Nå skal Røkkes Aker forvalte andres penger

Aker starter et nytt virksomhetsområde for aktiv kapitalforvaltning. Røkke mener det blant annet kan åpne dørene for en satsing i Narvik på mer enn 50 milliarder kroner.

Kjell Inge Røkke her under Pareto-konferansen i fjor høst.
Publisert:

Kjell Inge Røkke og Aker-sjef Øyvind Eriksen har fredag sendt et nytt aksjonærbrev i forbindelse med at Aker legger frem kvartalsrapport. Brevet kommer 25 år etter at Røkkes investeringsselskap TRG ble hovedeier i Aker.

Den største nyheten i brevet er at selskapet nå skal forvalte tredjeparts penger i fond.

– Aker etablerer aktiv kapitalforvaltning (asset management) som et nytt virksomhetsområde med Aker Venture Capital og Aker Private Equity som de første initiativene, skriver Røkke og Eriksen i brevet.

I brevet skriver de også at det ikke er aktuelt for TRG å ta Aker privat, men at det kan ligge andre muligheter i horisonten.

– En mulighet vil kunne være å fusjonere med en partner eller et eksternt selskap som minst priser Aker til underliggende verdier inklusiv det verdipotensial vi mener ligger i aksjene. Det vil gi alle aksjonærene et verdiløft, og en bedre plattform for fremtidig verdiskapning, heter det i brevet.

Les også

Rekord for Kjell Inge Røkkes Aker: Nettoverdiene økte til 70,8 milliarder i tredje kvartal

Trenger 50 milliarder til Narvik-satsing

Røkke og Eriksen peker på at Akers nye satsing på aktiv kapitalforvaltning åpner for muligheter som i Narvik.

I slutten av oktober ble det kjent at Røkke og Akers grønne investeringsselskap, Aker Horizons, skulle starte en storstilt fornybarsatsing i Narvik. Planene inkluderte både batteriproduksjon og datasenter.

I aksjonærbrevet kommer det nå frem at det sannsynligvis må investeres mer enn 50 milliarder kroner for å realisere planene.

– For Aker vil Narvik-satsingen være en prototyp på fremtidens Aker der aktiv kapitalforvaltning gir oss mulighet til å ta et enda større løft som industriutvikler.

Les også

Aker Horizons vil satse på batterier og datasenter i nord

Henter tidligere BP-sjef til ny satsing

De nye selskapene Aker Venture Capital og Aker Private Equity får en egen plass i en ny selskapsorganisering. Den nye organiseringen består av virksomhetsområdene Financial Holdings, Industrial Holdings og Asset Management.

– Vi har allerede sentrale spillere på plass i lagoppstillingen, skriver Aker-toppene om de nye selskapene.

Under Aker Private Equity etableres selskapet OrbeNovo sammen med medgrunnlegger Khash Mojhjarani. Her kommer BPs tidligere konsernsjef Bob Dudley inn som styreleder.

Akers investeringsdirektør Martin Bech Holte blir leder av Aker Venture Capital.

– Venture capital vil bli organisert i egne selskaps- og partnerskapsmodeller med tre vertikale fondsstrukturer som en start: Tidligfaseinvesteringer, industriell software og industriell teknologi.

Investeringsdirektør Lene Landøy overtar samtidig som leder av Akers industrielle investeringer.

Les også

Nytt Aker-samarbeid om havvind i Nordsjøen

– Vil skape aksjonærverdier

Røkke og Eriksen forklarer årsaken til omorganiseringen med at selskapet opplever en stor «dealflow» med mange muligheter, og at tilgang på mennesker og kapital gjør at selskapet kan skalere opp.

– Vi settes i stand til å gjennomføre flere prosjekter som involverer både privat og offentlig kapital. Vi åpner for å samarbeide med nye partnere og aktører, og utvider investorbasen vår, heter det i brevet.

– I sum vil det skape aksjonærverdier og generere løpende inntekter til Aker.

Publisert:
Gå til e24.no