Finanstilsynet om meglerhus: Ansatte kjøpte aksjer før analyse-slipp

Finanstilsynet stiller spørsmål ved enkelte meglerhus-ansattes egenhandler i selskaper som børsnoteres. – Det er i foretakenes egen interesse at det ikke kan stilles spørsmål ved ansattes egenhandel, skriver tilsynet.

Finanstilsynet har gransket meglerhusenes rolle.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Finanstilsynet har undersøkt de siste årenes noteringsboom på markedsplassen Euronext Growth, og har sluppet en samlerapport.

Tilsynet peker på at et stort antall selskaper med kort historikk og ingen eller svært lave inntekter er tatt opp til handel på Euronext Growth, og at investeringer i slike selskaper innebærer betydelig risiko.

«Finanstilsynet har derfor gjennomført tilsyn med Oslo Børs' opptaksprosess på denne markedsplassen, verdipapirforetak som har bistått selskapene som rådgivere og tilretteleggere, og revisorer som reviderer regnskapene til selskapene som er tatt opp til handel», skriver de.

Mandag ble også rapportene om de enkelte meglerhusenes praksis publisert, og de viser at Finanstilsynet har stilt spørsmål ved noen av de meglerhus-ansattes egenhandler.

Noe av det tilsynet finner er at ansatte i noen foretak har kjøpt aksjer før foretaket publiserte sin første analyse av selskapet, i noen tilfeller også i strid med meglerhusenes egne instrukser.

«Finanstilsynet har i foreløpige tilsynsrapporter til foretakene stilt spørsmål ved enkelte av de ansattes egenhandler», skriver tilsynet.

«Finanstilsynet har ikke konstatert brudd på egenhandelsreglene, men har likevel presisert overfor foretakene at verdipapirforetak skal forebygge risikoen for interessekonflikter mellom foretaket og dets kunder, og at markedets integritet ivaretas på beste måte», skriver tilsynet.

Meglerhusene bør ifølge tilsynet ha interne retningslinjer, rutiner og kontrollmetoder for personlige handler blant foretakets ledere, ansatte og tilknyttede agenter.

«Det er i foretakenes egen interesse at det ikke kan stilles spørsmål ved ansattes egenhandel», skriver Finanstilsynet.

Ti ABG-ansatte handlet aksjer

ABG Sundal Collier hadde en rolle da Aker Horizons og Play Magnus gikk på børs. I en rapport påpeker Finanstilsynet at ti av de ansatte i foretaket kjøpte aksjer i det ene av disse selskapene i perioden fra og med første handelsdag til og med to dager før meglerhuset publiserte sin første analyse på selskapet.

«Finanstilsynet skrev i Rapporten at det ser ut til at samtlige egenhandler i det aktuelle selskapet for de ti ansatte er godkjent og gjennomført i strid med Foretakets egen instruks, som fastsetter at egenhandel ikke kan finne sted i perioden mellom «investment banking transaksjonen» og dagen etter offentliggjøring av selskapets neste delårsrapport», skriver Finanstilsynet.

Ifølge rapporten hadde imidlertid ABG Sundal Collier endret sine regler like før disse egenhandlene, for at de skulle være i harmoni med svenske egenhandelsregler.

«Det er altså ikke godkjent eller gjennomført egenhandler i strid med gjeldende interne regler», skriver ABG Sundal Collier ifølge tilsynets rapport.

Én Carnegie-ansatt handlet aksjer

Carnegie har vært involvert i noteringene av Flyr, Aker Carbon Capture og Aker Horizons. I dette meglerhuset gjorde én ansatt egenhandel med aksjer i ett av de tre selskapene 16 dager etter første handelsdag, ifølge tilsynet.

«Finanstilsynet skrev i Rapporten at det ser ut til den aktuelle egenhandelen er godkjent og gjennomført i strid med Foretakets egen instruks, som fastsetter at egenhandel ikke kan finne sted i perioden mellom «investment banking transaksjonen» og dagen etter offentliggjøring av selskapets neste delårsrapport», skriver Finanstilsynet.

Carnegie erkjenner ifølge Finanstilsynet at den aktuelle egenhandelen bryter med selskapets egen instruks.

«Foretaket presiserer at det i etterkant er innført et krav om egenerklæring i forbindelse med søknad om egenhandel, og at det i erklæringen blant annet skal bekreftes at transaksjonen er i henhold til foretakets instruks», skriver Finanstilsynet i en rapport.

DNB-ansatte handlet aksjer

DNB Markets var involvert da The Kingfish Company, Aker Horizons og Salmon Evolution gikk på børs. Ifølge tilsynet har én DNB Markets-ansatt kjøpt aksjer i ett av disse selskapene første handelsdag på Handelsplassen, mens to ansatte har kjøpt aksjer i ett av de andre selskapene den første handelsdagen på Handelsplassen.

«I tillegg er det fem tilfeller av egenhandler på senere tidspunkter», skriver Finanstilsynet.

DNB Markets svarer at meglerhuset har en egenhandelsinstruks for sine rundt 800 ansatte, og at det vurderer potensielle interessekonflikter som tilsier at ansatte ikke bør innvilges en søknad om egenhandel. Ingen med kjennskap til innhold i eller det sannsynlige tidspunktet for offentliggjøring av en analyse vil få godkjent søknad, opplyser meglerhuset ifølge Finanstilsynet.

68 nye selskaper

Tilsynet har også undersøkt selve noteringene på Euronext Growth, etter en boom i antallet noteringer i 2020 og 2021. Tilsynet har avdekket «flere svakheter» i rådgiverordning, noteringsdokumenter som ikke oppfyller krav til investorbeskyttelse og «brudd på lydopptaksplikten».

Bare i fjor ble 68 nye selskaper notert på børsens markedsplasser, et rekordhøyt antall. Det har gitt et gullrush for meglerhusene som bistår selskapene med noteringene og innhenting av kapital.

Kravene til opptak på Euronext Growth er mindre strenge enn på Oslo Børs, noe som har gjort markedsplassen egnet for vekstselskaper i tidlig fase. Markedsplassen har også lokket tusenvis av småsparere, men avkastningen i mange av nye selskapene har fått en solid knekk.

Finanstilsynet har tidligere advart investorer om risiko for «betydelige tap», og minnet meglerhusene, Børsen og andre profesjonelle aktører om ansvaret for å gi investorene god opplysning.

E24 har tidligere omtalt hvordan nye aksjeanalyser gir betydelige kurseffekter på Euronext Growth, i tillegg til den store overvekten av kjøpsanbefalinger meglerhusene har på de nye selskapene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Børsnotering
 2. Euronext Growth
 3. Oslo Børs
 4. Finanstilsynet
 5. Euronext

Flere artikler

 1. Finanstilsynet etter noterings­bølgen: – Oslo Børs må gjøre flere tiltak

 2. Investor kritisk til Oslo Børs: – Virker som de kun er opptatt av antall noteringer de får

 3. Betalt innhold

  Børsens største investor om smell for grønne aksjer: – Er et sunnere marked nå

 4. Resultatfall for ABG Sundal Collier i fjerde kvartal - leverer rekordår

 5. For to uker siden sa Arctic-sjefen opp jobben. Nå får meglerhuset refs av Finanstilsynet