Pilotstreik ga svake SAS-tall i april

Pilotstreiken rammet SAS hardt i slutten av april med 2.800 kansellerte fly, men til tross for et kraftig fall i antall passasjerer og trafikken så klarte selskapet å øke billettinntektene litt i «påskesesongen».

Konsernsjef Rickard Gustafson i SAS avbildet under en pressekonferanse 2. mai der selskapet fortalte at de hadde kommet til enighet med de streikende pilotene.
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Ferske trafikktall fra flyselskapet viser at selskapet opplevde en kraftig nedgang i antall passasjerer på 13,9 prosent til 2,19 millioner i april.

SAS ble i slutten av måneden hardt rammet av en pilotstreik som varte fra fredag 26. april, frem til partene ble enige om en ny avtale torsdag 2. mai.

En annen faktor som påvirker tallene er påsken, som i år falt i april, mens den falt i månedsskiftet mars/april i fjor.

– Jeg beklager dypt overfor kundene våre som ble rammet av pilotstreiken og som ikke kunne fly som planlagt (...) Nå som streiken er over vil vi gjøre vårt ypperste for å gjenreise tilliten hos kundene, sier konsernsjef Rickard Gustafson i en uttalelse.

SAS skriver at utviklingen i april «viste en god utvikling» sammenlignet med fjoråret, før streiken rammet selskapet. Ifølge SAS ble 2.800 flyginger kansellert og nesten 270.000 passasjerer rammet i april som følge av streiken.

Trafikktallene førte ikke til noe stort kursutslag for SAS-aksjen onsdag formiddag.

Les også

Dyrt for SAS, men: Norwegian kan ha tjent 200 millioner på SAS-streik

Lite fall i billettinntektene

– April er bare legge i glemmeboken for SAS, og selskapet må heller rette fokuset på å beholde kundetilfredsheten og omdømmet i det viktig forretningsmarkedet, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir til E24.

– SAS-tallene for april var dårlige. Selv om påskeeffekten kompenserer noe så er det pilotstreiken som drar passasjervolumet kraftig ned, sier han videre og peker på at SAS nå har startet reklamekampanjer i kjølvannet av streiken.

– Det var som forventet, sier han.

Selv om SAS ble rammet av streik så viser E24s beregninger at selskapet hadde billettinntekter på 2,79 milliarder svenske kroner. Det er ned 4,0 prosent mot april i fjor.

Dette tallet inkluderer ikke ekstra inntekter fra bonusprogram, flyfrakt (cargo), ombordsalg og lignende.

Samlet sett for perioden mars-april endte billettinntektene faktisk en prosent høyere enn samme periode i fjor, på total 5,85 milliarder svenske kroner.

Innleide SAS-fly er fullere

Selskapets kapasitet (målt i antall trafikkilometer) falt med 13,4 prosent i april, mens trafikken (målt i antall passasjerkilometer) falt med 11,2 prosent. Dermed var flyene som fløy også noe fullere, med en gjennomsnittlig fyllingsgrad som steg 1,8 prosentpoeng til 74,8 prosent.

SAS sin inntjening per passasjerkilometer (yield) steg 8,3 prosent til 0,98 svenske kroner, eller 6,1 prosent justert for valutaendringer. Enhetsinntekten per tilgjengelige setekilometer (PASK) steg 10,9 prosent til 0,73 svenske kroner, eller 8,6 prosent justert for valutaendringer.

SAS forklarer marginoppgangen med et høyere belegg på de flyene som fløy under streiken. Kansellerte flyginger teller nemlig ikke med i margin-regnestykket.

– Det viser at SAS Irland, og flyselskapene som SAS leier inn, flyr med fullere fly enn SAS selv, sier Elnæs.

Opprettelsen av SAS Irland, som har baser i London og Malaga og flyr flyginger inn til Skandinavia, har vært et betent tema i forhandlingene mellom SAS og de skandinaviske pilotene som frykter mer outsourcing.

Les også

SAS vil ikke gi de kabinansatte «pilot-vilkår»

Svakere påskesesong

SAS-tallene kommer dagen etter at Norwegian slapp trafikktallene sine for april. De viste et saftig marginhopp i april, blant annet takket være streiken hos konkurrenten SAS.

Norwegian kunne også vise til en positiv utvikling, hvis man ser påskesesongen (mars- og april-tallene) under ett.

For SAS sin del klarte selskapet altså å øke billettinntektene med en prosent i denne perioden, mot samme periode i fjor.

Det klarte selskapet samtidig som antallet passasjerer i mars-april endte på 4,72 millioner, noe som er ned 5,0 prosent fra fjoråret. Kapasiteten og trafikken i perioden falt begge med 6,0 prosent.

SAS fløy 88,4 prosent av de oppsatte flygingene sine i «streikemåneden» april, noe som er en reduksjon i regulariteten på 9,7 prosentpoeng fra i fjor. Selskapet klarte samtidig å øke punktligheten på de avgangene som var satt opp fra 83,8 til 86,3 prosent.

Les også

Norwegian kan ha tjent 200 millioner på SAS-streiken

Les også

Marginbyks i påskesesongen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Scandinavian Airlines (SAS)
  2. Luftfart

Flere artikler

  1. Kraftig passasjerfall i mai

  2. Comeback etter pilotstreiken

  3. – April er bare å legge i glemmeboken

  4. Passasjerfall og bedre marginer i mai

  5. Flere passasjerer og økte marginer i mars