Otellos nominasjonskomité i strupen på storaksjonær – anbefaler å stemme ned forslag om å kaste styreleder

Storaksjonær Sand Grove vil kaste styreleder Andre Christensen og styremedlem Birgit Midtbust i Otello, men nominasjonskomiteen setter hardt mot hardt.

Otello Corporation er notert på Oslo Børs. Selskapet het tidligere Opera Software, som drev nettlesere Opera.

Håkon Mosvold Larsen
  • Eivind Bøe
Publisert:,

Det London-baserte investeringsfondet Sand Grove Capital er største eier i Otello, som tidligere het Opera Software. Fondet vil kaste styreleder Andre Christensen og styremedlem Birgit Midtbust i Otello.

– Endringene i styret foreslås for bedre å tilpasse styremedlemmenes kompetanse med Otellos driftsmessige behov og dermed bidra til verdiøkning for selskapets aksjeeiere, het det i meldingen i forbindelse med forslaget.

Men nominasjonskomiteen i Otello er sterkt uenig i dette, går det frem av en børsmelding.

Nominasjonskomiteen anbefaler alle aksjonærer å stemme mot forslaget fra Sand Grove, slik at det nåværende styret og den nåværende nominasjonskomiteen fortsetter til neste generalforsamling.

Les på E24+

Her setter det ubemannede mini-helikopteret kurs mot Nordsjøen: – Historisk

Frykter for småaksjonærene

Sand Grove, som eier 25,4 prosent av aksjene i Otello, vil erstatte styremedlemmene med Randel Freeman og Kathryn Baker.

Nominasjonskomiteen skriver at de frykter at Sand Grove som utgjør et mindretall av aksjonærene i Otello har mål om å ta over kontrollen av selskapet ved å kontrollere både nominasjonskomiteen og styret, og fremme forslag som potensielt primært er i deres interesse på bekostning av de øvrige aksjonærene som utgjør et flertall av selskapets aksjonærer.

– Dette forslaget er ikke i tråd med regler for god corporate governance.

– Sand Grove er allerede representert i styret ved Anooj Unarket som er porteføljeforvalter i SandGrove. Dersom forslaget blir vedtatt, vil Sand Grove ha 3 av til sammen 5 styremedlemmer i selskapet, og dermed full kontroll i selskapets styre, heter det i et vedlegg til børsmeldingen.

Har ikke fått kontaktinfo

Nominasjonskomiteen skriver at de har forsøkt å finne ut om det er uoverensstemmelse mellom ledelse og styret i Otello og ut ifra hva de har brakt på det rene er det konsensus i styret om å forfølge administrasjonens forslag til strategi fremover.

– Nominasjonskomiteen ser hverken behov eller rasjonale for å endre dagens styre bare noen uker etter selskapets generalforsamling valgte inn alle selskapets styremedlemmer med et solid flertall, heter det.

Nominasjonskomiteen skriver at de ikke har fått kontaktinfo fra Sands til de foreslåtte styremedlemmene.

– Nominasjonskomiteen har kontaktet Sand Grove, for å få en nærmere redegjørelse for deres begrunnelse til å endre styret. De har ikke besvart Nominasjonskomiteens henvendelse på SMS, telefon og mail, og følgelig har vi ingen begrunnelse for hvorfor det er ønskelig for aksjonærfellesskapet å gi full kontroll over selskapet til Sand Grove som er selskapets største aksjonær, heter det.

Grafen under viser hvordan Otello-aksjen har utviklet seg på Oslo Børs det siste året. Aksjen falt kraftig da corona-krisen startet i mars, men har senere hentet seg inn.

– Trenger å styrke kompetansen

Gambit HK-sjef Henrik Halvorsen skrev i forbindelse med forslaget om å kaste styreleder at Sand Grove «mener at dagens styresammensetting ikke evner å få frem, eller utnytte de underliggende verdiene i selskapet på en tilfredsstillende måte og ønsker derfor å skifte dagens styreleder Andre Christensen og styremedlem Birgit Midtbust».

– Dette er vår klar oppfatning at Otello trenger å styrke kompetansen, både relatert til å støtte dagens ledelse i optimalisering av driften, samt bedre utnytte selskapets strategiske muligheter, skrev Halvorsen i en e-post til E24.

Halvorsen skrev at de nye personene er uavhengig av Sand Grov og har den rette kompetansen, erfaringen og tiden til å gjøre denne jobben.

– Sand Grove Management har full tillit til sittende ledelse i selskapet, og mener disse har gjort en solid jobb med å styre selskapet, spesielt gjennom en krevende COVID-19 situasjon.

Her kan du lese mer om

  1. Otello Corporation
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Styrestriden i Otello: Storaksjonær Sand Grove slår tilbake

  2. Stemte ned Sand Grove-forslag i Otello: – Ble litt fort og mye endringer

  3. Betalt innhold

    Otello-opprørerne vinner hvis de vil

  4. Annonsørinnhold

  5. Opera anklages for trakassering av lånekunder i Kenya

  6. Gründer og aksjonær: – Kjører Unicare i grøften