Hydro stenger ned hoveddelen av aluminiumsverk i Slovakia

Slovakiske Slovalco, med Norsk Hydro som majoritetseier, har besluttet å stanse produksjonen av primæraluminium, skylder blant annet på høye strømpriser.

Norsk Hydro stenger ned resten av allerede redusert aluminiumsverk.
Publisert:

Dette fremgår fra en børsmelding fra selskapet.

Beslutningen kommer som en følge av svekkede rammebetingelser og høye strømpriser, som selskapet ikke forventer skal bli bedre på kort sikt.

– Slovalco er et veldrevet og moderne primæraluminiumsverk, godt posisjonert for å levere aluminiumsprodukter av høy kvalitet til europeiske kunder. Det er beklagelig at det ikke har vært mulig å sikre fortsatt drift av primærproduksjonen ved anlegget, sier Ola Sæter, leder for Hydros primærproduksjon og styreleder i Slovalco.

Slovalco går samtidig ut av gjenværende sikringsposisjoner for kraft, metall og råvarer. Det vil gi en samlet positiv effekt på justert ebitda på rundt 1,6 milliarder kroner i andre halvår av 2022.

Påvirker 300 ansatte

Samtidig som verket stenges ned, klargjøres linjene for å kunne gjenoppta driften på et senere tidspunkt, hvis markedet og rammebetingelsene er gunstig.

I 2021 reduserte verket produksjonskapasiteten på 175.000 tonn med 40 prosent, og produsere i dag 60 prosent av kapasiteten.

– Slovakia har ikke fått på plass konkurransedyktige rammebetingelser for CO2- kompensasjon i EU. Dette har hindret Slovalco i å inngå langsiktige kraftkontrakter, og anleggets nåværende kontrakt løper ut ved utgangen av 2022. Med dagens rammebetingelser i Slovakia og de europeiske kraftprisene ville Slovalco gått på betydelige økonomiske tap dersom selskapet fortsatte driften utover 2022, sier Sæter.

Nedstengningen skal fullføres innen utgangen av september, og vil påvirke 300 av Slovalcos heltidsansatte.

Rammes også av streik

Samtidig som Hydro stenger ned i Slovakia, er selskapet rammet av streik hjemme i Norge.

13. august ble det brudd i meglingen i hovedoppgjøret om elektrokjemisk overenskomst mellom Industri Energi og Norsk Industri.

Mandag 22. august blir 655 ansatte ved Hydro Sunndal tatt ut i streik i forbindelse med prosessindustristreiken.

Selskapet opplyser at streiken vil redusere produksjonen med 20 prosent ved metallverket. Verket har en avtale som regulerer nedkjøring av produksjonen, som sier hvordan produksjonen skal reduseres på en forsvarlig måte.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om