DNB varsler skattekostnader på 460 millioner kroner

DNB varsler at de vil få reduserte skattekostnader på 1,28 milliarder kroner i fjerde kvartal som følge av tap i Asia.

Publisert:

Den lave skattekostnaden er hovedsakelig et resultat av avviklingen av et datterselskap i Asia i fjerde kvartal, skriver DNB i en børsmelding.

– Kontoret vårt i Singapore har vært et datterselskap og blir nå en vanlig filial. Det er en finansteknisk justering, sier Thomas Helland, Konserndirektør for kommunikasjon i DNB.

– Det er sikringsprodukter som nå termineres og skaper effekten.

Videre forklare banken i meldingen at gevinst eller tap i utenlandske datterselskaper er fritatt for skatt. Banken sikrer seg mot valutasvingninger i utenlandske datterselskaper. Gevinst eller tap på slike sikringsinstrumenter er skattepliktige.

På grunn av transaksjonen forventer DNB at totale skattekostnader for fjerde kvartal blir redusert med 1,28 milliarder kroner til 460 millioner kroner.

Til sammenligning var skattekostnadene til DNB på 2 milliarder i fjerde kvartal 2021.

Banken skriver videre at den vil ha en effektiv skattesats på 18 prosent i 2022. Fremover venter DNB en skattesats på 23 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om