kroner fra den amerikanske investoren TVC, som tok en eierandel på 9,4 prosent i selskapet.

I tillegg er også ledelsen og de ansatte medeiere i selskapet.

Les også

Røkkes nye partner i Cognite må skyte inn over 700 millioner kroner

– Til neste nivå

Cognite sier at selskapets plattform Cognite Data Fusion brukes over hele verden. Programvaren brukes blant annet innen olje og gass og produksjon og distribusjon av kraft, samt i prosessindustri.

Lervik påpeker at dette er selskapets viktigste produkt, og at det hjelper industriaktører med å frigjøre industrielle data, sette dem inn i kontekst og legge til rette for mer avansert bruk av dataene.

– Fra kundenes side er det denne bruken av dataene som er det mest interessante, som produkter som kan øke produksjonen eller sikkerheten eller redusere miljøutslipp, sier han.

– Dette er en utvikling som skyter fart nå, drevet av større oppmerksomhet rundt effektivisering og bærekraft og økende global uro som bidrar til å drive frem endring og digitalisering i mange selskaper, sier Lervik.

Publisert: