Kravene fra inkassobransjen hoper seg opp: Fortviler over brutte frister

Politiet klarer ikke å henge med i veksten i utleggskrav. Fire av ti namsmenn bryter saksbehandlingsfristen på 60 dager, og inkassobransjen fortviler.

BRYTER FRISTENE: Inkassobransjen sender flere krav enn tidligere til namsmennene, som kan kreve inn gjeld med tvang. Fire av ti namsmenn bryter fristen på 60 dager for behandling av slike krav, ifølge Virke inkasso. Organisasjonen fortviler, og mener politiet må få ressurser til å ta unna sakene og overholde fristen.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Hvis du ikke klarer å betale for deg, og du og inkassobyrået ikke blir enige om en løsning, havner kravet som regel hos Namsmannen.

Det er flere hundre namsmenn og namsfogder i Norge, og de har makt til å kreve inn gjeld med tvang, for eksempel gjennom å trekke deg i lønn.

De siste årene har det kommet stadig flere utleggskrav fra inkassobransjen, og nå sliter namsmennene med å ta unna kravene i tide.

Fire av ti av namsmennene har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid som er lenger enn Politidirektoratets frist på 60 dager.

Det viser tall direktoratet har oppgitt til Virke inkasso, som krever at det offentlige overholder sine egne frister.

Det er riktig at det har vært en vekst i antallet saker, men vi forventer likevel at fristene holdes, sier Iman Winkelman til E24.

Han leder Virke inkasso, som jobber for å sikre inkassobransjen rammevilkår som gjør at de kan utføre sine oppgaver.

Les også

Strengere tiltak mot forbrukslån

Klager på politireformen

Namsmennene får inn stadig flere krav mot folk som sliter med ubetalte regninger, kredittkortgjeld og forbrukslån.

Noe av årsaken til veksten er ifølge Politidirektoratet en profesjonalisering som har gjort at stadig flere typer bedrifter tar i bruk inkassofirmaer for å kreve inn gjeld.

Pengekravene kan komme fra alt fra lokale sparebanker til butikken på hjørnet, et treningssenter eller bilverksted, en byggevarekjede eller en håndverker du har hatt i hjemmet ditt, eller fra legekontoret.

Enkelte politidistrikt mangler kapasitet og kompetanse, og man har ikke greid å løse dette. Den pågående politireformen har forsinket utleggssakene kraftig, noe vi mener er uakseptabelt, sier Winkelman.

– De store konsernene tåler dette, men mindre kreditorer risikerer i verste fall å gå konkurs hvis de ikke får pengene de har krav på fra kunden. Dette kan for eksempel gjelde håndverkere, fysioterapeuter eller nærbutikken på hjørnet, sier han.

Sliter i store byer

Virke Inkasso påpeker at saksbehandlingstiden varierer, og at det er enkelte steder som peker seg ut med svært lang saksbehandlingstid, som namsmennene i Bergen, Arendal og Stavanger-Sandnes.

Namsmannen i Arendal oppgir en saksbehandlingstid for utleggssaker som i snitt er på hele 318 dager så langt i 2018. Det er en betydelig oppgang fra 71 dager for tre år siden.

– Det er for tiden lang saksbehandlingstid når det gjelder denne typen saker hos Namsmannen i Arendal, sier fungerende politistasjonssjef og namsmann Terje Gundersen i Agder politidistrikt til E24.

Namsmannen i Froland og Arendal ble sammenslått i mars, og jobber for tiden med å besette to ledige stillinger som kan bidra til å redusere saksbehandlingstiden. Det at fristene brytes skyldes også at antallet saker har økt, ifølge Gundersen.

– Årsakene til at antall saker øker er sammensatt. Én av årsakene er sannsynligvis at antallet som ikke klarer å betjene gjeld også øker, sier han.

– Utfordres på mengden

Namsfogdene i Bergen og i Stavanger-Sandnes bekrefter at de også bryter fristen på 60 dager.

Namsfogden i Bergen bruker i snitt 108 dager på å behandle en utleggssak, eller 91 dager i snitt for uimotsagte krav, som ikke må innom forliksråd eller domstol før de innkreves. Namsfogden i Stavanger-Sandnes bruker i snitt 180 dager på å behandle utleggssaker.

– Vi utfordres på mengden utleggssaker og har ikke greid å holde saksbehandlingstiden med den kapasiteten vi har. Vi har greid å øke produksjonen år for år, men det er ikke nok når økningen har vært så stor, sier namsfogd Øyvind Time i Stavanger-Sandnes til E24.

Han har ikke statistikk fordelt på hvilken type gjeld det er som kreves inn, men sier at inntrykket er at flere sliter med forbrukslån eller kredittkortgjeld.

– Saksbehandlerne og ledere har en klar oppfatning om at det er stadig flere utleggssaker som vi mottar til behandling hvor det er forbruksgjeld som ikke er gjort opp, sier Time.

Politidirektoratet tar grep

Mengden utleggssaker hos namsmennene har økt betydelig de siste årene. Ifølge Politidirektoratet hadde namsmennene en økning i antallet utleggskrav på like under 50 prosent fra 2014 til 2017. I fjor ble det registrert 411.293 begjæringer om utlegg fra kreditorer.

«Økningen i antall saker har namsmennene håndtert ved å effektivisere egne rutiner samt forbedringer i namsmannens saksbehandlingssystem,» skriver Politidirektoratet i en e-post til E24.

Ifølge et brev fra Politidirektoratet til Virke inkasso er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for utleggssaker hos namsmannen på 66 dager, som er seks dager over fristen på 60 dager. Samtidig varierer behandlingstiden mye mellom de ulike namsmennene.

– Økende saksmengde

«Årsaken til den økte saksbehandlingstiden har sammenheng med den økende saksmengden», skriver Politidirektoratet.

Les også

Tvangsinnkreving av gjeld har eksplodert

Direktoratet erkjenner at politireformen som nå er gjennomført kan ha påvirket saksbehandlingen negativt.

«Men vi har tro på at de nye større namsmannsdistrikter vil bidra til mere robuste kompetansemiljøer. Gode fagmiljøer kombinert med innføring av ny teknologi innebærer at namsmennene vil håndtere den økende saksmengden med god kvalitet og innenfor definerte måltall,» skriver direktoratet.

Norske inkassoselskaper mottok 8,6 millioner saker i fjor, en økning på ti prosent fra året før. Til sammen innkasserte inkassoselskapene i overkant av 31 milliarder kroner i 2017, ifølge Virke inkasso.

Inkassoselskapene i Norge omsatte i fjor for nær 4,5 milliarder kroner, opp 12 prosent fra året før. De over 100 selskapene i bransjen har i snitt vokst med åtte prosent i året fra 2012 til 2016, ifølge Virke.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Økonomi
 2. Rente
 3. Valuta

Flere artikler

 1. Namsfogd merker trykket etter forbrukslånsvekst

 2. Betalt innhold

  Inkassoloven ble laget for å tøyle innkreverne. Den har endt opp som gullgruve for dem

 3. Regjeringen tar inkassogrep

 4. Stille før «inkassostormen»: – Veksten vil tilta utover høsten

 5. Lindorff kutter 35 ansatte selv om de venter mer å gjøre: - Et paradoks