Tor Olav Trøims Borr Drilling får pusterom - aksjen stiger over seks prosent

Borr Drilling skyver på milliardgjeld, og varsler emisjon på 30 millioner dollar. Aksjen spretter opp over seks prosent.

Publisert:

Det gjeldstyngede riggselskapet Borr Drilling, med den norske investoren Tor Olav Trøim i spissen, har inngått en «avtale i prinsipp» med sine største kreditorer som innebærer refinansiering og utsatt forfall av totalt 1,4 milliarder dollar i gjeld, vel 12,4 milliarder kroner, fra 2023 til 2025.

Det fremgår av en børsmelding fra selskapet mandag. De aktuelle kreditorene er alle Singapore-baserte verft.

Som motytelse har Borr Drilling gått med på å betale et kontantbeløp på 22,4 millioner dollar i januar, som skal dekke påløpte kostnader og renter til verftene. Et ytterligere beløp på 28,6 millioner dollar skal betales senere i 2022.

Får å finansiere den første innbetalingen varsler selskapet en ny emisjon på 30 millioner dollar.

Borr-aksjen stiger over seks prosent til 19 kroner per aksje, drøye 30 minutter etter at nyheten ble publisert ved 11-tiden.

Oppjusterer inntjeningsanslag

Det understrekes at avtalene er betinget av styregodkjenninger fra verftene, som er ventet i midten av januar neste år, samt samtykke fra selskapets øvrige kreditorer.

Borr Drilling venter ifølge meldingen å ha minst 18 rigger i drift i midten av 2022, med en anslått justert ebitda som er «vesentlig høyere enn nivået på 20 millioner dollar som ble rapportert i tredje kvartal 2021», da selskapet hadde 13 rigger i drift.

Selskapet skriver videre at det med den nye gjeldsstrukturen, med ingen planlagte forfall til verftene og "fornuftig rentekostnadsnivå" til 2025, nå er sikret en lav kontantstrøm-breakeven.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om