Finanstilsynet ber banker og forsikringsselskap å revurdere utbytte for 2019

Finanstilsynet mener vi nå må forberede oss på et alvorlig økonomisk tilbakeslag. Det kan bety store banktap, og da er det viktigere at bankene styrker sin kapital enn å betale ut overskuddet til aksjonærene.

Publisert:

Finanstilsynet ber både banker og forsikringsselskaper å foreta en ny vurdering av fjorårets overskudd med utgangspunkt i viruskrisen og den økonomiske usikkerheten som nå foreligger.

Det kommer fram i brev fra tilsynet til bankene og forsikringsselskapene mandag.

Finanstilsynet understreker at rammene for foretakenes virksomhet nå er vesentlig endret på kort tid, og ber om ny vurdering av utbytteutbetalinger og andre utdelinger innen 23. mars 2020.

«Bankenes overskudd er førstelinjeforsvaret for å dekke økte tap. Ved vesentlig resultatsvikt, eller ved utsikter til vesentlig resultatsvikt, er det viktig at overskudd holdes tilbake for å styrke soliditeten», skriver tilsynet.

Les på E24+

Les også: (+) Norske banker sliter hvis corona-krisen treffer like hardt som kriseøvelsen til Finanstilsynet

Må tas høyde for alvorlig tilbakeslag

Tilsynet påpeker videre at mens bankene i årene etter finanskrisen har holdt størstedelen av overskuddene tilbake for å øke egenkapitalen, så har mange banker etter 2019 foreslått betydelige utbyttebetalinger og tilbakekjøp av aksjer.

DNB har foreslått et utbytte på ni kroner per aksje for 2019, totalt over 14 milliarder kroner, og har også økt sitt program for tilbakekjøp av aksjer.

Forutsetningen for å dele ut overskuddene til aksjonærene er nå fullstendig endret.

«Spredningen av coronaviruset og tiltakene for å begrense smitten har i løpet av kort tid utløst omfattende finansuro og kraftig forverret de økonomiske utsiktene», skriver tilsynet.

«Det må tas høyde for et alvorlig økonomisk tilbakeslag internasjonalt og i Norge».

I en slik situasjon mener tilsynet det er viktig at bankene er i stand til å tåle store utlånstap som kan oppstå og samtidig gi nye lån til kunder som får problemer, ellers vil krisen kunne forsterkes.

Finansdepartementet kuttet forrige uke kravet til bankenes motsykliske kapitalbufferen, det vil si ekstra mengden kapital bankene må ha liggende til dårlige tider. Det var tilsynet ikke enig i.

Mandag skriver tilsynet at det under de rådende forhold vil tillate at banker ikke oppfyller kravene til likviditetsbuffer og/eller samlet kapitalbuffer. Det vil også legges til rette for at bruk av bufferne ikke skal føre til redusert utlånskapasitet.

Brevet til bankeneBrevet til forsikringsselskapene
Publisert: