DNB NOR: Tør ikke avblåse tapsfaren

Konsernsjef Rune Bjerke i DnB Nor er overrasket over hvor raskt tapene har falt i kjølvannet av finanskrisen.

Publisert:

Konsernsjef Rune Bjerke åpner for at tapene på utlån kan ha blitt skjøvet frem i tid, og at dette har bidratt til at tapene var unormalt lave i første kvartal.

- Vi ser at det kommer tap sent i syklusen, lenge etter at situasjonen har snudd. Det vil kunne dukke opp større tap både i og utenfor driften i Norge selv om økonomien beveger seg i riktig retning, sier Bjerke til E24, og slår fast:

- Dette er et nivå som er langt under det som er normalt.

Det henger delvis sammen med at tapene vanligvis er lave i starten av året, og stiger mot slutten, men det er ikke hele forklaringen, utdyper Bjerke.

1 mrd. per måned

Tidligere på dagen kunne konsernsjefen legge frem sterke resultattall, som viste at DnB Nor-konsernet tjente nesten 1 milliard kroner i måneden i første kvartal. Tre måneders drifte bragte inn et resultat etter skatt på 2,9 milliarder kroner, langt over nivået analytikerne så for seg i forkant.

Særlig på tapssiden overrasker banken positivt. Nedskrivninger på utlån kom på 947 millioner kroner, der analytikerne så for seg 1,58 milliarder.

Etter at tapsgraden toppet seg på 0,80 prosent i andre kvartal i fjor har det bare gått nedover med tapene, før tapsgraden traff 0,34 prosent de første månedene i 2010. Holdes DnB Nors eksponering mot Baltikum gjennom DnB Nord utenfor ser tallet enda bedre ut: Beskjedne 0,15 prosent av utlånene gikk tapt.

Bjerke er overrasket over hvor raskt tapene har falt i kjølvannet av den verste nedturen i finansmarkedet siden Depresjonen på 1930-tallet.

- Dette er unormalt lavt, og viser at vi er mer robuste og motstandsdyktige enn vi så for oss. Det hører med at vi hadde en bankkrise i Norge på slutten av 90-tallet, og har hatt god hukommelse fra den gangen. Denne krisen har blitt preget av et generelt bedre bankhåndverk, men det overrasker oss likvel ikke om tapene går opp.

Usikkert i shipping

Særlig lånene til shippingrelatert virksomhet er utsatt, mener Bjerke. Til tross for at ratene innen containershipping har steget 40 prosent de siste månedene, er det fortsatt stor usikkerhet, understreker han.

- Det kan komme et betydelig tilfang av nye containerskip på markedet fremover, og dette kan skape problemer. Vi følger nøye med på det som skjer innen shipping.

Onsdag presenterte DnB Nor Markets sin rapport "Økonomiske utsikter", der sjeføkonom Øystein Dørum advarte mot en "halvhard" landing i Kina og en kraftig oppbremsing i veksten.

- Dersom dette skjer vil det selvfølgelig merkes i form av lavere verdenshandel og forverring av situasjonen for shipping.

Et annet problemområde er DnB Nors portefølje av oppkjøpsfinansiering.

- Porteføljen er på rundt 38 milliarder kroner, og denne følges tett, forsikrer Bjerke.

I tillegg kommer eksponeringen mot Baltikum gjennom DnB Nord. Etter at tapene toppet seg på nærmere 7 prosent i andre kvartal i fjor var disse nede i 3,43 prosent eller 556 millioner i første kvartal.

Frykter ikke Hellas

De siste dagene har gjeldskrisen i de såkalte PIIGS-landene, Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania nærmest eksplodert, og presset har økt etter at kredittratingbyrået nedgraderte både gresk, portugisisk og spansk kredittverdighet.

Bjerke frykter imidlertid ikke tap herfra.

- Vi har gått gjennom vår eksponering mot disse landene, og kommet frem til at den er veldig liten. Kvaliteten knyttet til eksponeringen ser dessuten ut til å være veldig god, og vi tror ikke dette vil være veldig viktig for vår utvikling fremover. Indirekte vil det over tid kunne påvirke oss gjennom spredningen av gjeldsproblemene og den krisen som eventuelt oppstår

Like fullt vil det bli utfordrende for konsernet å nå målet om et driftsresultat før nedskrivninger og skatt på 20 milliarder kroner i år, medgir han.

- Etterspørselen etter lån bruker tid på å komme opp i god vekstfart igjen, særlig i små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter. Selv om det går bedre i økonomien tar det tid før investeringslysten kommer ordentlig i gang.

Les flere E24-nyheter

Publisert: