Finanstilsynet har løpende krav mot Danske Bank

Danske Bank i Norge sier at det så langt har påløpt dagbøter på rundt tre millioner kroner siden september.

Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen
  • Eivind Bøe
  • Martin Hagh Høgseth
Publisert:

Norske myndigheter har siden september i fjor krevd dagsmulkt av Danske Bank, ettersom banken ikke har levd opp til Finanstilsynets hvitvaskingskrav.

Berlingske omtalte saken først, og de viser til en noen få dager gammel uttalelse fra det danske finanstilsynet. Dagens Næringsliv omtalte saken først i Norge.

Bakgrunnen er at Finanstilsynet i 2019 gjennomførte et tilsyn om hvitvasking i bankens norske filial, som resultaterte i en rekke kritiske vurderinger og pålegg, skriver tilsynet.

– Banken blir i øyeblikket pålagt å betale daglige gebyrer, som trådte i kraft 15. september 2020, for manglende oppfyllelse av to av påleggene, dels vedrørende pågående gjennomgang («due diligence») og dels vedrørende kundekjennskapsprosedyrer for politisk eksponerte personer.

Les også

Finanstilsynet refser Danske Bank for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven: – Vi har ikke lyktes

3 mill. i dagbøter

Danske Bank sier at de tar påleggene og dagsmulkten fra Finanstilsynet ytterst alvorlig.

– Vi offentliggjorde 22. juli i fjor at Finanstilsynet gjorde oss oppmerksomme på områder hvor vi fremdeles har behov for å forbedre oss, og vi har lagt ned betydelige ressurser for å sikre etterlevelse av kravene fra Finanstilsynet, sier Bent Eidem, leder for Financial Crime-avdelingen, Danske Bank Norge, i en uttalelse sendt på e-post til E24.

Banken skriver at de umiddelbart, på basis av foreløpig rapport fra Finanstilsynet fra 1 år tilbake, iverksatte et internt forbedringsprogram med 35 konkrete tiltak, og 33 av disse er fullført.

– Da vi fikk den endelige rapporten i juli i fjor la vi til ytterligere 11 tiltak, som en del av prosessen og 6 av disse er nå lukket.

I tillegg fikk de fire eksplisitte pålegg fra det norske Finanstilsynet, og to av disse er lukket innen de frister de fikk, ifølge banken.

– For de to utestående påleggene, hvor det påløper dagbøter, har vi en god dialog med Finanstilsynet.

De forventer å lukke det ene utestående pålegget i løpet av første kvartal 2021, mens tidslinjen for lukking av det siste pålegget fortsatt er noe uklar, skriver banken.

– Det har så langt påløpt dagbøter på rundt tre millioner kroner for de to siste påleggene. Dagbøtene er likevel ikke avgjørende her, men at vi gjennomfører en ordentlig prosess for å sikre en fullstendig etterlevelse av kravene. Vi har totalt lukket 39 av totalt 46 interne satte forbedringstiltak samt 2 av 4 pålegg fra Finanstilsynet.

Les også

Oslo statsadvokatembeter henlegger Samherji-saken

Knusende rapport

Finanstilsynet bekrefter at det er snakk om fire pålegg med 10.000 kroner i dagmulkt for hvert pålegg. Siden fristen 15.09.2020 i fjor har det påløpt dagmulkt for to av de fire forholdene, som ikke er blitt gjennomført innen fristen. Finanstilsynet følger opp disse vedtakene overfor Danske Banks filial, skriver tilsynet i en melding til E24.

Danske Bank kom i hardt vær etter en kritisk rapport fra Finanstilsynet i fjor sommer. Hovedkritikken i rapporten fra Finanstilsynet gikk ut på områdene «kjenn din kunde» og risikovurderinger, samt organisering, sa banken den gang.

– Vi anerkjenner kritikken vi har fått, om at vi ikke har lyktes helt med å tilpasse oss den nye lovgivningen. Danske Bank er en stor internasjonal organisasjon med solide systemer og rutiner, og jeg vil understreke at vi de siste årene har gjort betydelige investeringer for å bekjempe økonomisk kriminalitet, sa landsjef Trond Mellingsæter for Norge til E24 den gang.

I sin foreløpige tilsynsrapport fra januar 2020 uttrykte Finanstilsynet «at det var betydelige svakheter i filialens identifisering av mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven», skrev de.

Danske Bank erkjente i sitt svar til den foreløpige rapporten «at planlegging av implementering av den nye hvitvaskingsloven kom for sent i gang og ikke har fått nødvendig fokus», het det i rapporten.

«Finanstilsynet finner det kritikkverdig at filialen (...) ikke tidligere har iverksatt analyser og planer for å påse at filialen etterlever norsk hvitvaskingslov, sto det.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Danske Bank
  2. Finanstilsynet

Flere artikler

  1. DNB får gebyr på 400 millioner fra Finanstilsynet

  2. Lokalbank får milliongebyr for «alvorlige brudd» på hvitvaskingsloven

  3. BDO og PWC får milliongebyr for brudd på hvitvaskingsregelverket

  4. DNB fulgte ikke opp 400 risikokunder: – Skjedde en glipp

  5. Hvitvaskingstiltak var tema i 23 møter med DNB