Økokrim om innsidesaken: Nordea-megler reagerte på mistenkelig handel

To personer er dømt og én er mistenkt i saken om innsidehandel i fornybarselskapet Aker Horizons. Finanstilsynet anmeldte saken etter å ha fått rapport fra Nordea.

FIKK ØKOKRIM PÅ DØREN: Ved hovedkontoret til Aker Horizons på Fornebu i Bærum kommune.
Publisert: Publisert:

Den 11. oktober i fjor slo Økokrim til i en koordinert aksjon i forbindelse med etterforskningen av innsidesaken i Aker Horizons.

Økokrim ransaket bopelene til de tre som var siktet i saken, i tillegg til hovedkontoret til Aker Horizons på Fornebu, opplyser aktor Lars-Kaspar Andersen i Økokrim til E24.

Aker Horizons er ikke mistenkt i saken.

To personer er dømt for innsidehandel av aksjer i Aker Horizons. De har begge tilstått.

En tredje person er mistenkt for å ha ulovlig delt innsideinformasjon og for å ha tilskyndet til, eller anbefalt de domfelte til å foreta innsidehandel. Saken mot vedkommende er fortsatt under etterforskning.

– Vi vet at det var samtaler mellom den tidligere ansatte og hver av de to domfelte, sier Andersen.

Les på E24+

ABG-topp venter flere børsnoteringer

Finanstilsynet anmeldte

Økokrim kom på sporet av saken etter en anmeldelse fra Finanstilsynet.

– Det er riktig at saken kom herfra og ble oversendt til Økokrim i fjor, sier seksjonssjef Thomas Borchgrevink i Finanstilsynet.

Tilsynet hadde fått en melding om mistenkelig transaksjon fra Nordea Markets, ifølge Andersen.

En megler i Nordea reagerte på ordren som ble lagt inn av en av de domfelte.

Den ene domfelte skal ha forsøkt å handle via Nordeas nettløsning, men ikke fått det til. Deretter ringte vedkommende til en megler i Nordea Markets.

Et bevis i saken er utskrift av et lydopptak av en samtale mellom megleren og vedkommende. Her går det frem at det hastet for vedkommende å få kjøpet i stand og at vedkommende skulle selge dagen etter, eller dagen etter det, ifølge dommen.

Megleren rapporterte dette videre internt. Nordea leverte i april i fjor en rapport til Finanstilsynet. Dette er en såkalt STOR, som står for «Suspicious transaction and order report», en rapport om mistenkelige transaksjoner.

Finanstilsynet gjorde deretter egne undersøkelser. Tilsynet rettet blant annet en forespørsel til Nordeas meglerhus om kundeopplysninger for den aktuelle kunden og relevante transaksjoner via VPS.

Tilsynet undersøkte også med Aker Horizons om det har foreligget innsideinformasjon.

Finanstilsynet sendte en skriftlig anmeldelse til Økokrim i fjor vår. Økokrim har etterforsket saken siden forsommeren i fjor.

Lette etter bevis på Fornebu

Økokrims aksjon på kontorene til Aker Horizons var en såkalt «tredjepartsransaking», der det ble ransaket etter bevis. Det betyr at selskapet ikke har vært mistenkt for noe straffbart.

Av selskapet fikk Økokrim informasjon om forhandlingene om kontrakten med Mitsui, føring av innsidelister og informasjonsflyt internt.

Andersen beskriver ransakingen hos Aker Horizons som «udramatisk».

De to domfelte personene har i hver sin sak forklart i hovedsak det samme om grunnlaget sitt for å handle, altså at de ble rådgitt av en tidligere ansatt i Aker Horizons.

En forskjell mellom de to dommene er de aktuelle beløpene. Det ene kjøpet var betydelig, på rundt 1,7 millioner kroner, mens det andre beløpet er på knappe 160.000 kroner.

Bevisene i saken er i tillegg til selve tilståelsen, blant annet lydopptaket og transaksjonshistorikk som omfatter de aktuelle handlene. I tillegg kommer børsmeldingen fra Aker Horizons som viser at det kom en kontrakt, og aksjens kursoppgang i etterkant.

Aker Horizons: Har bistått Økokrim

Aker Horizons er kjent med at to personer er dømt og at en tidligere ansatt er under etterforskning av Økokrim for brudd på verdipapirhandelloven i tilknytning til handel i selskapets aksje, skriver kommunikasjonsdirektør Marianne Stigset i en e-post.

– Aker Horizons er ikke under etterforskning, men har bistått Økokrim i etterforskningen ved å stille sine ressurser til disposisjon. Selskapet tar sine forpliktelser mot markedet og børsen svært alvorlig og har strenge internkontroller og rutiner på plass for å sikre etterlevelse, skriver hun.

Frode Sulland, advokat for den tidligere ansatte i Aker Horizons, opplyser at de ikke har noen kommentarer til saken.

Den ene domfeltes advokat, Rasmus Dannevig Woxholt, sier at han ikke har noen kommentarer til saken. Han sier også at vedkommende ikke har noen kommentarer.

– Det er en tilståelsesdom og jeg har ikke noen kommentarer utover det, sier Henning Harborg, som er advokat for den andre domfelte.

Publisert: