Derfor overrasker fem av seks amerikanske storbanker

Fem av seks amerikanske storbanker har levert sterkere resultater enn ventet. Årsakene til dette spenner fra Donald Trumps valgseier til action i den amerikanske sentralbanken.

GA OPPTUR: De amerikanske bankene har gjort det bedre enn ventet i fjerde kvartal. Dette skyldes blant annet renteforventninger, mulighetene for reguleringsendringer med Donald Trump som president og markedets reaksjon etter valget.
 • Anders Park Framstad
Publisert: Publisert:

Det har ikke manglet store overskrifter idet de amerikanske bankgigantene har rapportert for fjorårets tre siste måneder.

En rask sammenstilling viser at fem av seks banker har levert sterkere resultater enn ventet, og spesielt innenfor deler av markedsvirksomheten har man kunnet vise til tilfeller av oppsiktsvekkende fremgang.

Eksempelvis steg Goldman Sachs inntjening fra handel med rentepapirer, valuta og råvarer med over 78 prosent. Morgan Stanley noterte en økning i inntektene fra rentehandel på hele 173 prosent sist kvartal.

– 2016 var et år der stemningen i markedet lenge var ganske forsiktig. Men det løsnet litt i november og desember, og det ga meglerbordene et løft, sier strateg Ingvild Borgen Gjerde i Nordea til E24.

Trump-effekten

Grafen under viser utviklingen på S&P 500-indeksen gjennom fjerde kvartal i fjor, og det er spesielt verdt å merke seg hvordan valget i USA den 8. november påvirket sentimentet i markedet.

Saken fortsetter under grafen ...

BEDRE STEMNING: Grafen viser børsutviklingen i USA gjennom fjerde kvartal, målt ved S&P 500-indeksen.

Man fikk et slags Donald Trump-relatert lettelsesrally mot slutten av året, og dette har betydd gode penger for storbankene.

– Bankene har tjent mer på sin markets-virksomhet. Dette er en del av bankvirksomheten som de har tjent lite på de siste årene i etterkant av finanskrisen, sier Gjerde.

Av de seks store som er omtalt i denne saken, er det Wells Fargo som har minst inntekter fra trading. De er også den aktøren som ikke overrasket positivt på bunnlinjen i forrige kvartal.

Venter lettelser

Som grafene under viser, gjorde imidlertid Wells Fargos aksje det betydelig bedre enn det bredere markedet i kjølvannet av Trumps valgseier.

Saken fortsetter under grafen ...

SLO MARKEDET: Wells Fargos aksjekurs (i grå-bått) gjorde det bedre enn S&P 500 (i grønt) i fjerde kvartal

Løftet er ikke enestående for Wells Fargo – aksjekursene til alle de store bankene skjøt fart etter Trump-seieren.

Dette kan i hvert fall delvis skyldes forventninger om at Donald Trump vil lette på reguleringene av banksektoren. Ikke minst har ansettelsen av en rekke personer med tilknytning til Goldman Sachs, deriblant navn som Gary Cohn og Steven Mnuchin, bygget opp under dette.

– I USA er det forventninger til at litt mindre grad av reguleringer vil kunne bidra til økt inntjening, sier Gjerde.

Saken fortsetter under grafene ...

BRED OPPGANG: Alle storbankene steg i kjølvannet av valget i USA.

Brattere rentebane

Et tredje element – og kanskje det viktigste – har vært i emning lenge. I desember hevet den amerikanske sentralbanken renten, og det er signalisert hele tre hevinger i løpet av det inneværende året.

Les også

Bankfest på Wall Street etter rentehopp

Ingvild Borgen Gjerde mener at det er dette som har størst betydning dersom man ser banksektoren under ett.

– Det som hovedsakelig er grunnen til at utsiktene i banksektoren globalt ser bedre ut, er først og fremst den underliggende bedringen som skyldes at rentekurven har blitt brattere. Dette går på den tradisjonelle bankvirksomheten, sier hun.

Slik har «bank-uken» vært: Fem av seks har levert sterkere resultater enn det analytikerne så for seg.

 • Fredag i forrige uke la Bank of America frem et bedre resultat enn ventet, nærmere bestemt et resultat på 40 cents per aksje på 19,9 milliarder dollar i omsetning. Det var ventet 38 cents per aksje og omsetning på 20,85 milliarder dollar (Reuters). Finansdirektør Paul Donofrio meldte om høyere kundeaktivitet, og sa at renteøkning vil gi betydelig høyere netto renteinntekter i det inneværende kvartalet.
 • Den samme dagen ble det kjent at Wells Fargo bommet både på topp- og bunnlinjen. Et resultat per aksje på 96 cents per aksje og omsetning på 21,58 milliarder dollar var svakere enn ventede én dollar per aksje og 22,45 milliarder (Business Insider).
 • J.P. Morgan var også i ilden før helgen, og her var både inntektene og resultatet høyere enn analytikerne hadde sett for seg. Et resultat per aksje på 1,71 dollar og omsetning på 24,33 milliarder toppet forventningene på 1,32 dollar per aksje og 23,95 milliarder med god margin. Dette sendte også storbankens resultat for året til 24,7 milliarder dollar, hvilket er det beste årsresultatet noensinne (Marketwatch).
 • Etter en liten hvilepause knyttet til helg og Martin Luther King jr.-dagen, fortsatte bankrapporteringen med Morgan Stanley. Her ble resultatet 81 cents per aksje, mens det var ventet 65 cents. Inntektene på 9,02 milliarder dollar oversteg også ventede 8,47 milliarder (Reuters).
 • Onsdag kunne Goldman Sachs slå i bordet med et resultat per aksje på 5,08 dollar og inntekter på 8,17 milliarder dollar. Her var det ventet et resultat på 4,82 dollar per aksje og 7,74 milliarder på topplinjen (Reuters). Det ble vist til «bedring i markedsforholdene».
 • Før børsåpning onsdag la også Citigroup frem et resultat som var bedre enn ventet, men de misset topplinjen med noen hundre millioner. Resultatet per aksje ble 1,14 dollar, mens det var ventet 1,12 dollar. Omsetningen endte på 17,01 milliarder, mot ventede 17,3 milliarder.
Les også

Økte forventninger før børskjempene skal i ilden

Les også

Amerikanerne er så langt lite fornøyde med Trump

Les også

IMF mener Trump kan redde eller ødelegge verdensøkonomien

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Bank
 2. Bank of America
 3. Citigroup
 4. Rente
 5. Goldman Sachs
 6. Morgan Stanley
 7. JPMorgan Chase

Flere artikler

 1. Bankfest på Wall Street etter rentehopp

 2. Derfor overrasket alle de amerikanske storbankene

 3. Tallslipp fra bankgigantene på Wall Street: Spår overskudd på 183 mrd.

 4. JPMorgan Chase knuser forventningene

 5. Storbanker faller etter resultatslipp