Fremtind får hvitvaskingskritikk fra Finanstilsynet

Forsikringsselskapet til DNB og Sparebank 1-gruppen «etterlevde ikke sentrale deler av hvitvaskingsreglementet», mener tilsynet etter besøk hos selskapet.

Finanstilsynet kritiserer og gir forslag om forbedringer til Fremtind. Her med direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet.
Publisert:

Fremtind, forsikringsselskapet til DNB og Sparebank 1, mottok et brev fra Finanstilsynet tidligere i desember med flere merknader om hvitvaskingsarbeidet i selskapet. Tilsynet gjennomførte et såkalt stedlig tilsyn i midten av oktober.

Fremtind er Norges tredje største forsikringsselskap etter Gjensidige og If.

«Som det fremgår av merknadene, vurderer Finanstilsynet at foretaket på tilsynstidspunktet ikke etterlevde sentrale deler av hvitvaskingsregelverket», skriver Finanstilsynet i brevet.

Mye å ta tak i

Tilsynet peker blant annet på:

  • Det var vanskelig å se en direkte kobling mellom de fremlagte rutinene og anti-hvitvaskingsarbeidet.
  • Selskapet har ikke rutiner og systemer som fanger opp utenlandstransaksjoner som kan inneholde mistanke om terrorfinansiering.
  • Opplæringen av de ansatte fremsto som for usystematisk og generell, og lite eksplisitt hvordan de ansatte skulle håndtere ulike situasjoner.
  • Mangler i identifikasjonskontroll av fire av 20 kunder som ble tatt ut i stikkprøve.
Kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter i Fremtind.

Kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter i Fremtind sier forsikringsselskapet har hatt stor fokus på antihvitvaskingsarbeidet og iverksatt forbedringstiltak også før tilsynet fant sted.

Hun viser til at besøket fra Finanstilsynet skjedde samme dag som det nye regelverket trådde i kraft.

– Vi erkjenner at vi hadde forbedringspotensial når det stedlige tilsynet ble gjennomført, og har fått gode innspill. Vi har jobbet grundig med punktene for å bli bedre på området, sier Vetleseter, og legger til:

– Vi er av den oppfatning at med de igangsatte og de gjennomførte tiltakene skal vi være i tråd med den nye hvitvaskingsloven.

Vetleseter sier at hvitvasking har høy prioritet i styret.

– Selv om hvitvaskingsrisikoen er lavere i forsikring enn i bank, er det viktig øke kompetansen på hvitvasking også på forsikringsområdet for å sikre at vi forebygger og avdekker hvitvasking og terrorfinansiering. Dette er et tema som styret vårt har stort fokus på.

«Hvitvaskingsrutinene fremstår som fragmentariske, lite operasjonelle og noe tilfeldige, og at det mangler en felles systematikk i oppbyggingen av rutinene», skriver Finanstilsynet i brevet.

Selskapets styre skriver i brevet at de tar kommentarene til etterretning og vil sikre at disse blir hensyntatt ved neste risikovurdering.

Dette brevet ble sendt 4. desember til Fremtind forsikring. Her retter Finanstilsynet kritikk mot selskapets hvitvaskingspraksis.

Krav om forbedringer

Finanstilsynet kommer med en rekke krav om forbedringer. Blant annet må risikovurderingen være mer konkret.

Tilsynet mener dessuten at risikovurderingen «ikke bør bygge på statistisk grunnlag alene», men at forsikringsselskapet også bør hente inn andre kilder for å følge kriminalitetstrender.

Blant annet heter det i brevet at det bes utarbeides nye stillingsbeskrivelser for hvitvaskingsansvarlig og aktuelle avdelingsledere.

For dårlig opplæring er også et tema i brevet. Den blir beskrevet som for generell og lite spesifikk.

Finanstilsynet viser også til at Fremtind ikke gjennomførte opplæring på hvitvaskingsområdet i bankene, og «at det ble lagt til grunn at de ansatte fikk nødvendig opplæring i banken av å være bankansatt».

Tilsynet mener også at forsikringsselskapet ikke fulgte opp om de faktisk hadde fått opplæring. I brevet fremkommer det at Fremtind har innført et nytt og mer omfattende opplæringsprogram, som er mer tilpasset den konkrete risikoen.

Flere har fått kritikk

Fremtind er ikke alene om å motta kritikk fra Finanstilsynet. I løpet av 2019 har blant annet flere banker fått kritikk for manglende etterlevelse av hvitvaskingsreglene.

E24 skrev tirsdag at Finanstilsynet truer med bøter etter hvitvaskingstilsyn. 700.000 kundeforhold med fysiske personer ikke var legitimert i norske banker ved utgangen av juli.

Santander fikk et gebyr på ni millioner kroner i sommer som følge av brudd på hvitvaskingsloven. Banken mente det ikke var grunnlag for vedtaket.

Fremtind-eier DNB har også tidligere fått kritikk for innsatsen mot hvitvasking i banken, der det blant annet ble kjent at banken har brukt lang tid for å undersøke meldinger fra bankens elektroniske systemer.

Økokrim meldte i november at de etterforsker storbanken etter saken om påstått korrupsjon i Namibia fra det islandske fiskeriselskapet Samherji, som skal ha brukt den norske banken.

Les også

DNB-sjefen om hvitvaskingsanklager: – Jobber for å få frem all informasjon

Les også

Økokrim åpner etterforskning mot Bitcoins Norge – en person er siktet for grovt underslag

Les også

Ny fengselsdom i Link Mobility-saken: Malerier skulle skjule utbytte fra innsidehandelen

Publisert: