Storsmell i Norske Skog

Nedskrivninger ga milliardtap.

NEDSKRIVNINGER TYNGER: - Den viktigste oppgaven fremover er å skape en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, forbedre produktiviteten og redusere kostnader for å bedre marginene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.
Publisert:

Norske Skog sliter med krevende markeder og høy gjeld. Det gjør at selskapet kutter der det kuttes kan.

På tampen av fjoråret valgte papirkonsernet å redusere gjeld og faste kostnader.

Kvartalstallene for fjerde kvartal bærer imidlertid preg av store nedskrvninger av anlegg og endring i verdi på kraftkontrakter. Disse bidrar til meget røde nettotall.

I fjorårets fjerde kvartal endte det ordinære driftsresultatet på minus 1.758 millioner kroner. I fjerde kvartal året tidligere endte driftsresultatet på minus 841 millioner kroner.

Resultat før skatt endte på minus 1.914 millioner kroner, ned fra minus 592 millioner kroner i samme periode året tidligere.

Selskapet foretok nedskrivninger for tilsammen 1.649 millioner kroner i fjerde kvartal.

Brutto driftsresultat (EBITDA) i fjerde kvartal 2012 endte på 327 millioner kroner, ned fra 503 millioner kroner i samme periode året tidligere.

Norske Skog opplyser at netto tap på 2,8 milliarder kroner for 2012 ble betydelig påvirket av 3,2 milliarder kroner i nedskrivninger av anlegg, verdiendring på kraftkontrakter og restruktureringskostnader.

Nedskrivninger av anleggene skyldes økt usikkerhet rundt salgsprisforventninger. Revurdering av Norske Skogs virksomhet i Australasia og reduksjon i forventet levetid av Norske Skog Walsum påvirket nedskrivningene.

- Vårt driftsresultat før avskrivninger (EBIT) er forbedret i 2012. Selv om vår fabrikkportefølje ble redusert med tre fabrikker i 2012, har vi gjort lønnsomhetsforbedringer gjennom bedre utnyttelse av innsatsfaktorene, redusert arbeidskapital og faste kostnader. Vi har gjennomført en aktiv kapasitetsstyring for å motvirke effekter av et marked i ubalanse, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Driftsinntektene i kvartalet endte på 3.689 millioner kroner, ned fra 4.970 millioner kroner.

Heller ikke fremover ser det lyst ut for Norske Skog. Med forventet lav etterspørsel i Europa og Australasia, beskriver selskapet utsiktene som utfordrende. Også den sterke kronen bekymrer.

- Markedet er fortsatt utfordrende, men vi vil fortsette innsatsen for å bedre konsernets konkurranseposisjon og økonomisk handlefrihet. Vi vil også arbeide med å forbedre regelverket i Norge, sier Ombudstvedt

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om