Wilhelmsen og Wallenius slår seg sammen: Lager ny bilgigant til havs

Norske Wilhelmsen og svenske Wallenius slår sammen flåtene sine innen bil- og kjøretøyfrakt for å skape en ny shippinggigant.

TAR GREP MOT MARGINPRESS: Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen gruppen, slår nå sammen bil- og kjøretøyskipene med svenske Wallenius. De to partene har samarbeidet tett siden 1999. Arkivbilde.
Publisert:

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og Wilh. Wilhelmsen ASA har inngått en intensjonsavtale med Rederi AB Soya og Wallenius Lines AB om å etablere et nytt felleseid børsnotert selskap for de to partenes felleseide investeringer.

Fusjonen vil skape en shippinggigang innen ro-ro (fraktskip for rullende kjøretøy) og tilhørende logistikktjenester.

Wilh. Wilhelmsen tilbyr i dag frakttjenester for biler, lastebiler og større kjøretøy til blant annet landbruket, og tilbyr fraktløsninger fra produsent til forhandler.

De to partene vil en lik andel hver på rundt 40 prosent av det nye selskapet, som etter planen skal overta børsnoteringen til Wilh. Wilhelmsen ASA på Oslo Børs. Det nye selskapet vil hete Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA.

Wilh. Wilhelmsen ASA er den ene av to Wilhelmsen-aksjer notert på Oslo Børs. Den andre heter Wilh. Wilhelmsen Holding ASA.

Avtalen innebærer at man fusjonerer eierskapet i mesteparten av selskapenes fartøy og tilhørende eierandeler. I tillegg legger man inn eierskapet i følgende selskaper inn i det nye selskapet:

  • Wallenius Wilhelmsen Logistics (som de eier 100 prosent av)
  • EUKOR Car Carriers (som de eier totalt 80 prosent av)
  • American Roll-on Roll-off Carrier (som de eier 100 prosent av)

Ved utgangen av forrige kvartal var 26 skip i Wilhelmsen-flåten heleid av konsernet. Wallenius Wilhelmsen Logistics hadde en flåte på 54 skip, Eukor 74 skip og American Roll-on Roll-off seks skip.

Wilh. Wilhelmsen-aksjen er opp drøye 15 prosent en halvtime inn i børsdagen. Wilh. Wilhelmsen Holding er opp henholdsvis 5,3 (B-aksjen) og 2,9 (A-aksjen) prosent.

Tror de kan spare opp mot 830 mill.

I børsmeldingen kommer det frem at de to selskapene mener de kan spare et sted mellom 50 og 100 millioner dollar (415 til 830 millioner kroner) fordi man kan disponere skipene bedre, i tillegg til å samkjøre både administrasjonen, driften og de kommersielle aktivitetene.

Analytiker Bjørn Kristian Røed, i Danske Bank Makets, mener fusjonen som nå presenteres forenkler strukturen betraktelig og gjør det lettere å vurdere verdiene og virksomheten fremover.

– Det har lenge vært et press mot selskapene for at de skal gjøre endringer. Strukturen de har hatt har vært én av grunnen til at aksjene har vært handlet til rabatt, sammenlignet med de underliggende tallene og avkastningen, sier Røed.

Frem til nå har de to rederiene eid skip selv og leid de ut via Wallenius Wilhelmsen Logistics. Nå skal eierskapet til mesteparten av skipene flyttes inn i det nye felleseide selskapet.

– Synergiene de anslår tilsvarer rundt 3,7 til 3,9 kroner per aksje, sier Røed.

Wilh. Wilhelmsen-aksjen hadde like etter klokken 10:00 steget 3,2 kroner til 23,40 kroner, tilsvarende 15,8 prosent. Aksjen var på det meste opp 17,5 prosent.

I børsmeldingen kommer det frem at konsernsjef Craig Jasienski i EUKOR Car Carriers skal bli konsernsjef i det nye selskapet Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA. Selskapet vil ha hovedkontor i Norge.

Bilmarkedet endrer seg

I tillegg til besparelsene de kan oppnå, viser ledelsen i selskapene til en rekke andre forhold for å begrunne fusjonen:

– Markedene som de felleseide selskapene opererer i går gjennom rask endring og krever en mer fleksibel og effektiv forretningsmodell, sier konsernsjef Jan Eyvind Wang i Wilh. Wilhelmsen ASA.

– En markedsdynamikk i endring og press på marginene tvinger frem en fundamental endring i hvordan vi styrer våre joint ventures, spesielt innen shippingsegmentet (...) Sammen med vår svenske partner ønsker vi å fortsette å være en verdensledende aktør innen bil- og ro-ro-segmentet, og vokse vårt avtrykk innen logistikk for å betjene kundene, sier styreleder Thomas Wilhelmsen i Wilh. Wilhelmsen ASA og styreleder Diderik Schnitler i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA i en uttalelse.

Bjørn Kristian Røed i Danske Bank Markets forklarer at virksomheten deres i utgangspunktet kan deles opp i to deler: «High and Heavy» og bilfrakt. I det første segmentet finner man frakt av tunge kjøretøy for bruk i gruvedrift, landbruk og annen industri.

– Gruvesektoren ligger brakk og byggenæringen er heller ikke noe å juble for lenger. I landbrukssektoren rammes man av lavere råvarepriser som fører til at bønder bestiller mindre kjøretøy, men det er en syklisk utvikling, sier Røed.

Det andre segmentet er bilfrakt, og her er det større endringer som preger rederienes virksomhet, ifølge Røed. Han peker på at bilprodusentene over lengre tid har gått mot å flytte produksjonen nærmere kunden, for eksempel ved at asiatiske produsenter lager mange av bilene sine i Mexico eller USA for amerikanske kunder, og har satt opp fabrikker i Europa som lager biler til det markedet.

Dermed er det ikke lenger slik at rederiene kunne hente tusenvis av biler i for eksempel Korea og deretter frakte de direkte til rett til USA eller Europa, på samme måte som før. Nå skal bilene gjerne hentes på flere steder og leveres til forskjellige destinasjoner.

Utviklingen fører til at bilene skal fraktes over kortere avstander og mer et mer spredt rutenett, forklarer analytikeren.

– Hele dette markedet opplever derfor stagnerende vekst i transportbehovet fra Asia til vesten, og i tillegg produseres det mer vestlige biler i Kina, sier Røed.

– Betyr det at det er behov for færre og mindre skip fremover?

– De vil nok trenge færre skip, men det er fortsatt behov for flåten de selv eier, sier Røed.

Fikk bøter for prissamarbeid

Selskapene planlegger å undertegne den endelige kontrakten innen utgangen av året gitt at alle godkjennelser fra myndigheter og generalforsamlinger er på plass. Fusjonen er planlagt gjennomført i første kvartal 2017.

Hvor lett det vil være å få konkurransemyndighetene med på en slik fusjon gjenstår å se. Wilh. Wilhelmsen har via Wallenius Wilhelmsen Logistics har vært dratt inn i en større sak knyttet til ulovlig prissamarbeid, som selskapet har erkjent og beklaget.

– Selskapet har vært innblandet i et ulovlig prissamarbeid. Kan det føre til at konkurransemyndigheter vil legge kjepper i hjulene for fusjonen?

– De vil nok gjennomgå den nøye, så det er litt tidlig å sprette champagnen. Men dette er en endring i eierstrukturen og innebærer ikke at de øker markedsandelen sånn sett, sier Røed i Danske Bank Markets.

I juli ble det kjent at Wallenius Wilhelmsen Logistics godtok en bot på over 800 millioner kroner fra amerikanske myndigheter. Den kommer på toppen av tidligere bøter fra japanske myndigheter på 200 millioner og 180 millioner fra kinesiske myndigheter.

Opprullingen av saken startet i 2012, og WWL er det fjerde selskapet som har erkjent straffskyld i den amerikanske etterforskningen, ifølge NTB. Saken omfatter ulovlig prissamarbeid mellom en rekke rederier i bilfraktmarkedet til USA i perioden 2000 til 2012.

Les også

Wilhelmsen tar storinvestering på børs: – En veldig hyggelig elefant i rommet

Les også

Wilh. Wilhelmsen-selskap bøtelagt i Kina

Les også

Slik er verdens største cruiseskip

Publisert:

Her kan du lese mer om