Knallresultat for SR-Bank

Økte inntekter og lavere nedskrivninger gjør at SR-Bank fikk et resultat før skatt på over 1,839 milliarder kroner for første halvår.

Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank, har grunn til å være fornøyd med halvårsresultatet til SR-Bank.
 • Kjell-Ivar Gilje Grøndal (Stavanger Aftenblad)
Publisert: Publisert:

– Vi har løpende og tett oppfølging av våre bedriftskunder, og registrerer at flertallet av disse klarer seg bra, og at de i tillegg forventer økt aktivitet fremover. En del av disse kundene er offshorerederier. De av rederiene som har hatt behov for restrukturering, er nå restrukturert og fremstår bedre rustet for å møte framtiden, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank, til Aftenbladet/E24.

959 i resultat for kvartalet

Det sterke resultatet til SR-Bank skyldes i stor grad generell vekst, økte inntekter og betydelig lavere nedskrivninger. Resultatet før skatt for andre kvartal ble 959 millioner kroner mot 266 millioner kroner for samme periode i fjor.

Nedskrivningene på utlån og garantier var på 58 millioner kroner for andre kvartal i år mot 831 millioner kroner i samme kvartal i fjor, og 121 millioner kroner i forrige kvartal.

«Konsernets kunder har håndtert Covid-19-utbruddet på en god
måte. Kundene har i liten grad tatt i bruk utsatt betalingsfrist,
og en stor andel likviditetslån gitt i forbindelse med
pandemien, er nedbetalt», heter det i kvartalsrapporten.

– Vår samlede eksponering av utlån til bedrifter innen olje og offshore er på sitt laveste nivå sammenlignet med de siste fem årene. Fremover forventer jeg at denne andelen fortsatt skal falle, både som følge av lavere investeringer i denne sektoren og vår omstilling til en tydeligere ESG profil av våre samlede utlån, sier Schilbred Fasmer.

Konsernsjef i SR-Bank, Benedicte Schilbred Fasmer og konserndirektør for økonomi og finans, Inge Reinertsen.

Megler-delen opp 80 prosent

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 13,2 prosent for kvartalet, sammenlignet med 4,0 prosent for samme kvartal i fjor og 11,6 prosent i forrige kvartal.

Ellers viser kvartalsrapporten at kostnadene i konsernet økte noe - fra 37,9 prosent på samme tid i fjor til 39,1 prosent nå. Dette skyldes først og fremst høyere aktivitet i Eiendomsmegler 1 og SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner, kombinert med oppkjøpet av Tveit Regnskap AS, som ble inkludert i konsernregnskapet 15. april.

– SR-Forvaltning, EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner har alle forbedret sine resultater betydelig dette kvartalet, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. EiendomsMegler 1 forbedret sitt resultat med over 80 prosent sammenlignet med fjorårets kvartal som et resultat av en offensiv forretningsmodell og en markert økning i aktivitetsnivå i boligmarkedet, spesielt i Rogaland, sier Schilbred Fasmer,

For første halvår 2021 samlet sett ble resultat før skatt 1.839 milliarder kroner - opp fra 513 millioner kroner for samme periode i fjor.

Nøkkeltall for første halvår 2021:

• Resultat før skatt: 1.839 mill kroner (513 mill kroner)
• Resultat etter skatt: 1.534 mill kroner (477 mill kroner)
• Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,4 prosent (3,7 prosent)
• Resultat pr aksje: 5,87 kroner (1,68 kroner)
• Netto renteinntekter: 1.996 mill kroner (2.107 mill kroner)
• Netto provisjons- og andre inntekter: 856 mill kroner (690 mill kroner)
• Netto inntekter fra finansielle investeringer: 459 mill kroner (269 mill kroner)
• Driftskostnader: 1.293 mill kroner (1.162 mill kroner)
• Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 179 mill kroner (1.391 mill kroner)
• Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 3,3 prosent (5,4 prosent)
• Innskuddsvekst siste 12 måneder: 22,5 prosent (8,3 prosent)
• Ren kjernekapitaldekning: 17,9 prosent (18,3 prosent)
(1. halvår 2020 i parentes)

Nøkkeltall for 2. kvartal 2021:

• Resultat før skatt: 959 mill kroner (266 mill kroner)
• Resultat etter skatt: 816 mill kroner (256 mill kroner)
• Egenkapitalavkastning etter skatt: 13,2 prosent (4,0 prosent)
• Resultat pr aksje: 3,13 kroner (0,91 kroner)
• Netto renteinntekter: 1.001 mill kroner (1.026 mill kroner)
• Netto provisjons- og andre inntekter: 454 mill kroner (344 mill kroner)
• Netto inntekter fra finansielle investeringer: 243 mill kroner (297 mill kroner)
• Driftskostnader: 681 mill kroner (570 mill kroner)
• Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 58 mill kroner (831 mill kroner)
(2. kvartal 2020 i parentes)

Kvartalspresentasjonen inneholder også noen tanker om framtidsutsiktene. Dette er SR-Banks hovedpunkter:

 • Covid-19-pandemien gir betydelig mindre økonomiske konsekvenser i 2021 enn i fjor. Kontrollert gjenåpning av samfunnet er startet og det er god vaksinasjonsgrad nasjonalt.
 • Forventer 0,25 prosentpoeng økning i styringsrenten fra september 2021, og deretter ytterligere tre økninger på 0,25 prosentpoeng i løpet av 2022.
 • Konsernets langsiktige mål er minimum 12 prosent egenkapitalavkastning
 • Høy grad av digitalisering og automatisering gir god omstillingsevne for kunder og ansatte.
 • Solid finanskonsern som er godt rigget for å håndtere eventuelle nye krevende situasjoner.
 • Geografisk ekspansjon, digitalisering og vekst danner grunnlag for videreutvikling fra regional sparebank til finanskonsern for Sør-Norge.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. SpareBank 1 SR-Bank
 2. Offshore
 3. Olje
 4. Bank
 5. SR Bank

Flere artikler

 1. Sterkt resultat for SR-Bank: - Merker oljeoppturen godt

 2. Nesten milliarden for SR-Bank i første kvartal

 3. SR-Bank slår tilbake med rekordår i 2021

 4. Nordea mangedoblet overskuddet etter lave lånetap

 5. DNB økte overskuddet – vil dele ut over 15 milliarder i utbytte