Analytikere spår milliardtap for DNB: – Første kvartal blir tøft, andre kvartal tøffere

Det er ingen tvil om at coronakrisen med de ekstreme smitteverntiltakene vil medføre konkurser og lavere vekst. I tillegg har oljeprisen stupt. Analytikerne tror det betyr milliardtap for DNB – men det er enorme sprik.

MILLIARDTAP: Analytikerne er ikke enige om hvor mange milliarder DNB-sjef Kjerstin Braathen må regne med som følge av coronakrise og oljeprisfall. Bildet er fra forrige kvartalspresentasjon.
Publisert: Publisert:

Nedstengningen av samfunnet for å begrense spredning av coronaviruset i midten av mars har allerede fått store konsekvenser. Kombinert med oljeprisfall, vil det ramme hele den norske økonomien – og dermed også bankene.

Hvor store banktapene blir, og når de tas, ser ut til å være det vanskeligste å anslå dette kvartalet.

– Det er naturlig at tapene kommer mye opp i første kvartal, og så er vi usikre på om det blir en ny runde i andre kvartal, sier bankanalytiker Nils Christian Øyen i Sparebank 1 Markets til E24.

I snitt venter analytikerne at Norges største bank DNB må beregne utlånstap på tre milliarder kroner i første kvartal, ifølge en oversikt sammenstilt av banken.

Store sprik

Tapsestimatene spriker fra i overkant av én milliard kroner til fem milliarder kroner på det meste.

– Det er sjeldent å se et så stort sprik. Det sier veldig mye om hvor vanskelig skjønnet er nå, sier Øyen.

Til tross for tapene ventes det i snitt et resultat etter skatt på 7,5 milliarder, marginalt ned fra samme kvartal i fjor.

DNBs aksjekurs har falt 30 prosent siden starten av året til 110 kroner:

Coronakrisens varighet avgjør

Hvor lenge coronakrisen varer, er det fortsatt ingen som vet. Statistisk sentralbyrå (SSB) tror uansett at den norske økonomien vil falle markant i år, og at man må belage seg på svake tider i flere år fremover.

Usikkerheten er derfor uvanlig stor, både for banken selv og analytikerne som må gjette på utfallet.

– Vi tror størstedelen av tapene tas i første kvartal, men det blir nok høyere enn normalt resten av året også. Det er veldig avhengig av hvor lenge aktiviteten må være lav på grunn av coronaviruset, sier bankanalytikeren.

Sparebank 1 Markets venter at DNB tar tapsnedskrivninger på 3,4 milliarder kroner i første kvartal, og totalt 10 milliarder for hele året.

Les også

Bankene venter største fall i boliglånsetterspørsel siden finanskrisen

Øyen påpeker at det i coronakrisen vil være naturlig å sette av en del tap generelt i bedriftsmarkedet, men at det er store rom for skjønn når det gjelder hvor lenge det varer.

Det blir nok også større avsetninger i offshorenæringen, som lenge har hatt utfordringer, og nå blir rammet av nye fall i oljeprisen.

– I tillegg vil det sannsynligvis også komme tap på forbrukslån hos de bankene som er store på det, fordi det er noe som er vanlig å se når arbeidsledigheten øker.

Sparebank 1 Markets tror ikke det er sannsynlig at tapene fører til at bankene må hente inn ny kapital.

– Myndigheten har kommet med krisepakker og kapitalkravet er redusert, så vi mener bankene har evne til å bære tapene, sier Øyen.

ABG Sundal Colliers bankanalytiker Jan Erik Gjerland frykter at banktapene kan bli enda høyere i andre kvartal.

– Andre kvartal blir tøffere

Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier frykter at bankene i det norske markedet blir truffet spesielt hardt.

– Det blir en totrinnsrakett for norske banker, som både treffes av covid-19 og oljeprisfall. Første kvartal blir tøft, andre kvartal blir tøffere tror vi, sier han til E24.

Meglerhuset venter at DNB tar tapsavsetninger på 3,6 milliarder kroner i første kvartal.

– Det er dels drevet av covid-19 og forskuttering av tap. Utfordringen er å vite hvor store tap det blir i oljesektoren.

Oljeprisfall

Oljeprisen har falt fra nær 70 dollar per fat i begynnelsen av året til rundt 20 dollar. Lavere etterspørsel på grunn av smitteverntiltak kombinert med priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland, har drevet nedgangen.

– Vi venter høye tap i første kvartal, og enda høyere tap i andre kvartal, men det gjenstår å se om det blir tilfellet.

Gjerland peker på at oljeprisen har falt ytterligere i andre kvartal og at det er usikkert i hvilken grad man er ferdig med restruktureringene i sektoren.

– Tapene knyttet til covid-19 blir kanskje høyest i første kvartal, mens oljetapene kan bli høyere i andre kvartal, sier han.

Andre norske banker med betydelig oljeeksponering inkluderer Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 SR-Bank.

Sistnevnte varslet denne uken tap på 560 millioner kroner i første kvartal knyttet til oljeprisfall og coronavirus.

Les på E24+

Slik rammer coronaviruset «bankenes akilleshæl»

– Følg med på næringseiendom

I tillegg til oljesektoren, trekker Gjerland fram næringseiendom. Det inkluderer hotell- og butikkeiendommer, som er blant de hardest rammede av coronaviruset.

Bankene har ikke lenger så mye direkte eksponering mot restauranter og hoteller, men mer mot byggene de driver i.

– Nå sliter leietagerne med å gjøre opp for seg. Man regner med at de fleste får hjelp til å betale kostnader, så det blir ikke nødvendigvis så store tap her, men man må følge med.

Når det gjelder hvor mye tap det blir på bolig- og forbrukslån, så er det «foreløpig litt i det blå» og avhenger også av hvordan arbeidsledigheten utvikler seg, mener Gjerland.

– Det som er det intrikate, er hvor lite kan man ta i tapsavsetninger for at investorene blir fornøyde, og hvor mye man kan ta uten at de blir for nervøse.

Rentekutt

Norges Banks rentekutt fra 1,50 prosent til 0,25 prosent i mars, vil også merkes tydeligere på bankenes inntekter i andre kvartal.

– Rentenettoen, som vanligvis stiger, vil falle i andre kvartal. Det betyr at rentemarginen får seg en nedgang samtidig som tapene øker. Det har sjelden vært en god kombinasjon, sier Gjerland.

Finanstilsynet har oppfordret bankene til å begrense betaling av utbytte for å være bedre rustet mot utlånstap i forbindelse med coronakrisen.

«Det må tas høyde for et alvorlig økonomisk tilbakeslag internasjonalt og i Norge ... I denne situasjonen er det viktig at bankene er i stand til å bære betydelige utlånstap som kan oppstå i tiden fremover, og samtidig har god evne til å yte ny kreditt», skriver tilsynet.

DNB rapporterer resultater for første kvartal 30. april.

Publisert: