SAS får tvangsmulkt for manglende refusjoner: Kan bli desember før kravene er behandlet

SAS får 100.000 kroner i tvangsmulkt fra Luftfartstilsynet for manglende refusjoner etter streiken i sommer, og det kan ifølge SAS ta resten av året å behandle kravene. – En ekstraordinær situasjon, sier SAS Norge.

Illustrasjonsbilde av SAS-fly på Gardermoen.
Publisert:

Tvangsmulkten kommer fordi SAS ikke har tilbakebetalt refusjonskrav i tide. Pilotstreiken i sommer påvirket 370.000 passasjerer.

Mulkten til SAS er på 100.000 kroner for de ti dagene mellom 18. oktober og 28. oktober, og så skal tilsynet vurdere om det blir nye 100.000 kroner eller et enda større beløp for hver tiende dag fremover.

Tilbakebetaling av refusjonskrav fra kundene skal skje innen syv dager, etter forskrift om flypassasjerers rettigheter.

«Luftfartstilsynet har vist forståelse for at dette ikke lot seg etterkomme på grunn av den ekstraordinære situasjonen SAS var i på grunn av en langvarig pilotstreik. Likefullt mener Luftfartstilsynet at SAS burde tilbakebetale kravene raskere enn det de har gjort», skriver tilsynet i en melding.

Det var NRK som meldte om saken først.

Uenige med SAS

Ifølge tilsynet venter SAS å bruke mye mer tid enn syv dager på å betale ut alle refusjonene som gjenstår.

«SAS anslår at de vil trenge til og med desember på å behandle disse sakene», skriver tilsynet i sitt vedtak.

Det er 73 dager igjen av 2022. Det betyr at dersom SAS bruker resten av året, vil det tilsvare syv tidagersperioder slik at de totale mulktene blir på rundt 700.000 kroner. Men beløpet for hver tidagersperiode kan også bli økt.

– Ekstraordinær situasjon

SAS mottatt vedtaket fra Luftfartstilsynet, opplyser selskapet til E24.

«Først vil vi understreke at alle som har krav på erstatning fra SAS skal naturligvis få det», skriver SAS Norges pressesjef Tonje Bjerve Sund i en e-post til E24.

Pressesjefen opplyser at SAS tror at refusjonene kan være behandlet i løpet av året.

«Overordnet har vi som mål å bli ferdige senest til utgangen av desember. Sakene som gjenstår er komplekse og må behandles individuelt», skriver Sund.

Hun sier at selskapet har tredoblet kapasiteten på kundeservice og forsøker å komme i mål med alle kravene så raskt som mulig.

«Det går mot en normalisering, men med slike volumer så blir det kø og det tar tid. Vi er stort sett enige med kundene i deres krav til oss, så det handler om at det tar tid når volumene er så store», skriver Sund.

«Dette er en ekstraordinær situasjon, der 370.000 passasjerer ble berørt av streiken i sommer – og det at det tar tid handler om de store volumene», legger hun til.

Gjenstår 25.000 kompliserte saker

Ifølge tilsynet mener SAS at fristen på syv dager gjelder ukompliserte refusjonssaker som er lagt inn på riktig sted i deres system. Flyselskapet mener ifølge tilsynet at de mer kompliserte kravene ikke omfattes av fristen.

«Hvis en kunde har fremmet et refusjonskrav for billettprisen sammen med krav på standardkompensasjon og erstatning for andre utgifter, eller det er komplisert av andre grunner, mener SAS ikke å være bundet av sjudagersfristen. Disse kravene er veldig uensartede, og tar tid å behandle», skriver tilsynet.

SAS opplyser til E24 at det står igjen hele 25.000 såkalte kompliserte saker der det både er snakk om refusjoner, erstatning for merutgifter og standardkompensasjon. SAS har mottatt om lag 72.000 krav om refusjoner og 40.000 krav om erstatning.

– Ikke enige

Flyselskapet bekrefter at de og tilsynet har ulike syn på hvordan fristen på syv dager skal tolkes.

«SAS og Luftfartstilsynet er per nå ikke enige om hvordan vi ser på de komplekse sakene og anvendelsen av syvdagersfristen», skriver Sund.

«SAS mener at vi i september var á jour med billettrefusjoner og innenfor syvdagersfristen på disse. Det vil si at det var var de mer komplekse erstatningssakene som gjenstod. Altså saker der passasjeren har utlegg til hotell, mat, alternativ transport og så videre. Enkelt saker mangler også informasjon, som vi må innhente. Disse må behandles individuelt og delvis manuelt, og det tar tid», legger Sund til.

– Sakene skulle vært løst nå

Tilsynet påla i september SAS å betale tilbake penger for kansellerte billetter innen syv dager. Selskapet skal ha meldt at det var gjort, men det var altså ikke tilfelle.

– Vi forventer at SAS betaler tilbake det kundene har krav på. Det er ingen tvil om at selskapet har vært i en krevende situasjon, men de har et ansvar for å oppfylle sine forpliktelser overfor passasjerene sine, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

– Det har gått såpass lang tid etter at streiken ble avsluttet at vi forventer at sakene skulle vært løst nå, sier luftfartsdirektøren.

I første omgang gjelder mulkten for perioden 18. oktober til 28. oktober 2022, skriver Luftfartstilsynet. SAS skal gi en rapport om situasjonen i løpet av uke 43, og da vil tilsynet vurdere om mulkten videreføres og potensielt økes. I 2020 fikk SAS en lignende mulkt på én million kroner.

SAS søkte tidligere i år om konkursbeskyttelse i USA. Selskapet lovet likevel at kunder med refusjonskrav mot selskapet ville få sine krav om kompensasjon eller refusjon for innstilte reiser behandlet på ordinært vis.

Publisert: