Oljefondet ut av kull

Full enighet om å trekke oljefondet ut av kullselskaper.

UT AV KULL: Oljefondet-leder Yngve Slyngstad må trekke seg ut av kullselskaper.

Håkon Mosvold Larsen
Publisert:,

VANDREHALLEN, STORTINGET (E24): Samtlige partier på Stortinget er enige om at Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, ikke skal være investert i kullselskaper.

Finanskomiteen har nettopp avsluttet et møte der det er enighet å trekke fondet ut av kullkraft- og kullgruveselskaper.

Dette vil gjelde for selskaper hvor kull står for mer enn 30 prosent av inntektene og selskaper som baserer mer enn 30 prosent av sin virksomhet på kull.

Samtlige partier på Stortinget stiller seg bak dette.

– Det er en stor styrke at Stortinget står samlet om dette, fordi det gjør dette tydelig og forsterkende, sier saksordfører Torstein Tvedt Solberg (Ap) i finanskomiteen til E24.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at alle partiene nå har kommet til enighet om å trekke fondet ut av kull. Kull er i særklasse den kilden som står for de største utslippene av klimagasser, så dette er en stor klimaseier, sier han.

– En stor dag

Saken avgis i finanskomiteen torsdag 28. mai og vedtas av Stortinget 5. juni. Dette er blir en formalitet å regne, ettersom det er full enighet.

Regjeringen får så i oppgave å be Norges Bank og Etikkrådet om råd for hvordan dette skal gjøres.

– At alle partier er med, er utrolig viktig for oljefondet og troverdigheten til forvaltningen av det, sier Geir Pollestad (Sp).

– Dette vil bli lagt merke til internasjonalt, og dette kan bidra til endret atferd i selskaper. Dette er en stor dag, sier han.

(Saken fortsetter under bildet.)

FULL ENIGHET: Fra venstre Tom Holthe (Frp), Torstein Tvedt Solberg (Ap), Hans Olav Syversen (Krf), Terje Breivik (V), Svein Flåtten (H) og Geir Pollestad (Sp) i Vandrehallen på Stortinget onsdag.

John Thomas Aarø

– Et verktøy

Oljefondets nye retningslinjer for kullselskaper skal iverksettes innen 1. januar neste år.

– Poenget med dette kriteriet er ikke nødvendigvis at fondet skal trekke seg ut av eksisterende selskaper som er eksponert i kull, det være kull – eller kraftselskap, men at fondet får et verktøy til varig endring i selskapet som både er bra for klimaet og som reduserer klimarelaterte finansielle risikoen, sier Terje Breivik (V) til E24.

Flytende 30 prosent

Tom Holthe (Frp) poengterer at det ikke nødvendigvis vil bli slik at selskaper som har mer enn 30 prosent av sine inntekter fra kull må fjernes fra oljefondets portefølje. Det er denne prosenten det har vært vanskeligst for partiene å bli enig om.
– Det vil ikke nødvendigvis bli slik at 30 prosent blir helt fastlåst. Så lenge selskaper har en ambisjon om å selge seg ut av kullvirksomheten eller gå over til mer fornybar energi, er det ikke sagt at man må selge seg ut – dersom selskapene på sikt reduserer til under 30 prosent, sier Holthe til E24.

To endringer

Hans Olav Syversen (KrF) trekker frem at to klimarelaterte endringer som har skjedd for oljefondet.

– Det første er at regjeringen har foreslått, og vil få flertall for, et eget uttrekkskriterium knyttet til klima, uavhengig av kilde. Så går Stortinget nå ett skritt til videre når det gjelder kull spesielt, sier han til E24.
– Resultatet av dette er at det skjer mer på klimadelen i oljefondet enn det noen gang tidligere er gjort, sier Syversen.

– Ingen lett seilas

Medlemmene humrer på spørsmål om forhandlingene har vært raskt unnagjort.
– Det har ikke vært en lett seilas, men det har vært en viktig og fruktbar runde, sier Syversen.

– Det har ikke manglet på viljen om å få til en løsning, sier Svein Flåtten (H).

– Vi tar med dette hensyn til systemene rundt forvaltningen av oljefondet samtidig som vi tar skritt fremover med hensyn til klima og miljø. Det er ikke til å legge skjul på at hvordan veikartet skulle tegnes og hvor detaljert det skulle være, har vært krevende, sier han.

Pollestad (Sp) understreker at «veikart er én ting, men at det nå er en ruteplan, er viktig».

– Dette er ikke noe som skal skje langt der fremme, men det er forventninger om et løp som skal følges, sier Pollestad.

Rasmus Hansson i De Grønne omtaler nyheten som gledelig.

– Stortinget sender nå et veldig viktig signal inn i forhandlingene om en global klimaavtale i Paris til høsten, nemlig at Norge ikke vil investere sparepengene våre i å ødelegge jordens klima, sier han i en kommentar.