Milliardkjøp for Det norske

Det norske blar opp milliardsum for å bli større på norsk sokkel.

VOKSER: Det norske oljeselskap kjøper nok en norsk virksomhet fra et utenlandsk oljeselskap.
Publisert:

Kjell Inge Røkke-dominerte Det norske oljeselskap kjøper Premier Oil Norge for 120 millioner dollar på gjeldfri basis, opplyser selskapet i en børsmelding mandag morgen.

Det tilsvarer rundt 1.042 millioner norske kroner.

Med på kjøpet følger operatørskapet på Vette-utbyggingen med de tilstøtende lisensene Mackerel og Herring.

I tillegg får Det norske kloen i en såkalt ikke-operert eierinteresse i Frøy-feltet (like ved det produserende Alvheim-feltet, hvor Det norske er operatør) på 50 prosent og syv letelisenser i Nordsjøen.

Les også

Venter flere store oljeoppkjøp: – Det skal jo løsne

Flere kjøp

MILLIARDKJØP: Det norske oljeselskap, som ledes av Karl Johnny Hersvik, sluker den norske virksomheten til britiske Premier Oil.

Det norske fortsetter dermed å legge på seg på norsk sokkel.

Kjøpet kommer nemlig bare en måneds tid etter at Det norske annonserte at de kjøper den norske virksomheten til Svenska Petroleum for om lag 600 millioner kroner.

– I tillegg til det nylig gjennomførte kjøpet av Svenska Petroleum Norge, er kjøpet av Premier i Norge en tilvekst som ytterligere understreker vår sterke tro på, og forpliktelse, til norsk sokkel, sier Det norske-sjef Karl Johnny Hersvik i en kommentar.

Transaksjonen er betinget godkjennelse fra norske myndigheter, og forventes gjennomført ved årsskiftet.

Les også

– Bortimot gratis

Ikke tom lommebok

Selskapet skriver i meldingen at «transaksjonen vil bli finansiert gjennom eksisterende kontantbeholdning og ubenyttede kredittfasiliteter», på samme måte som med kjøpet av Svenska tidligere i høst.

Det norske har en sikret lånefasilitet på tre milliarder dollar, som i tillegg inkluderer en ikke-bindende trekkrettighet på ytterligere én milliard dollar. Selskapet hadde ved utgangen av september trukket 1,84 milliarder dollar av denne kreditten.

Trekker man fra kjøpesummene for Svenska og Premier på totalt 195 millioner dollar, sitter selskapet igjen med en kreditt-krigskasse på 1,65 milliarder dollar (eller 14,3 milliarder kroner). Det norske har dermed mer enn nok penger til å fortsette å handle på norsk sokkel hvis de skulle ønske det.

Selskapet hadde i tillegg til kredittlinjen sin drøyt 200 millioner dollar (1,75 milliarder kroner) på konto ved utgangen av tredje kvartal.

Les også

Milliardtap for Røkkes oljeselskap

Rask handel

Det har ikke gått mer enn tre dager siden Det norske meldte at kjøpet av Svenska Petroleum offisielt var fullført før selskapet melder om nok et kjøp.

Oppkjøpet av Premier Oil innebærer at selskapet på kort tid har investert rundt 1,7 milliarder kroner i oppkjøp av eiendeler på norsk sokkel. Det kommer på toppen av milliardkjøpet av Marathon Oils norske virksomhet i fjor, der Det norske blant annet sikret seg operatørskapet på Alvheim-feltet.

– Vi identifiserte for en stund siden Premier Oil og konkluderte med at deres eierandeler passer godt inn i vår portefølje. Vi har hivd oss rundt for raskt å få til en transaksjon her, forteller konserndirektør for kommunikasjon Rolf Jarle Brøske i Det norske til E24.

Han forteller at de i hele 2015 har jobbet målrettet med å jakte på muligheter på norsk sokkel, og at de hele tiden «overvåker markedet» for å se om det er noe å kjøpe, selge eller bytte på. Det norske vil si skeptikerne til norsk sokkel midt imot når de igjen blar opp dollarsedlene:

– Du skal lete lenge etter et oljeselskap som viser en så sterk tro og forpliktelse til norsk sokkel. Vi mener det er muligheter for å tjene svært gode penger på sokkelen fremover, sier Brøske.

Han vil ikke si om det var andre budgivere i prosessen.

Rolf Jarle Brøske, direktør for kommunikasjon i Det norske

– Har prisene på disse eierandelene blitt lavere?

– Vi mener dette er en riktig pris og at dette er et godt kjøp, sier Brøske.

– Raske beslutninger

Det norske begrunner kjøpet sitt med at eierandelene som Premier sitter på ligger midt i kjerneområdene til Det norske i Nordsjøen.

Blant annet kjøper Det norske nå den siste halvparten av Frøy-feltet, som de allerede eier halvparten av.

Feltet var i drift fra 1995 til 2001 med Elf som operatør, men ble lagt ned på grunn av det daværende fallet i oljeprisen. Det norske har lenge fundert på mulighetene for å få feltet opp å gå igjen, blant annet gjennom å koble det opp til Alvheim-feltet, som Det norske nå kontrollerer.

– Blir det en ny utbygging og igangsetting av Frøy?

– Vi kjøper andelene fordi vi har store forventninger til å utvikle dem, sier Brøske og sier at det kan være aktuelt med forskjellige løsninger på feltet.

Det norske skal ikke bare jobbe med mulighetene på Frøy-feltet, men også på Vette. Premier Oil hadde egentlig planlagt å fatte en investeringsbeslutning om å bygge ut Vette-feltet mot slutten av 2015 og hadde et mål om at produksjonen skulle starte i 2019.

– Beholder dere denne tidsplanen eller skal feltet revurderes?

– Vi vil måtte se på tidsplanen, men på et generelt grunnlag kan jeg si at vi ønsker å gjøre raske beslutninger. Når vi har signert en avtale om å kjøpe dette er vi nødt til å gjøre en gjennomgang av prosjektet, sier Brøske.

Skotte i Karibien

Premier Oil het opprinnelig Caribbean Oil Company, ifølge selskapets hjemmesider, og ble stiftet Skottland i 1934. Hensikten da var å finne og utvinne olje og gass i Trinidad. Selskapet ble notert på London-børsen i 1936.

Selskapet fikk deretter fatt i sin første eiendel i Nordsjøen i 1971.

– Vi er glade for å ha kommet til enighet om å selge vår norske virksomhet til Det norske, en av våre langsiktige partnere i Norge, sier Premier Oil-sjef Tony Durrant i en kommentar på selskapets hjemmesider.

Han begrunner salget med å peke på selskapets strategi om å realisere verdier basert på «aktiv forvaltning av vår portefølje».

Mindre skatt

De nylige oppkjøpene gjør at Det norskes skatteregning blir mindre.

Med Premier Oil Norge følger nemlig et estimert skatteunderskudd, uavskrevne skattebalanser og leterefusjon tilsvarende én milliard kroner.

Også Svenska hadde et fremførbart underskudd etter skatt på 130 millioner kroner. Dette har Det norske opplyst at det vil trekke fra sin egen skatt for 2015. Les mer om Svenska-oppkjøpet her.

Les også

Det norske blar opp 600 mill. for nye eventyr

Les også

Milliardtap for Røkkes oljeselskap

Les også

Venter flere store oljeoppkjøp: – Det skal jo løsne

Publisert:

Her kan du lese mer om