Dette skjer denne uken

Dette skjer denne uken: Sentralbanktoppene møtes og lakserush på børsen

Ifo-indeksen vil gi næringslivets dom over delta-varianten, mens sentralbanken i USA får nye inflasjonstall.

Sentralbanksjef Jerome Powell er ventet å gi nærmere informasjon om nedtrappingen av støttekjøp mot slutten av uken, ifølge sjeføkonomen i Sparebanken Møre.
  • Svein Olav Sæter
Publisert:

– Det jeg tror det vil være mest oppmerksomhet rundt denne uken er Jackson Hole. Der er det brede forventninger om at sentralbanksjefen vil gi nærmere informasjon om den forventede nedtrappingen av verdipapirkjøp, sier sjeføkonom Inge Furre hos Sparebanken Møre.

Jackson Hole er en by i Wyoming, hvor sentralbanken i USA holder sin årlige økonomiske kongress. Denne samler sentralbankere, akademikere og et lite knippe andre, og har vært en tradisjon i snart 45 år. Også Norges Banks sentralbanksjef Øystein Olsen har vært gjest ved en rekke anledninger.

Kongressen strekker seg over torsdagen og fredagen denne uken.

– Sentralbanken i USA (Fed) har sagt i sine referat at nedtrappingen vil kunne begynne i år. Jeg tenker det vil være aktuelt å begynne mot slutten av året, sier Furre.

Inge Furre, sjeføkonom hos Sparebanken Møre.

Hver måned kjøper sentralbanken i USA verdipapir for 120 milliarder dollar. Støttekjøpene øker etterspørselen etter langsiktige statsobligasjoner, som presser rentene på disse ned, slik at det er lave renter i økonomien, noe som isolert sett stimulerer til investeringer og aktivitet.

– Når man nå snakker om å starte nedtrappingen, så er det ikke snakk om å stramme inn pengepolitikken, men å gjøre den mindre stimulerende, det burde ikke være et problem for markedet, sier Furre.

Han peker på at mens markedet har reagert negativt på høyere langsiktige renter på kort sikt, så er det ikke et problem på lengre sikt, så lenge inflasjonen er kontroll.

Innførte gjennomsnittsmål for inflasjonen: – Ikke noe særlig for seg

Sentralbankskonferansen i Jackson Hole er en av de store talerstolene Fed benytter til uttalelser. I fjor gikk sentralbanken over til et gjennomsnittsmål for inflasjonen over tid, under møtet i Wyoming.

Et gjennomsnittsmål for inflasjonen betyr at i stedet for å sikte seg inn på to prosent inflasjon hvert år, skal inflasjonen i snitt være to prosent over lengre tid. Det betyr at den kan også gå over to prosent i perioder.

– Tror du Norge kommer til å følge etter og innføre et gjennomsnittsmål for inflasjonen?

– Det tror jeg ikke har noe særlig for seg. Det er såpass vanskelig å styre inflasjonen presist, at jeg tror en del sentralbankfolk overvurderer mulighetene man har til å påvirke inflasjon, sier sjeføkonomen på Møre.

Han foretrekker heller systemet i dag.

– Når man har ett mål man forholder seg til hele tiden, trenger man ikke gjøre spesielle grep for å inflasjonen opp eller ned hvis den har vært utenfor målet. Så lenge inflasjonsforventningene er ankret til målet, så spiller det liten rolle om inflasjonen er litt over eller under, sier Furre.

Rundt 100 av økonomiverdens elite samles ved Teton-fjellene i Wyoming for å diskutere seg imellom i slutten av uken.

Lakserush på børsen

Denne uken vil også mange av de største oppdrettsselskapene i Norge komme med nye kvartalstall.

Blant de er Mowi, Salmar og Bakkafrost. Også Arctic Fish, Nordic Halibut, Icelandic Salmon, Atlantic Sapphire, NTS og Norway Royal Salmon (NRS) kommer med oppdateringer i løpet av uken.

Det vakte stor oppsikt da Salmar kastet seg inn i kampen om å kjøpe opp NRS, der NTS allerede ligger inne med et bud.

I tillegg leverte Lerøy og Grieg Seafood kvartalstall forrige uke. Der kom det frem at begge selskap opprettholder slaktemål.

Næringslivets dom over delta kommer

Nærmere hjemme kommer det en rekke nøkkeltall tidligere i uken.

– Nå får vi se hvordan næringslivet egentlig veier utsiktene til høyere aktivitet på lengre sikt opp mot oppgangen i smittespredning og delta-varianten, sier Furre.

Purchasing Managers’ Index (PMI) er en utspørring av innkjøpssjefer om hvor vidt aktiviteten tar seg opp eller ned sett opp mot forrige måned. Både Frankrike, Tyskland, Storbritannia og eurosonen kommer med disse tallene på mandag.

På onsdag kommer tall fra Information und Forschung-instituttet (Ifo) i München.

Ifo-indeksen er en bred stemningsindikator for flere bransjer i næringslivet i Tyskland. Den omtales tradisjonelt som Europas viktigste enkeltstående nøkkeltall, sier Furre.

Indeksen settes sammen av en månedlig utspørring av bedrifter i Tyskland. Der blir de spurt om den nåværende situasjonen og utsiktene de neste seks månedene. Verdien på indeksen avhenger av andelen positive opp mot andelen negative.

Ifo-indeksen «tar tempen» på tysk næringsliv, som har store konsekvenser for resten av Europa.

I juli havnet Ifo-indeksen på 100,8 poeng, opp fra 101,7 måneden før.

– Det ventes ikke store endringer i august i forhold til juli, så jeg tenker at næringslivet ser på oppblusset av delta-varianten som et midlertidig fenomen, sier Furre i Sparebanken Møre.

Analytikerne venter i snitt en Ifo-indeks på 100,2 denne gangen.

Tror ikke høy inflasjon vil skremme

På slutten av uken kommer det enda nye inflasjonstall fra USA. Denne gangen PCE-deflatoren (Personal Consumption Expenditures), på norsk omtalt som kjerneinflasjon.

Dette inflasjonstallet er spesielt viktig siden det er det sentralbanken i USA styrer etter.

– Det har vært mye fokus på amerikansk inflasjon, men det ser ut til at markedene hele tiden ar vært enig med Fed om at dette er et midlertidig fenomen som stammer fra gjenåpningseffekter.

– Det tror jeg også det er, sier Furre.

Han tror ukens inflasjonstall har liten sannsynlighet for å gi utslag på børsen.

– Da må det komme et stykke unna konsensus, sier sjeføkonomen.

Konsensus for PCE-deflatoren for juli er 3,6 prosent opp fra samme tid i fjor.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Dette skjer denne uken
  2. Sparebanken Møre
  3. Dette skjer denne uken
  4. Ifo-indeksen

Flere artikler

  1. Dette skjer denne uken: Markedet fordøyer inflasjonssjokket

  2. Dette skjer denne uken: «Månedens viktigste tall» og PMI-rush

  3. Dette skjer denne uken: – Ekstra spenning rundt inflasjonen

  4. Dette skjer denne uken

  5. Dette skjer denne uken: Jobbfasit fra USA og norske boligpriser