Hydro vil børsnotere fornybarselskapet Rein i år: – Går ikke videre for enhver pris

Hydro satser tungt på vekst innen solenergi, vindparker, batterier og hydrogen. Et taktskifte i aksjemarkedet og stigende fornybarkostnader gjør imidlertid at Hydro regner ekstra nøye på lønnsomheten før de trykker på den grønne knappen.

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim og finansdirektør Pål Kildemo i Norsk Hydro satser tungt på nye og grønne løsninger som skal utvide selskapets virksomhet. Arkivbilde.
Publisert: Publisert:

– Det er god stemning. Mye kommer fra sterke markeder, men mye kommer også fra de solide forbedringene vi leverer internt, sier Pål Kildemo, finansdirektør i Norsk Hydro til E24.

Aluminiumsgiganten la fredag frem resultatene for andre kvartal, som var langt bedre enn analytikerne hadde ventet i forkant. Først steg aksjen nesten 2,5 prosent før den utover fredagen falt tilbake og endte −0,85 prosent ned.

Samtidig som aluminiumsmarkedet går så det griner, står Hydro også midt oppe i en stor strategisk omstilling. Selskapet gjennomførte i andre kvartal det varslede salget av divisjonen Valsede produkter til KPS Capital Partners for 14,2 milliarder kroner.

Parallelt satses det tungt på vekst i nye segmenter som fornybar energi (sol og vindkraft, utover vannkraftvirksomheten til Hydro), batterier og gjenvinning, samt hydrogen.

Under fredagens kvartalspresentasjon kom det frem at Hydro planlegger en børsnotering av Hydro Rein allerede i år. En potensiell notering av hydrogenselskapet vil komme senere, uten at Kildemo vil konkretisere når det kan skje.

– Det er Hydro Rein vi har jobbet lengst med, sier han.

– Hvor langt ser dere at verdikjeden for hydrogen har kommet og når kan det være et marked for det?

– De første prosjektene vi ser på ligger relativt nært i tid, og så modner vi også frem en del andre prosjekter. Vi har et 2025-perspektiv på det, som vi sa da vi la frem strategien vår i fjor, sier Kildemo.

Les også

Norsk Hydro økte inntjeningen kraftig i andre kvartal

– Vårt utgangspunkt er en notering i år

En sentral faktor Hydro vurderer er hvilken interesse det er hos investorer for å stille med kapital til sol- og vindprosjekter i fornybarselskapet.

– Det var en voldsom interesse i første halvdel av året og så har det vært litt mindre etter det. Når vi vurderer å hente kapital så ser vi på mange elementer, hvorav markedsappetitt er et av dem, sier Kildemo.

Under kvartalspresentasjonen kom det spørsmål fra analytikerstanden om en utsettelse av fornybar-noteringen kan føre til at Hydro må stille opp med kapital for å finansiere selskapet selv en periode:

– Vi vil vurdere timingen blant annet basert på hva vi anser verdsettelsen på selskapet til å bli. Vi vil ikke gå videre med prosessen for enhver pris. På den måte er det en risiko for at vi må stille med brofinansiering, hvis ikke markedet er der. Men vårt utgangspunkt er en notering i år, sa Kildemo.

Les også

Nye enheter for batterier, sol og vind: Hydro satser på fornybar vekst

Finansierer batterisatsingen selv

Mens fornybar- og hydrogenselskapene etter planen skal finansieres opp med kapital fra eksterne investorer eller prosjektfinansiering, skal Hydro selv finansiere satsingen på batterier og gjenvinning.

Her er det snakk om å investere rundt 0,5 milliarder i batterisatsingen og 0,5 til 1,0 milliarder i gjenvinning – årlig fra og med neste år.

Dette kommer på toppen av det Hydro allerede investerer i den eksisterende aluminiums- og vannkraftvirkomsheten – som i år anslås til rundt 8,5 milliarder.

Samlet skal investeringsnivået altså øke til mellom 9 og 10 milliarder årlig til og med 2025. Satsingen på Rein (fornybar) og hydrogen kommer på toppen – men dette skal ikke Hydro finansiere over egen kontantstrøm.

– Hvorfor vil dere ikke finansiere investeringene i Rein og Hydrogen selv, er det fordi kapitalavkastningen er lavere enn investeringene dere skal ta på batteri og gjenvinning?

– På gjenvinning og batteri er det forventet en relativt god avkastning, spesielt innen gjenvinning, som vi også har lang erfaring med. På batteri forsøker vi å få et bedre bilde av lønnsomheten og hvis den viser seg å ikke være god nok går vi ikke videre med prosjektene, sier Kildemo og fortsetter:

– I fornybarsegmentene er det ingen hemmelighet at aktørene opererer med en lavere kapitalkostnad. Hvis vi skulle bruke oppstrøms kontantstrømmen vår for å finansiere et selskap med lavere kapitalkostnad, ville nok ikke det vært populært blant investorene våre.

– Så dere får ikke en like lav kapitalkostnad hvis dere som konsern skulle finansiert fornybarsatsingen, som dere gjør ved å skille dette ut i egne selskap?

– Ja, vi sier at vi har en kapitalkostnad nærmere ni prosent. Ser man på fornybar og se som investerer på marginen er kapitalkostnaden som regel lavere, sier finansdirektøren.

Hør Hydro-direktør Arvid Moss fortelle om batterisatsingen i E24-podden:

Les også

Hydro og Equinor allierer seg med Panasonic: Vurderer å bygge batterifabrikk i Norge

Starter batterigjenvinning i Fredrikstad i år

Pål Kildemo fortalte fredag at batterigjenvinningsanlegget til Hydrovolt i Fredrikstad skal starte driften mot slutten av året, som planlagt.

Hydro og den svenske partneren Northvolt har investert 120 millioner kroner i prosjektet som i første omgang skal kunne gjenvinne over 8.000 tonn batterimoduler årlig.

Prosjektet ble annonsert i januar og anlegget skal driftes av Batteriretur, «naboen» i Fredrikstad som også skal levere batteriene som skal gjenvinnes.

Med den voldsomme veksten i elbilsalget og etter hvert som stadig flere av dagens elbiler skal kasseres, forventes det en kraftig vekst i behovet for å gjenvinne batterier for å kunne gjenbruke mange av de viktige råstoffene i batteriene.

– Kan du si noe mer om dere, Panasonic og Equinor kommer til å bygge en batterifabrikk i Norge, som dere har sagt dere planlegger?

– Vi kommer lenger i prosessen for hvert kvartal som går. Rundt midten av 2021, etter den norske sommerferien, skal vi komme tilbake med resultatene av resultatene og vurderingene våre av mulighetsstudien som er gjennomført, sier Kildemo.

Prisøkninger på fornybar kan tvinge frem kostnadsøkning

Samtidig som Hydro jobber videre med å få klarhet i hva lønnsomheten kan bli i batteriprosjektene er det noe annet selskapet også følger tett: Lønnsomheten i fornybar.

I en ny analyse fra Bloomberg New Energy Finance (BNEF) konkluderer analysebyrået med at det i nesten halvparten av verden er billigere å bygge ut store nye vind- og solparker, fremfor å drive eksisterende kull- og gasskraftverk.

Samtidig påpekes det hvordan økende råvarekostnader nå bremser prisfallet på ny sol- og vindenergi – et prisfall som har pågått i årevis og stadig gjort disse formene for fornybar energi stadig mer konkurransedyktige.

– Ser dere en endret prisbilde og dermed en endret avkastning i fornybarprosjektene som dere planlegger?

– Mye av dette har blitt mer lønnsomt over tid godt hjulpet av teknologiutvikling, men denne industrien er som alle andre påvirket av inflasjonen i råvarer – som stål, aluminium og annet, sier Kildemo.

Les også

Det er ikke bare Hydro som ser dette, det gjør også Statkraft: – Nå kommer det en prisøkning

– Det går rett på marginene hvis ikke man klarer å løfte prisene som sluttkunden betaler. Dette påvirker industrien som helhet og slik jeg ser det må dette overføres videre i form av økte energipriser, fortsetter han.

– Endrer denne kostnadsøkningen planene deres for fornybarutbyggingen?

– Vi er i en fase der vi har signert MOUer, og ser på de totale kostnadene og forhandler med sluttkundene for å fastsette det endelige produktet. Vi har muligheter til å se på og redusere den eksponeringen vår. Et alternativ er at prisene til sluttbruker blir høyere eller at man finner andre mitigerende faktorer, sier Kildemo.

– Men dette er et område vi har høyt i fokus, avslutter han.

Les også

Hydros hydrogensatsing kan havne på børs

Publisert:
Gå til e24.no