Petroleumstilsynet har funnet flere regelbrudd på Seadrill-rigg

Tilsynet mener kostnadsreduksjoner og nedsatt situasjonsforståelse er blant årsakene til at en utilsiktet hendelse på riggen West Mira.

  • Martin Hagh Høgseth
Publisert: Publisert:

Tilbake i mars ble den nedre stigerørspakken på den flyttbare boreinnretningen West Mira utilsiktet frakoblet. Nå har Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomført en gransking som har identifisert flere regelbrudd. Det kommer frem i en melding fra Ptil.

Tilsynet har på bakgrunn av granskingen kommet med pålegg til Seadrill om å «identifisere og iverksette tiltak som sikrer at likende hendelse ikke gjentas på West Mira, og presentere en plan for å sikre at nødvendige tiltak blir implementert og får effekt på alle aktuelle innretninger med SUT (samsvarstillatelse fra Ptil red.anm.) under Seadrills ansvarsområde i Norge».

Den utilsiktede frikoblingen skjedde under en boreoperasjon på Mariafeltet i Norskehave, hvor Wintershall Dea er operatør.

Innretningen kom ut av posisjon på grunn av været, noe som aktiverte det automatiske frakoblingssystemet, som igjen frakoblet den nedre stigerørspakken.

Les på E24+

Kielland-ulykken: Det hemmelige forliket viser at Norge tapte alt

Kostnadsreduksjoner bakenforliggende årsak

Hendelsen førte til utslipp av 49,9 kubikkmeter oljebasert boreveske til sjøen. På bakgrunn av dette måtte Seadrill gjøre tiltak som førte til at operasjonen ble forsinket med tre dager. Ingen personer ble skadet som følge av hendelsen.

Ptil har kommet frem til seks hovedårsaker bak hendelsen. Dette dreier seg blant annet om kostnadsreduksjoner og oppmerksomhet på effektivitet.

I tillegg trekker Ptil frem nedsatt situasjonsforståelse og vurdering av risiko, prosedyrer og etterlevelse, bruk av analyser, endringsstyring, samt design av innretningen som bakenforliggende årsaker.

Les på E24+

På denne øyen vil gründerne lage en liten revolusjon. Det er bare ett problem.

Fire avvik fra regelverket

Petroleumstilsynet har identifisert fire avvik fra regelverket. Disse er blant annet prosedyrer og etterlevelse av prosedyrer, risikoforståelse og prioritering av løsning, og læring etter hendelse og forhindring av gjentagelse, som alle tre retter seg mot Seadrill.

«Avvikene er i stor grad sammenfallende med identifiserte avvik etter tidligere hendelse på West Mira januar 2020. Seadrill har dermed ikke sikret at styring av HMS ble korrigert, fulgt opp og forbedret for å ivareta læring fra tidligere hendelse på West Mira», skriver Ptil.

I tillegg regelverket blitt brutt på et punkt rundt mangler vedd ivaretagelse av operatørens ansvar om påseplikt, som går på Wintershall Dea. Ptil har ga oljeselskapet frist til 17. september om å redegjøre for hvordan avviket blir håndtert.

Meldingen fra Petroleumstilsynet
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Petroleumstilsynet
  2. Seadrill
  3. Aksjelive

Flere artikler

  1. Petroleumstilsynet gir Seadrill to pålegg etter «alvorlige» regelbrudd

  2. Alvorlige regelbrudd på Seadrill-rigg

  3. Har iverksatt gransking på Mongstad etter brann

  4. Mer Equinor-kritikk: Kortslutning kunne gitt alvorlig brannskade

  5. Ptil slår alarm etter dramatisk utvikling: Rekordmange alvorlige hendelser i 2020