Finanstilsynet: Resultater i Storebrand-fond ble fremstilt bedre enn virkeligheten

Tilsynet mener de historiske resultatene til to Storebrand-fond har vært fremstilt betydelig bedre enn virkeligheten, og at informasjonen kan ha vært egnet til å villede.

Publisert:

Finanstilsynet har gjennomført et såkalt begrenset dokumentbasert tilsyn hos Storebrand Asset management.

Dette er knyttet til fondene Storebrand Kort Kreditt IG og Storebrand Kreditt.

Her har Finanstilsynet sett nærmere på bruken av referanseindeks og presentasjonen av historisk avkastning i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Konklusjonen fra Tilsynet er at begge fondene har brukt en referanseindeks som ikke har vært representativ – uten å opplyse om det.

– Betydelig bedre enn det har vært

Storebrand Kreditt benyttet en referanseindeks frem til oktober 2020 som ikke var representativ for fondets portefølje og risikoprofil, skriver Tilsynet i rapporten.

– Finanstilsynet ser alvorlig på at Foretaket gjennom fremstillingen i nøkkelinformasjonen har presentert fondets historiske resultat – frem til skifte av referanseindeks – som betydelig bedre enn det faktisk har vært, og uten å opplyse om dette misforholdet, står det i rapporten.

Vurderingen er at sammenligningen er egnet til å villede investorer.

Finanstilsynet bemerker samtidig at Storebrand har satt i gang avhjelpende tiltak ved å fjerne sammenligningen med den gamle referanseindeksen. Storebrand har også har lagt inn en setning om at fondet ikke hadde en representativ referanseindeks i perioden før 2021.

Finanstilsynet understreker samtidig at «det er krevende» å få rettet opp inntrykket nok med en tilstrekkelig forklarende tekst.

Ber om redegjørelse

Heller ikke referanseindeksen som ble brukt for Storebrand Kort Kreditt IG var representativ for fondets portefølje og risikoprofil – og er derfor ikke relevant for å sammenligne avkastningen, står det i rapporten.

– Finanstilsynet noterer seg at Foretaket fortsatt vil benytte dagens referanseindeks dersom det ikke vurderer nye kredittindekser fra Nordic Bond Pricing som mer representative, skriver Tilsynet.

Storebrand har samtidig «utformet en tydelig beskrivelse» av avviket fra indeksen, bemerkes det.

Finanstilsynet har bedt Storebrand Kort Kreditt om en nærmere redegjørelse for hvorfor det ikke har oppgitt nødvendig informasjon om referanseindeksen. Fristen er satt til 31. mars.

Vurderer nye referanseindekser

Kommunikasjonsdirektør i Storebrand, Margrethe Assev, bekrefter at konklusjonen fra Finanstilsynet er mottatt.

– Det har vært og er utfordringer knyttet til representative referanseindekser for denne type fond, da ingen indekser gir et godt nok sammenligningsgrunnlag. Historisk er indeksene vi har brukt de som har vært tilgjengelige i det norske rente- og kredittmarkedet, skriver hun i en epost til E24.

Grunnen til at Storebrand har benyttet referanseindeksene er at det ikke er representative indekser fra en uavhengig tredjepart tilgjengelig, skriver hun.

– Dette har vi opplyst om i nøkkelinformasjonen for fondene, og i etterkant av henvendelsen fra Finanstilsynet har vi tydeliggjort forskjellene mot referanseindeks ytterligere.

– Vi har også besluttet å ikke vise historisk avkastning mot indeks for fondet Storebrand Kreditt før oktober 2020, da vi oppdaterte med en mer representativ indeks som da ble tilgjengelig. Vi vurderer nå nye referanseindekser, og de vil bli tatt i bruk dersom de viser seg å være mer representative, avslutter Assev.

Publisert:

Her kan du lese mer om