Bankene setter Gjedrem sjakk matt

Norges Bank gir gass med store rentekutt. Men gjerrige banker bremser norsk økonomi like mye. Samlet effekt: Null.

Til tross for rentekutt på 34 milliarder kroner fra sentralbanksjef Svein Gjedrem sørger gjerrige banker for å utligne effekten.

CORNELIUS POPPE
 • SIGURD BJØRNESTAD
Publisert:,

De store rentekuttene fra sentralbanksjef Svein Gjedrem møter sterke motkrefter. Gjerrige banker stiller stadig strengere krav og tar seg bedre betalt - hvis de i det hele tatt gir lån.

I sum oppveier Gjedrem og bankene hverandre. I sum blir det ingen ekstra arbeidsplasser og økt fart i økonomien. Bankene stiller ham sjakk matt.

–For det samlede bildet når vi ser på penge- og kredittforholdene, der kan man ikke klart si at det virker mer ekspansivt enn det gjorde for noen måneder siden, kanskje litt tvert i mot, til tross endringer i renter og kronekurs, sier Gjedrem.

Les også: Venter nytt rentekutt i dag

Med start 15. oktober i fjor og inklusive i går har Norges Bank kuttet styringsrenten fra 5,75 prosent til 2,5 prosent. Det siste kuttet på 0,5 prosentenheter kom i går.

Samtidig har kronekursen svekket seg kraftig siden i høst. Det stimulerer norske eksportbedrifter fordi de sitter igjen med flere kroner i kassen for en gitt pris i utenlandske penger.

Men Gjedrems dystre budskap er: Problemene med stadig mer gjerrige banker motvirker de svært sterke stimluerende effektene av rentekuttene og den svekkede kronekursen. Det blir ikke flere arbeidsplasser.

Bankpakke.

Dermed retter alle blikket mot kommende mandag. Da skal Regjeringen legge frem tiltak som skal få bankene til å låne ut mer penger til næringslivet.

–Vi mener vi er i en situasjon der det er en rasjonering av kreditt fra banksystemet til næringslivet. Bankene har strammet til, og de varsler ytterligere innstramminger. Så det er viktig at det kommer tiltak som kan bøte på det problemet som ligger der, sier Gjedrem.

Mer presis er han ikke på mandagens tiltak. Sammen med Kredittilsynet er Norges Bank tungt inne som rådgivere til Finansdeparetmentet.

–Er det i det hele tatt noen tiltak som virker, slik at Norges Bank igjen får kontroll over penge- og kredittforholdene?

–Jeg tror ikke man kan peke på ett enkelttiltak som løsner opp i dette. Vårt pengemarked og vårt kredittmarked er jo integrert i et internasjonalt marked, så det vil i alle fall være grenser for rekkevidden av nasjonale tiltak. Det er jo en tillitskrise ute i verden. Det vil sikkert ta tid og et helt sett av virkemidler å stabilisere situsajonen, sier han.

Med andre ord: Lille Norge kan ikke alene få fart på bankene sine. Gjedrem mener norske tiltak bare kan "dempe utslagene".

Det som skjer.

Gjedrem utdyper det som skjer:

 • Marginene bankene tar øker. Det skjer mest på usikre boliglån og forbrukslån. Trolig også på lån til bedrifter.
 • Bankene stiller strengere krav til sikkerhet fra husholdninger og bedrifter som vil ha lån. De stiller større krav til egenkapital til bedrifter som søker lån.
 • Elementer av ren rasjonering. Låneprosjekter med rimelig avkastning får nei.
 • Det er mindre konkurrasne mellom bankene om å gi lån.

Fyrer av.

Det er store kanoner som fyres av for å fart i norsk økonomi. Mest skjer på statsbudsjettet: Oppsummert i økt faktisk pengebruk fra i fjor til i år summere det seg opp til nesten 90 milliarder kroner.

Et ventet rentekutt på rundt 3 prosentenheter fra i fjor til i år betyr at lånekundene får rundt 33 milliarder kroner mer å rutte med i år, regnet etter skatt. Hver husholdning med gjeld får i gjennomsnitt rundt 20000 kroner mer å rutte med. Men tilsvarende kutt på innskuddene drar inn rundt 13 milliarder kroner.

Dermed ligger det an til at nettoeffekten av rentekuttene i utgangspunktet blir rundt 20 milliarder kroner i år.

Men bankene bremser norsk økonomi like mye, mener Norges Bank.

Bankene fulgte umiddelbart opp

En rekke banker, med storbankene Nordea og DnB NOR i spissen, kuttet renten rett etter gårsdagens rentemøte i Norges Bank, det skriver Aftenposten.no.

"DnB NOR reduserer sine renter på boliglån og sparekonto for personkunder med inntil 0,50 prosentpoeng. Beste boliglånsrente i DnB NOR innenfor 75 prosent av verdigrunnlaget blir etter dette 4,10 prosent" skriver banken i en pressemelding.

Skandiabanken varslet enda større rentekutt noen få minutter etter sentralbankens styremøte.

"Skandiabanken setter ned renten på utlån og innskudd med inntil 0,60 prosentpoeng. Rentekuttet skjer som følge av nedgangen i prisen på penger i markedet", skriver banken i en pressemelding.

Bankens beste effektive lånerente er nå på 4,65 prosent. Nye betingelser gjelder fra 19. mars for eksisterende kunder, og allerede fra torsdag for nye kunder.

Få minutter senere dukket følgende beskjed opp fra Norges nest største bank:

"Nordea har besluttet å sette ned boliglånsrenten med inntil 0,50 prosentpoeng..."

E24-LESER: "Selv Obamas Amerika stiller krav når samfunnets penger brukes for å redde verdensøkonomien."

Les flere nyheter på E24.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Følger Norges Bank - setter ned renten

 2. Også Norges største kutter renten

 3. Nordea kutter renten

 4. Annonsørinnhold

 5. Skandiabanken senker renten

 6. Nå er boliglånsrenten under 3 prosent