Tangen-ansettelsen

Sanner avviser innblanding i advokatvurdering: – Ikke et forsøk på å påvirke

Finansminister Jan Tore Sanner (H) forsvarer bruken av advokatbyrået Arntzen de Besche i Tangen-saken.

Arntzen de Besche hadde tatt utgangspunkt i mandatet til NBIM. Det mente ikke Finansdepartementet de kunne gjøre.
  • Svein Olav Sæter
Publisert: Publisert:

– Forutsetningen om at merknadene ikke ble gitt for å påvirke vurderinger og konklusjoner, var godt kjent mellom departementet og advokaten, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV).

Spørsmålet fra Kaski kommer etter en sak fra Klassekampen som avslører at Finansdepartementet redigerte det juridiske rådet Arntzen de Besche offentliggjorde 18. august.

Ifølge dokumenter avisen har fått tilgang til ble setningen «Departementets adgang til å gi instrukser gjelder således også organisatoriske forhold», fjernet etter en kommentar til advokatbyrået fra fagdirektøren ved avdeling for formuesforvaltning i Finansdepartementet.

Les på E24+

Dette blir Tangens første utfordringer som Oljefondssjef

Ren juridisk klargjøring

Arntzen de Besche hadde tatt utgangspunkt i mandatet til NBIM (Oljefondet). Det mente ikke departementet de kunne gjøre.

– Finansdepartementet påpeker at det ikke kan utledes av mandatet til NBIM hvilken kompetanse departementet har, men at en for dette spørsmålet må gå til loven, sier Sanner i sitt svar.

– Mandatet gir altså ingen støtte når loven skal fortolkes, understreker han.

Samtidig nekter Sanner for at kontakten mellom departementet og advokatbyrået var ment for å påvirke vurderingen og konklusjonen.

– Dette var en ren juridisk klargjøring, sier han.

– Det ble ikke vurdert å være behov for å presisere dette ved oversendelse.

Burde og kunne gjort det annerledes

I svaret til Kaski vedgår Sanner også at han burde gått annerledes frem i august.

– Departementets vurdering var at den eksterne vurderingen best kunne oppnås av et advokatfirma med egnet kompetanse. I ettertid ser jeg at vi både kunne og burde tatt kontakt med Lovavdelingen 14. august, sier Sanner.

Lovavdelingen ble først kontaktet 19. august for å gi deres vurdering av den rettslige adgangen til å instruerer hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen av daglig leder for NBIM.

Arntzen de Besche konkluderte med at Finansdepartementet ikke kan instruere Norges Bank i spørsmålet om ny sjef for Oljefondet. Lovavdelingen konkluderte nokså likt.

– Det vil antagelig være adgang til å gi generelle instrukser, også om de vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet. Det er derimot tvilsomt om det vil være adgang til å instruere om det konkrete valget om en bestemt person skal ansettes, skriver Lovavdelingen i sin vurdering.

Skreddersydd bestillingsverk

– Det viser jo at Jan Tore Sanner her har konkludert, og så gjort alt han kan for å bygge opp under sin egen konklusjon, sier Kari Elisabeth Kaski (SV), til E24.

Hun vil ikke så tvil rundt Arntzen de Besche, men tror ikke det var tilfeldig at de ble spurt før Lovavdelingen.

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV

– Finansdepartementet og Arntzen de Besche har et kundekonsulent forhold. Det her fremstår da som et bestillingsverk skreddersydd for å lande på samme konklusjon som den Sanner allerede hadde, sier Kaski.

– Hvis det ikke var det Sanner var ute etter hadde han jo gått rett til Lovavdelingen.

Burde vært unngått

Kaski mener Arntzen de Besche trakk en forenklet slutning i deres vurdering, da de konkluderte at finansministeren ikke kunne instruere Norges Bank i spørsmålet om ny sjef for Oljefondet.

– Det vi har sagt hele veien er at Oljefondet er politisk styrt, da må selvsagt finansministeren kunne mene noe om ansettelsen av Oljefondsjefen. Det er også noe av det samme Lovavdelingen konkluderte med, sier Kaski.

SV-politikeren syns finansministeren skulle grepet inn, og han skulle grepet inn tidlig.

– Sanner har utlyst veldig stor passivitet. Det har ført til at Norges Bank og Oljefondet har blitt dratt gjennom en måneder lang prosess som svekker tilliten deres. Det burde og kunne vært unngått, sier Kaski.

Les også

Nicolai Tangens første arbeidsdag forbigås i stillhet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Tangen-ansettelsen
  2. Jan Tore Sanner
  3. Kari Elisabeth Kaski
  4. Nicolai Tangen

Flere artikler

  1. SV vil vite hva Sanner betalte for Tangen-betenkning

  2. Sanner betalte 200.000 kroner for omstridt advokathjelp

  3. SISTE: Jan Tore Sanner kan ikke stoppe Tangen-ansettelsen, ifølge utredning

  4. Lovavdelingen til Sanner: Du kan instruere Norges Bank

  5. Han kan avgjøre om Sanner kan stoppe Tangen-ansettelsen