Dolphin Drilling enig med kreditorer om refinansiering

Bankene til Dolphin Drilling har kommet til enighet om en refinansiering. Riggene flyttes over til et nytt selskap, boreskipet Bolette Dolphin skal selges og det gamle selskapet kan bli oppløst. Tidligere Songa-sjef Bjørnar Iversen blir ny sjef for virksomheten.

SKAL SELGES: Boreskipet Bolette Dolphin til Dolphin Drilling.

Foto: Fred. Olsen Energy
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Det kriserammede riggselskapet har i lengre tid jobbet med en refinansiering for å komme på rett finansiell kjøl.

Fredag melder Dolphin Drilling at de største kreditorene i selskapets sikrede lånefasilitet på 2 milliarder dollar, inkludert Danske Bank, DNB, SEB, Swedbank og enkelte fond, har kommet til enighet om en refinansiering.

Disse kreditorene sitter til sammen på mer en 78 prosent av det sikrede lånet.

Les også: Fred. Olsens Bonheur vil ikke bidra med mer penger i Dolphin Drilling

Flytter riggene over i nytt selskap

Avtalen om refinansiering innebærer følgende:

Boreskipet Bolette Dolphin skal selges og pengene vil brukes til å betale selskapets gjeld til de sikrede kreditorene.

Samtidig vil gjenværende rigger bli overført til et nytt selskap, som skal kontrolleres av de samme långiverne.

Det nye selskapet vil også ta på seg all sikret gjeld som ikke er tilbakebetalt gjennom salget av Bolette.

Les også

Kjøper av Fred. Olsen Energy-rigg trakk seg: – Et skjær i sjøen

Denne gjelden som det nye selskapet påtar seg vil bli omgjort til aksjer, med unntak av 30 millioner dollar. Det reduserer gjeldsbyrden betydelig.

De sikrede kreditorene skal i tillegg gjøre en lånefasilitet på 45 millioner dollar tilgjengelig for det nye selskapet.

Setter inn tidligere Songa-sjef

Fondet SVPGlobal, en av långiverne i avtalen, skriver i en pressemelding at tidligere Songa-sjef Bjørnar Iversen blir ny sjef for virksomheten.

Jørgen Peter Rasmussen, som blant annet har vært i selskaper som Sewell, Sevan Marine og Archer, skal bli ny styreleder.

En fullføring av refinansieringsløsningen er avhengig av støtte fra alle sikrede långivere, og minst to tredjedels flertall blant obligasjonseiere og aksjonærer.

Den sikrede kreditorgruppen indikerer imidlertid at de vil sette hardt mot hardt.

Fondet skriver at kreditorgruppen har informert Dolphin Drilling om at de vil gjennomføre restruktureringen med eller uten støtte fra andre interessenter, gjennom en solvent likvidering eller gjennom en konkurs i selskapet.

Dolphin kan bli oppløst

Det vil i tillegg utstedes aksjer i det nye selskapet til Dolphin Drilling, men disse aksjene vil ikke utgjøre mer enn 1,5 prosent av aksjekapitalen i det nye selskapet etter restruktureringen.

Les på E24+

Børskommentar: Er fire arbeidsledige rigger fra 70-tallet verdt over ti milliarder?

Etter dette vil dermed verdiene i det gamle Dolphin Drilling bestå av en aksjepost på 1,5 prosent i det nye selskapet. Denne kan selges for 2 millioner dollar til en av kreditorene, noe som i så fall vil bety at Dolphin kun sitter igjen med eierskapet i verftet Harland Wolff.

Dette verftet har imidlertid slitt. Dolphin skriver at det kan bli solgt eller lagt ned, men styret venter uansett ikke at noen av alternativene vil gi særlige verdier.

Resultatet er at Dolphin kan bli oppløst når restruktureringen er fullført, skriver selskapet.

Les også

Underskuddene vokser i Fred Olsen Energy

Kriserammet

En av de store utfordringene til riggselskapet under oljenedturen har vært at det meste av flåten har endt i opplag

Ved siden av det moderne boreskipet Bolette har selskapet en flåte av seks boreenheter, men to av disse skal skrotes, meldte selskapet i rapporten for tredje kvartal i 2018.

Frem til 30. juni i fjor hadde selskapet en midlertidig avtale om stans i avdragsbetalinger med kreditorene, og etter at partene ikke ble enige om en videreføring av denne sluttet selskapet den 3. juli å betjene gjelden sin.

Les også

Fred. Olsen Energy varsler ny redningsplan

Les også

Fred. Olsens Bonheur vil ikke bidra med mer penger i Dolphin Drilling

Les også

Kjøper av Fred. Olsen Energy-rigg trakk seg: – Et skjær i sjøen

Publisert:

Flere artikler

  1. Dolphin Drilling kan gå konkurs tirsdag

  2. Dolphin Drilling slår seg selv konkurs

  3. Obligasjonsinvestor vil ha Dolphin Drilling-oppgjøret i skifteretten

  4. Betalt innhold

    Dolphin Drilling slår seg selv konkurs, men lever videre i nytt selskap

  5. Betalt innhold

    Borgland Dolphin skal bore i Nordsjøen