Adevinta øker inntektene til 387 millioner euro i første kvartal

Både resultat og inntekter havnet rundt det analytikerne hadde ventet.

Avtroppende Adevinta-sjef Rolv Erik Ryssdal legger frem tallene for første kvartal.
Publisert:

Adevinta hadde driftsinntekter på 387 millioner euro (3,97 milliarder kroner) i første kvartal 2022, mot 182 millioner euro i samme kvartal i fjor (368 millioner hvis man inkluderer eBay Classifieds). Det viser den ferske kvartalsrapporten.

Ebitda (driftsresultat før renter, avskrivninger og skatt) endte på 125 millioner euro i årets tre første måneder, opp fra 53 millioner euro i samme periode i 2021 (130 millioner med eBay).

På forhånd var det ventet inntekter på 390,3 millioner euro i første kvartal, mens ebitda var ventet på 123,6 millioner euro, ifølge tall fra Bloomberg.

Adevinta ble skilt ut fra Schibsted i 2019, og inkluderer digitale markedsplasser over store deler av verden.

Svak vekst for bil tross motvind

Jobbutlysninger hadde den sterkeste veksten, og økning på eiendom og forbruksvarer bidro også til omsetningsveksten.

Bilsegmentet var samtidig tilbake til svak vekst, selv om leveringsutfordringer i kjølvannet av coronapandemien fortsetter å påvirke markedet.

Bilmarkedet påvirkes av at det selges færre nye biler enn vanlig. Utfordringer i forsyningskjedene og med leveranse av deler gjør at bilproduksjonen har gått ned.

Dette bidrar til motvind også i bruktbilmarkedet, og til at underleverandører bruker mindre penger på annonser, ifølge Adevinta.

Totalt økte inntektene fra å legge ut annonser på plattformene til Adevinta til 288 millioner euro, fra 269 millioner euro i samme kvartal i fjor.

Reklameinntektene var samtidig ned seks prosent, målt mot samme periode i fjor, ifølge rapporten.

Opprettholder mål

Hvordan en eventuell oppsving i biler på markedet utvikler seg er en av elementene vil avgjøre hvordan den finansielle utviklingen til Adevinta blir i 2022, skriver selskapet i rapporten.

Adevinta opprettholder målene fra fjerde kvartal. I rapporten skriver selskapet at det har mål om 15 prosent vekst per år i kjernemarkedene, med en ebitda-margin på 40–45 prosent.

Selskapet venter også underliggende ebitda på 575 til 600 millioner euro for finansåret 2022, når man ser bort i Australia og Sør-Afrika som Adevinta skal selge seg ut av.

– På tross av de nåværende utfordrende omgivelsene, er jeg fortsatt trygg på at vi vil nå de finansielle målene vi har satt for året og våre mål på mellomlang til lang sikt, skriver Adevinta-sjef Rolv Erik Ryssdal i rapporten.

Selskapet er det niende største på Oslo Børs med en markedsverdi på nær 82 milliarder kroner, etter et fall på 45 prosent så langt i år.

E24 er et datterselskap i Schibsted-konsernet som er største eier i Adevinta. Enkelte av E24s journalister har aksjer i Schibsted, gjennom deltagelse i konsernets aksjespareprogram for ansatte. Noen av disse kan også ha aksjer i Adevinta, etter at selskapet ble skilt ut fra Schibsted i 2019.

Publisert: