Crayon-topper med opsjonsgevinster på 145 millioner

Kraftig aksjeoppgang har gitt verdifulle opsjoner for styret, ansatte og konsulenter i IT-selskapet. Nå innløser de opsjoner med en samlet gevinst på 145 millioner kroner.

OPSJONSFEST: Crayon-toppene har store gevinster etter at aksjen har steget kraftig siden børsnoteringen for tre år siden.
Publisert: Publisert:

Da IT-selskapet Crayon gikk på børs tilbake i november 2017 ble det vedtatt et nytt opsjonsprogram for å skape incentiver til verdiskapning.

Siden den gang har Crayon-aksjen blitt nesten syvdoblet etter at kursen har gått fra 15,50 til 106,6 kroner.

Nå innløses drøyt 1,59 millioner opsjoner som ble delt ut til styret, ansatte og konsulenter for litt over tre år siden, ifølge en børsmelding onsdag ettermiddag.

  • Hver opsjon gir én aksje, slik at opsjonseierne får til sammen 1,59 millioner aksjer. Med onsdagens børskurs på 106,6 kroner er aksjene verdt rundt 170 millioner kroner.
  • Innløsningskursen i opsjonsavtalene ble satt til 15,50 kroner, den samme kursen som da Crayon gikk på børs, totalt rundt 25 millioner for alle opsjonene som blir løst inn.
  • Det gir en samlet gevinst på 145 millioner kroner. To tredjedeler av aksjene som blir utstedt blir solgt, mens en tredjedel ikke kan selges før det har gått to år.
Les på E24+

Dette er høstens heteste oppkjøpskandidater

Styreleder med gevinst på 18 mill.

– I løpet av de tre årene som har gått siden børsnoteringen har disse lederne vært instrumentelle for Crayons reise med vekst og verdiskapning, eksemplifisert av en dobling av Crayons bruttoresultat og antall ansatte, og nær tredobling av Crayons EBITDA, som har resultert i en betydelig vekst i markedsverdien til selskapet, sier styreleder Jens Rugseth i børsmeldingen.

Han er en av Crayon-toppene som får den største gevinsten. Rugseth innløser 200.000 opsjoner, som gir en gevinst på 18,2 millioner kroner.

Samtidig innløser viseadministrerende direktør Rune Syversen 300.000 opsjoner, som gir en gevinst på 27,3 millioner kroner.

Syversen og Rugseth vil deretter overføre 500.000 aksjer til deres felles investeringsselskap Karbon Invest.

Også andre i ledelsen innløser opsjoner, deriblant administrerende direktør Torgrim Takle. Med dagens aksjekurs gir hans 200.000 opsjoner en gevinst på 18,2 millioner kroner.

Teknologidirektør Mattias Ödlunds 100.000 innløste opsjoner gir en gevinst på 9,1 millioner kroner, mens styremedlem Grethe Viksås får en gevinst på 5,5 millioner på sine 60.000 opsjoner.

Les også

Startet Link Mobility med 10.000 kroner – nå håver grunnleggerne inn 463 millioner på noteringsfesten

Kraftig vekst

Crayon kan vise til en kraftig vekst de siste årene.

I 2017 hadde selskapet en omsetning på 7,3 milliarder kroner. I 2018 landet inntektene på 9 milliarder kroner, før de steg til 13,6 milliarder i 2019.

Driftsresultatet har i perioden økt fra 32 til 77 millioner kroner.

Publisert:

Her kan du lese mer om